Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 januari 2016

Model

Model


Een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid, die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is.

Een model kan allerlei gedaanten aannemen, maar veel gebruikt zijn de rekenkundige modellen.

Een voorbeeld is een model voor de berekening van optieprijzen zoals de bekende Black & Scholes formule.
Gebruikte begrippen in model


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

manipuleren
  ... onder manipuleren van de beurs verstaan we het toepassen van trucs en kunstgrepen die de koersen op de beurs in...Lees meer

Begrippen waar model in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sparen met guldencoin en egulden
  ... het artikel op ons zusterblog over het mogelijke rendement van cryptogeld of zoals we nu liever...Lees meer
optiespectrum
  ... als hulpmiddel bij het automatisch selecteren van een optiestrategie wordt wel gebruik gemaakt van het zogenaamde optiespectrum zoals dat door...Lees meer
arbitrage pricing theorie
  ... onder de arbitrage pricing theorie of ook wel apt verstaan we een model voor het opbouwen van optimale...Lees meer
assenstelsel
  ... In de wereld van de grafieken komen we veel de term assenstelsel tegen dit wordt ook wel wiskundig assenstelsel genoemd...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
barone adesi model
  ... Het zogenaamde barone adesi model is een uitbreiding op het bekende black &amp scholes optiemodel die het mogelijk...Lees meer
black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
bankverzekeraar
  ... Een bankverzekeraar is een combinatie van een bank en een verzekeraar binnen ã©ã©n organisatie...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
crr binomial model
  ... een bekend wiskundig model om optieprijzen uit te rekenen is het crr binomial model hierbij staat crr voor de...Lees meer
binaire boom
  ... een binaire boom is de basis van het berekenen van optieprijzen volgens het zogenaamde binominaalmodel...Lees meer
ho lee option pricingmodel
  ... het ho lee option pricing model is bedoeld voor het waarderen van renteopties...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
jensenindex
  ... de jensen index wordt ook wel jensen's alfa genoemd de jensen index wordt gebruikt om te zien of het vereiste...Lees meer
kitchincycle
  ... de kitchin cycle is een cyclusmodel model dat uitgaat van het bestaan van golfbewegingen voor de economie ontwikkeld door...Lees meer
angelsaksisch model
  ... Het angelsaksch model is een bepaalde economische orde waarbij sterk de nadruk ligt op marktwerking het is tegengesteld aan...Lees meer
submartingale
  ... de submartingale techniek is te vergelijken met het capm model en heeft het uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van het...Lees meer
binominaal tree model
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
binominaalmodel
  ... het zogenaamde binominaal model of binominaal tree model is een techniek om de theoretische waarde van een optie te...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
mertons jump diffusion model
  ... het merton's jump diffusion model is een optiewaarderingsmodel dat er in tegenstelling tot de meeste waarderingsmodellen niet...Lees meer
optiemodel van cleeton
  ... het optiemodel van cleeton is net als het model van black and scholes een wiskundige formule om de...Lees meer
kuznetscycle
  ... de kuznets cycle is een cyclus model ontwikkeld door simon kuznets...Lees meer
Bodurtha en Courtadon option pricing model
  ... onder het begrip bodurtha en courtadon option pricing model verstaan we een wiskundig model voor...Lees meer
cox model
  ... het cox model of ook wel cox option pricing model is een wiskundig model om met name opties op...Lees meer
cox ross rubinsteinmodel
  ... het cox ross rubinstein model is een binominaal model voor het prijzen van met name amerikaanse opties...Lees meer
cox rubenstein model
  ... het cox rubenstein model is een een wiskundig model om de theoretische waarde van een optie uit te...Lees meer
coxinger soll ross model
  ... het cox ingersoll ross model is een wiskundig model om opties en dan speciaal in valutaopties te...Lees meer
gemengde economie
  ... een gemengde economie is normaal gesproken op een meer kapitalistisch model zoals laissez faire gebaseerd maar de overheid heeft...Lees meer
black derman toy model
  ... onder het begrip black derman toy model verstaan we een model om optieprijzen van renteopties te berekenen...Lees meer
Fischer Black
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
Myron Scholes
  ... fischer black en myron scholes zijn twee amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule...Lees meer
douanefactuur
  ... onder een douanefactuur verstaan we het formulier dat voor de invoer van goederen in sommige landen vereist is...Lees meer
HICP index
  ... de hicp index is een rekenkundig model voor het berekenen van inflatie...Lees meer
instrument variabele
  ... de instrument variabele is een grootheid in een rekenkundig model zoals we die veel tegenkomen in de bedrijfseconomie...Lees meer
garman kohlhagen option pricing model
  ... het garman kohlhagen option pricing model is een wat minder bekend statistisch model om de theoretische...Lees meer
andrews
  ... Het door Ned Davis ontwikkelde vier procent model valt onder de market...Lees meer
doelvariabele
  ... de doelvariabele is de grootheid in een wiskundig model vaak de uitkomst van een berekening die men door middel van...Lees meer
jaargangenmodel
  ... het zogenaamde jaargangenmodel is een model dat de invloed van de stijging van de arbeidskosten beschijft op de productiecapaciteit...Lees meer
black optionpricing model
  ... het black option pricing model is een waarderingsmodel voor europese opties met futurecontracten als onderliggende waarde...Lees meer
autoregressive integrated moving average
  ... Het auto regressive integrated moving average meestal afgekort tot arima is een lineair model voor het...Lees meer
trinominal tree
  ... de trinominal tree is een optiewaarderingsmodel dat sterke overeenkomsten heeft met het binominal tree model het verschil is dat...Lees meer
RPIXindex
  ... de rpix index is een model voor het berekenen van inflatie in de meeste landen inmiddels vervangen door de...Lees meer
goudlokjescenario
  ... volgens sommige economen maakt de wereldhandel met de toegenomen communicatiemogelijkheden een scenario mogelijk dat bekend staat als het...Lees meer
fund of funds
  ... het principe van een fund of funds was vooral populair in de jaren 50 en 60 het leek...Lees meer
marketline
  ... de zogenaamde market line is een belangrijk onderdeel van het capital asset pricing model ofwel capm...Lees meer
APT
  ... Apt is een model dat vergelijkbaar is met het wat bekendere capm model voor het samenstellen van optimale portefeuilles...Lees meer
eurocrisis
  ... de zogenaamde eurocrisis werd zichtbaar als uitvloeisel van de kredietcrisis toen bleek dat bepaalde landen met name griekenland en andere...Lees meer
greenspan model
  ... een green shoe is het verschijnsel dat een uitgevende instelling aan het begeleidende syndicaat een mogelijkheid kan verstrekken om...Lees meer
heath jarrow morton optionpricingmodel
  ... het heath jarrow morton option pricing model is een wat minder gangbaar rekenmodel voor het...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.