Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 februari 2016

verkoper

Verkoper


Iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we de verkopen
Gebruikte begrippen in verkoper


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer

Begrippen waar verkoper in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

trading buy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
tradingbuy
  ... met het advies trading buy wordt een koopadvies van een beleggingsanalist bedoeld met een ingebouwde doch niet expliciet uitgesproken...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
exercise
  ... onder exercise verstaan we het uitoefenen van een kooprecht bij een calloptie of het verkooprecht bij een putoptie...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
hitten
  ... in het jargon van de beurs spreekt men van hitten als er transacties tot stand komen op de limietkoersen die...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
kwaliteitsaandeel
  ... een kwaliteitsaandeel is volgens velen een aandeel van een grote bekende beursvennootschap dat in het verleden goede rendementen heeft opgeleverd...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
huurkoop
  ... huurkoop is een vorm van koop en verkoop op afbetaling waarbij tussen verkoper en koper wordt overeengekomen dat de koopprijs...Lees meer
letters of indemnity
  ... de zogenaamde letters of indemnity zijn onherroepelijke garanties waarbij een verkoper zich garant stelt dat de koper bepaalde...Lees meer
netting
  ... met de term netting bedoelen we de controle of er tegenover elke koper ook daadwerkelijk een verkoper staat...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
initial margin
  ... de initial margin is het standaardbedrag aan middelen die minimaal moeten worden aangehouden bij een clearing house en die...Lees meer
maintenance margin
  ... de zogenaamde maintenance margin is een bedrag onderdeel van een margin bedrag dat altijd in deposito gehouden moet worden...Lees meer
beding van décharge
  ... een beding van dã©charge is een beding bij de verkoop van een niet volgestort aandeel dat bepaalt dat...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
deviezencertificaat
  ... met de term deviezencertificaat wordt een certificaat bedoeld dat de verkoper van de deviezen ontvangt bij verkoop aan de deviezenautoriteiten...Lees meer
matching
  ... onder matching verstaan we het uitzetten van opgenomen geldmiddelen op dezelfde termijn als waarop deze zijn of zullen worden aangetrokken...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
umgekehrter wechsel
  ... onder een umgekehrter wechsel verstaan we een op initiatief van de koper door de verkoper getrokken termijnwissel die door...Lees meer
recht van reclame
  ... het recht van reclame is het wettelijk recht van de verkoper om bij wanbetaling binnen 30 dagen...Lees meer
koopgelegenheid
  ... een koopgelegenheid is volgens een bepaalde groep beleggers een goede gelegenheid om effecten te kopen bijvoorbeeld door gunstige berichten een...Lees meer
nederlandse liquidatiekas
  ... nederlandse liquidatie kas ofwel nlkkas is een instelling die van oudsher de financiële garantie en registratie van de transacties...Lees meer
af kade
  ... Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal...Lees meer
af schip
  ... Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren...Lees meer
confirming house
  ... een confirming house is een bedrijf dat tot functie heeft jegens een verkoper de betalingsverplichting van de koper over...Lees meer
cost insurance and freight
  ... afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie...Lees meer
forward rate agreement
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
FRA
  ... een forward rate agreement of fra is een afspraak tussen koper en verkoper om in de toekomst een...Lees meer
franco grens
  ... onder franco grens verstaan we een leveringsconditie die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van de verkoper...Lees meer
franco huis
  ... met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van...Lees meer
freight carriage and insurance paid
  ... onder het handelbegrip freight carriage and insurance paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van...Lees meer
freight carriage paid to
  ... met het handelsbegrip freight carriage paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van bestemming staat bedoelen...Lees meer
huurkoopfinanciering
  ... onder huurkoopfinanciering verstaan we een vorm van objectfinanciering waarbij de financieringsmaatschappij de verkoper contant betaalt de financieringsmaatschappij wordt juridisch...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
merchant letter of credit
  ... een merchant letter of credit is een op een letter of credit gelijkende betalingsbelofte van de koper...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
forward market
  ... een forward market is een vorm van een goederentermijnmarkt waar niet de normale regels voor een dergelijke markt gelden...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
afbetalingskrediet
  ... Onder een "afbetalingskrediet" of zoals het in de praktijk vaak genoemd wordt "kopen op afbetaling" verstaan we een koopovereenkomst waarbij...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
retention moneybond
  ... een retention money bond is een garantie die in de plaats treedt van een door de verkoper te...Lees meer
vri jaan boord luchthaven
  ... onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de...Lees meer
voorlopig koopcontract
  ... het voorlopig koopcontract is de overeenkomst die de koper en de verkoper van een woning ondertekenen de term voorlopig...Lees meer
leveringsakte
  ... een leveringsakte is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat deze leveringsakte moet door een notaris worden opgemaakt en...Lees meer
chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer
clearing and settlement
  ... clearing en settlement is het garanderen en afwikkelen van effectentransacties dat wil zeggen verzekeren dat de koper het...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
costinsurance and freight
  ... onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie...Lees meer
geïnsinueerde
  ... met de geïnsinueerde wordt degene bedoeld die gesommeerd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen...Lees meer
vraagprijs
  ... de vraagprijs is de prijs die de koper bereid is om te betalen dus de prijs waarbij men jouw product...Lees meer
vrij op spoorwagon
  ... vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een...Lees meer
vrij op vrachtauto
  ... vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de...Lees meer
vrij langsboord
  ... vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de...Lees meer
meegekochte rente
  ... dat betekent dat als je een paar...Lees meer
bookingbasis
  ... onder het begrip booking the basis verstaan we een afspraak bij een termijncontract waarbij ofwel de koper of...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.