Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 12 januari 2016

min

Min


De term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan", wat staat tegenover  "een plus noteren".

Een fonds staat in de min als de koers lager is dan de slotkoers van de vorige beursdag.
Gebruikte begrippen in min


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beursdag
  ... een beursdag is elke dag waarop op de beurs handel mogelijk is in het algemeen alle werkdagen minus de feestdagen...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
slotkoers
  ... de slotkoers afgekort tot slot of close is de laatst gedane koers van een aandeel of optie die geldt op...Lees meer

Begrippen waar min in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

macro economische verkenning
  ... de macro economische verkenning is min of meer een onderdeel van rijksbegroting die in september openbaar wordt gemaakt...Lees meer
fibonacci reeks
  ... de zogenaamde fibonacci reeks wordt gemaakt door een nieuw getal te vormen uit de som van de twee voorgaande getallen....Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
beursklimaat
  ... onder het beursklimaat verstaan we de stemming op de effectenbeurzen over een wat langere termijn wat dan tot gevolg...Lees meer
evapatroon
  ... een evapatroon is een vorm van een bodempatroon dus een koerspatroon dat aangeeft dat er een bodem wordt gevormd en...Lees meer
homo economicus
  ... de term homo economicus slaat op de veronderstelling dat de economische mens rationeel handelt waarbij met rationeel economisch handelen...Lees meer
rentespook
  ... beleggers spreken van het rondwarende rentespook wanneer men bang is voor dreigende renteverhogingen omdat rentedragende min of meer veilige beleggingen dan...Lees meer
hockeystick
  ... een zogenaamd hockeystick is het winstverliesdiagram van een goed beveiligde effectenportefeuille of een calloptie...Lees meer
koersboom
  ... het begrip koersboom komt uit de wereld van het berekenen van de theoretische waarde van een optie...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
rollover
  ... een rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een...Lees meer
cycle
  ... het begrip cycle kent in de aandelenwereld een aantal betekenissen...Lees meer
cyclische analyse
  ... ook cyclische analyse behoort in de gereedschapskist van de technisch analist velen hebben in de loop der tijden onderzoek gedaan...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
random walk theorie
  ... de random walk theorie is een directe afgeleide van de efficiënte markt hypothese en zal de meeste beleggers wel...Lees meer
repeterende geschiedenis
  ... onder repeterende geschiedenis verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken met beslissingen...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
trend
  ... de trend is de lastig te bepalen langere termijn beweging van een aandeel of de markt in zijn geheel...Lees meer
uitbodemen
  ... onder uitbodemen verstaan we het stabiliseren van een koers na een periode van neergang ofwel de koers heeft een bodem bereikt...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
budgetmechanisme
  ... het budgetmechanisme komen we als economisch model niet veel meer tegen de beslissingen over het allocatieprobleem kunnen behalve door het min...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
poldermodel
  ... het poldermodel is de benaming voor de volgens velen succesvolle nederlandse benadering van het sociaal economisch beleid...Lees meer
calendar spread
  ... de calendar spread wordt ook wel time spread of horizontal spread...Lees meer
gamma
  ... de gamma is één van de grieken uit de optiewereld en geeft de mate van verandering van de delta aan...Lees meer
obligatieoptie
  ... een op het eerste gezicht wat vreemde eend in de bijt van de optiewereld zijn de obligatieopties...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
ankering
  ... Het begrip ankering of verankering komt uit de psychologie en is voor een groot deel bepalend voor het gedrag van...Lees meer
controleerbaarheid trading
  ... een trader dient controleerbaar te werken al is het maar om het eigen functioneren van tijd tot tijd tegen het...Lees meer
onzekerheid
  ... traders zijn net mensen en hebben dus last van twijfel en onzekerheid mensen denken maar al te graag in goed...Lees meer
zelfsabotage
  ... een probleem waar veel traders mee te maken krijgen is de zogenaamde zelfsabotage vaak beginnen traders succesvol totdat...Lees meer
beurstips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
goudentips
  ... beurstips zult u op deze website niet tegenkomen net zo min als beleggerstips en gouden tips...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
hedgefondsen
  ... hoewel het begrip hedging vooral betrekking heeft op het wegnemen van risico's geldt dat zeker niet voor hedgefondsen...Lees meer
hoekman
  ... de term hoekman meervoud hoeklieden is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond...Lees meer
massindex
  ... de mass index is ontwikkeld door donald dorsey in feite geeft deze het verschil tussen hoog en laag weer en...Lees meer
