zondag 13 maart 2016

Vakantierechten werknemers

Vakantierechten werknemers


De arbeidsovereenkomst of CAO bevat in het overgrote deel van de gevallen een bepaling over de vakantierechten van werknemers zoals het aantal vakantiedagen, leeftijdsdagen etc.

Als hierover niets is opgenomen geldt het wettelijk minimum van vier weken per jaar (vier maal het aantal bedongen werkdagen per week).

Voor deeltijdwerkers geldt eveneens een wettelijk minimum van vier weken per jaar.
Gebruikte begrippen in vakantierechten werknemers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsovereenkomst
  ... Onder de zogenaamde arbeidsovereenkomst wordt een overeenkomst tussen werkgever en werknemer bedoeld waarin de wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd...Lees meer
vakantiedagen
  ... volgens de wet heeft iedere werknemer recht op vakantiedagen met behoud van loon het recht op vakantiedagen wordt in de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.