zondag 6 maart 2016

Bankbrief

BankbriefEen bankbrief is een vorm van een obligatie die wordt uitgegeven door een algemene bank of handelsbank .

Deze bankbrief wordt door sommige handelsbanken continue afgegeven, dus met een vorm van doorlopende uitgifte.

De bankbrief gedraagt zich in de praktijk vrijwel gelijk aan een obligatie. Het verschil zit hem vooral in de doorlopende uitgifte die bij obligaties ongebruikelijk is omdat die meestal middels een emissie op de markt worden gebracht.

Er is geen voorgeschreven vorm van aflossing en de looptijd dient ten minste 2 jaar te bedragen

Vertalingen bankbrief

Engels:  bank bond

Gebruikte begrippen in bankbrief


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
doorlopende uitgifte
  ... onder doorlopende uitgifte verstaan we een methode van inschrijving op nieuwe effecten kwam in het verleden vooral voor bij hypotheek...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
handelsbank
  ... een zogenaamde algemene bank vroeger ook wel handelsbank genoemd biedt het volledige dienstenpakket van een bank aan en valt...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.