Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 6 maart 2016

Bankrekening

BankrekeningOnder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden. Het saldo van deze rekening geeft aan of we een tegoed bij de bank hebben of dat deze bank een vordering op ons heeft, Er zijn verschillende vormenvan de bankrekening mogelijk.

Deze kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een spaarrekening, effectenrekening of een rekening courant.

Vaak zijn er zaken als een spaarrekening, een effectenrekening, kredietvormen of een creditcard aan gekoppeld.

Vertalingen bankrekening

Engels:  Bank account

Gebruikte begrippen in bankrekening


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
creditcard
  ... een credit card is geplastificeerde kaart op gestandaardiseerd formaat die meestal machinaal leesbaar is en waarmee de houder tot een...Lees meer
effectenrekening
  ... met een effectenrekening bedoelen we een geldrekening waarover op wens van een cliënt alle effectentransacties van hem afgewikkeld worden...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer

Begrippen waar bankrekening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

vooroordeel elektronischgeld is anoniem
  ... het is maar ten dele waar. Ooit zal men het in het normale geldverkeer moeten brengen en dan wordt het uitermate zichtbaar...Lees meer
antedebitering
  ... Onder antedebitering verstaan we het debiteren van een bankrekening voordat de eigenlijke verwerking van de mutatie heeft plaatsgevonden...Lees meer
objectieftraden
  ... u mag uzelf een objectieve trader noemen wanneer u er van uit gaat dat in de markten letterlijk alles...Lees meer
assetmanagementaccount
  ... Een assetmanagementaccount is een bankrekening waarop niet alleen effectentransacties afgewikkeld kunnen worden maar waarop ook andere bankdiensten afgenomen kunnen worden...Lees meer
herstelboeking
  ... onder een herstelboeking verstaan we het terugboeken van een foutieve mutatie op een bankrekening of vroegere postgirorekening...Lees meer
uitvoeringsprovisienietingezetene
  ... onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie niet ingezetene verstaan we een vergoeding voor het overmaken van een bedrag naar een...Lees meer
blokkeren van een rekening
  ... met het blokkeren van een rekening wordt het opheffen van de vrije beschikking door een rekeninghouder bedoeld...Lees meer
firmaverklaring
  ... onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij...Lees meer
eigenlijk spaargeld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
lang passief geld
  ... onder de term eigenlijk spaargeld verstaan we het deel van de spaargelden en depositos van natuurlijke personen stichtingen en...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
rekeningcourantprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
franco posten
  ... onder franco posten verstaat men in de bankwereld mutaties op een bankrekening waarover geen rekeningcourantprovisie of omzetprovisie wordt berekendmen...Lees meer
geldezel
  ... een geldezel is iemand die zijn bankrekening bewust tegen een beloning laat gebruiken voor derden...Lees meer
niet francoposten
  ... onder niet franco posten verstaat men de wijzigingen op een bankrekening die niet vrij gesteld zijn van omzetprovisie...Lees meer
omnibusaccount
  ... onder een omnibus account verstaan we een speciale bankrekening met meerdere participanten wordt bijvoorbeeld gebruikt om te handelen voor...Lees meer
onherroepelijk advies
  ... een onherroepelijk advies is een mededeling per telefoon van een bank aan haar cliënt dat ten gunste van diens...Lees meer
minderjarigheidsverklaring
  ... ook wel genoemd ouderverklaring een minderjarigheidsverklaring is een verklaring getekend door de wettelijke vertegenwoordiger waarin deze toestemming verleent tot het...Lees meer
ouderverklaring
  ... ook wel genoemd ouderverklaring een minderjarigheidsverklaring is een verklaring getekend door de wettelijke vertegenwoordiger waarin deze toestemming verleent tot het...Lees meer
cash margin
  ... onder de cash margin verstaan we het bedrag dat de bank op iemands bankrekening blokkeert in verband met het...Lees meer
afgebogen betaalstroom
  ... Afgebogen betaalstroom is een term uit de tijd dat postgiro en banken gescheiden betalingssystemen bezaten die door de bankgirocentrale...Lees meer
domiciliëring
  ... onder het begrip domicili ëring verstaan we een opdracht aan een bank waarbij de schuldeiser een expliciete toestemming heeft gekregen van de schuldenaar...Lees meer
gewone betalingsopdracht
  ... we spreken van een gewone betalingsopdracht bij een opdracht aan de bank om een betaling van onze bankrekening te...Lees meer
rood staan
  ... rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben...Lees meer
storneren
  ... onder storneren verstaan we in het algemeen het herstellen van een ten onrechte verrichte boeking op een bankrekening door een...Lees meer
ATM
  ... De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cliënten de mogelijkheid...Lees meer
automated tellermachine
  ... De weinig gebruikte term automated teller machine afgekort aangeduid als atm is een apparaat dat cli ënten de mogelijkheid...Lees meer
bankgiro
  ... Wat was een bankgiro. 1 een bankgiro is een overboeking van geld van de ene bankrekening naar de andere...Lees meer
bankgiro incassosystemen
  ... Incassosystemen waarvan bedrijven instellingen en verenigingen gebruik konden maken met inschakeling van hun bank en de bankgirocentrale bv...Lees meer
bankrekeningnummer
  ... Een bankrekeningnummer is een uniek nummer dat wordt toegekend aan een rekening bij een bank...Lees meer
betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
uitvoeringsprovisie ingezetene
  ... onder de zogenaamde uitvoeringsprovisie ingezetene verstaan we een provisie voor het overmaken van een bedrag naar een bankrekening die...Lees meer
stornorecht
  ... het stornorecht is het recht van de rekeninghouder en van de bank om binnen de gestelde regels van een bankgiroincassosysteem...Lees meer
chipkaart
  ... een chipkaart is een bankpas voorzien van een microchip waarop gegevens van de bankrekening staan en bijvoorbeeld gegevens met betrekking...Lees meer
apportionmentkey
  ... Regeling uit de tijd van de bankgirocentrale de apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen...Lees meer
atrofiëring
  ... We spreken van atrofiëring bij het effect dat verschuiving van tegoeden teweegbrengt als cliënten hun geldmiddelen naar een andere financiële...Lees meer
na debitering
  ... onder nadebitering verstond men in de tijd van de bankgirocentrale het debiteren van een bankrekening nadat centrale verwerking door de...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.