homogene goederen
  ... onder homogene goederen verstaan we goederen die in het oog van de consument een bepaalde behoefte even goed bevredigen...Lees meer
koppelverkoop
  ... er is sprake van koppelverkoop wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
discouraged workers effect
  ... onder het discouraged workers effect verstaan we het verschijnsel dat mensen die wel werkzoekend zijn zich niet in...Lees meer
jojo
  ... we spreken van het jojo en van een effectenkoers wanneer deze sterk fluctueert genoemd naar de bekende jojo het...Lees meer
armoedegrens
  ... onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat...Lees meer
oscillator
  ... een oscillator is een indicator uit de technische analyse...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
fijntuning
  ... het begrip fijntuning uit de wereld van de trading wordt wel gebruikt voor een extreme vorm van backtesting waarbij steeds meer...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
keltnerchannel
  ... bij een zogenaamd keltner channel maken we gebruik van een ema waar we 2 x de true range bij...Lees meer
invisible hand
  ... de term invisible hand is afkomstig van de econoom adam smith deze onzichtbare hand 'invisible hand' zorgt er in zijn...Lees meer
vermenselijken
  ... onder vermenselijken verstaan we het feit dat sommige beleggers een band opbouwen met hun aandelen...Lees meer
zscore indicator
  ... ook de zscore indicator is een afgeleide van de zogenaamde bollingerbands...Lees meer
belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
electioncyclus
  ... de election cyclus ook wel presidential election cycle of presidentcyclus genaamd is het verschijnsel dat...Lees meer
patroonherkenning
  ... we spreken van een path depended option bij een optie waarbij de uitoefenprijs en of uitoefendatum niet tevoren...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer
gann momentum
  ... wd gann gebruikte in zijn berekeningen een vorm van een berekening van het momentum die afwijkt van wat daar gebruikelijk...Lees meer
lambmarket
  ... een markt die noch bullmarket noch bearmarket is wordt wel een lamb market genoemd het is dus een min of...Lees meer
laissez faire
  ... laissez faire is een economische theorie volgens welke de overheid zich zo min mogelijk met economische zaken zou moeten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
ideale trader
  ... er zijn vele boeken vol geschreven over de ideale trader want bijna iedereen die zich wel eens in...Lees meer
prijszetter
  ... onder een prijszetter verstaan we een producent die min of meer zelfstandig zijn prijzen kan regelen en die dan ook...Lees meer
bollingerbands
  ... de bollinger bands indicator is ontworpen door john bollinger de zogenaamde bollinger bands vormen een band rondom een moving average waarbij de...Lees meer
kopersmarkt
  ... een kopersmarkt is een situatie op de beurs die gekenmerkt wordt door een aandelenaanbod dat de vraag naar aandelen flink...Lees meer
efficiency
  ... in de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets streven we niet naar efficiency dan zou...Lees meer
inverted futures markt
  ... we spreken van een inverted futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtsbijzijnde het...Lees meer
saldobeheer
  ... onder de saldobeheer functie binnen een bedrijf verstaan we het dusdanig beheren van alle rekeningen dat er zo min mogelijk...Lees meer
tertiaire inkomensverdeling
  ... de zogenaamde tertiare inkomensverdeling is de verdeling van het tertiaire nationaal inkomen over de inwoners in een land...Lees meer
normale futuresmarkt
  ... we spreken van een normale futures markt als er sprake is van meerdere uitoefenmaanden waarbij de dichtstbijzijnde het...Lees meer
bottom up
  ... onder bottom up verstaan we een beleggingsmethode waarbij eerst de kwaliteit het management de geschiedenis het ondernemingsmodel en daarmee...Lees meer
BBP
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
shiftable activa
  ... onder shiftable activa ook wel afschuifbare activa genoemd verstaan we activa van een bank die definitief of tijdelijk door...Lees meer
sellersmarket
  ... bij een sellers market is de vraag op de markt groter dan het aanbod zodat de verkopers min of...Lees meer
consensustaxatie
  ... de consensustaxatie wordt gebruikt bij de taxaties van de winst per aandeel door aandelenanalisten of onderzoeksinstituten door een groot aantal taxaties...Lees meer
countervailingpower
  ... onder countervailing power verstaan we de door de econoom john kenneth galbraith ontwikkelde gedachte dat tegenover de macht die...Lees meer
prudent investoract
  ... de zogenaamde prudent investor act is afkomstig uit de verenigde staten maar is over de gehele wereld wel...Lees meer
inschrijving in de grootboek en der nationale schuld
  ... onder de zogenoemde grootboekinschrijving is het deel van de wat oudere nederlandse staatsschuld waarbij...Lees meer
anchoring and adjustment
  ... onder anchoring and adjustment verstaan we de neiging van beleggers om beslissingen die genomen moeten worden te vergelijken...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.