Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 17 januari 2016

Invoer

Invoer


Onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht.
Gebruikte begrippen in invoer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
ingezetenen
  ... de ingezetenen zijn alle personen en bedrijven die behoren tot de nederlandse economie dit zijn personen die langer dan één...Lees meer

Begrippen waar invoer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

black & scholes
  ... de zogenaamde black &amp scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
componenten trading systeem
  ... onder een al dan niet computergestuurd tradingsysteem verstaan we een geheel van vaste regels en procedures op basis waarvan...Lees meer
pivotpointtechniek
  ... een pivot point is in het het algemeen een punt dat als belangrijk voor een technisch analist...Lees meer
kapitaalbalans
  ... de kapitaalbalans of ook wel de kapitaalrekening vinden we terug op de de...Lees meer
jcurve
  ... de zogenaamde jcurve is een begrip uit de wereld van de valutahandel als de wisselkoers daalt reageren de prijzen direct zodat...Lees meer
mercantilisten
  ... de mercantilisten van de 17e eeuw zagen de in die tijd bloeiende internationale handel als de voornaamste bron van hun...Lees meer
autarkie
  ... Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
belastingen op productie en invoer
  ... De belastingen op productie en invoer zijn alle door bedrijven en de overheid afgedragen belastingen die...Lees meer
nationaalinkomen
  ... het nationaal inkomen is de som van alle inkomens die nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan...Lees meer
douanefactuur
  ... onder een douanefactuur verstaan we het formulier dat voor de invoer van goederen in sommige landen vereist is...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
invoerrecht
  ... het invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen het invoerrecht is nu in feite...Lees meer
hiërarchisch neuraal netwerk
  ... een hiërarchisch neuraal netwerk is een vorm van een neuraal netwerk waarbij de output van een hidden layer...Lees meer
koers verschil giraal chartaal geld
  ... het koersverschil giraal chartaal geld ontstaat door de kosten verbonden aan de omwisseling van chartaal geld in giraal...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
buitenland transacties
  ... onder buitenlandtransacties verstaan we alle transacties van ingezetenen van nederland met niet ingezetenen dit omvat onder andere de invoer en...Lees meer
buitentarief
  ... het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is...Lees meer
ruilvoetverandering
  ... de ruilvoetverandering is een indexcijfer dat de verhouding weergeeft tussen de gemiddelde ontwikkeling van de uitvoerprijzen en die van de...Lees meer
staat van middelen en bestedingen
  ... onder de staat van middelen en bestedingen verstaan we het tegenover elkaar stellen van de som...Lees meer
outlier
  ... we spreken van out of the money in de situatie waarin de uitoefenprijs van een calloptie resp...Lees meer
African caribbean and pacificlanden
  ... De zogenaamde african caribbean and pacific landen worden afgekort aangeduid als acp landen...Lees meer
contingent
  ... we spreken van een contingent als er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid van een goed dat in een...Lees meer
dekkingspercentage
  ... onder het dekkingspercentage verstaan we in de economie de mate waarin de invoer kan worden betaald uit de opbrengst van...Lees meer
aka
  ... aka is een afkorting van "automated knowledge acquisition" aka is een techniek waarbij een computerprogramma wordt gebruikt om gegevens aan te...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.