dinsdag 22 maart 2016

Seizoenkrediet

Seizoenkrediet


Het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien.

Dikwijls komt de combinatie voor van een stamkrediet, waaraan gekoppeld een extra seizoenkrediet voor een speciale periode van het jaar.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat soms slechts één oogst per jaar heeft, bijvoorbeeld een bloembollenteler of een fruitteler. Dan zijn er vaak wel kredieten nodig om de rest van het jaar door te komen.
Gebruikte begrippen in seizoenkrediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
kredietfaciliteit
  ... onder een kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op...Lees meer
stamkrediet
  ... een stamkrediet is een basiskrediet in rekeningcourant waarnaast eventueel andere kredieten kunnen worden verstrekt zoals bijv een seizoenkrediet of een...Lees meer

Begrippen waar seizoenkrediet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

stamkrediet
  ... een stamkrediet is een basiskrediet in rekeningcourant waarnaast eventueel andere kredieten kunnen worden verstrekt zoals bijv een seizoenkrediet of een...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.