Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 24 januari 2016

Hypotheek

Hypotheek


Een hypotheek, ook wel onderzetting genoemd, is een vorm van een lening, waarbij onroerend goed of een te boek gesteld schip of vliegtuig als zekerheid of onderpand voor het bij voorrang verhalen van de lening dient.

Hypotheken zijn er in allerlei maten en vormen, en het bepalen welke hypotheek het meest geschikt voor iemand is, is specialistenwerk.

Een hypotheek wordt ook wel onderzetting genoemd.

Op zaterdag 27 okt 2007 komt dagblad "de Telegraaf" met onthullingen uit een rapport van de AFM waaruit blijkt dat het met het advies op het gebied van hypotheken in Nederland nog droef gestemd is.

Met name de aanvullende verzekeringen blijken een nauwelijks te doorgronden kostenpost te zijn, die het rendement van de onderliggende polissen sterk verminderen.

Ook blijken adviseurs tegen hun eigen code in nog te bemiddelen in veel te hoge hypotheken waarvan bij het afsluiten al te voorspellen is dat het problemen zal gaan geven.

Adviezen over de bij de hypotheek passende verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten er in 78% van de gevallen naast.

Voor wat het opbouwen van het doelvermogen, het bedrag dat aan het einde van de looptijd noodzakelijk is om de hypotheek af te lossen, blijkt dit in de meeste gevallen niet eens gehaald te kunnen worden.

De kennis van de fiscale aspecten, die toch belangrijk zijn als je advies vraagt, varieert van onvoldoende tot slecht.
Gebruikte begrippen in hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsongeschiktheidsverzekering
  ... Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een werknemersverzekering die uitkeert als een werknemer langer dan een jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is heette vroeger...Lees meer
doelvermogen
  ... het doelvermogen is een term uit de pensioenwereld het gaat om de premiereserve die een pensioenfonds moet hebben om op de...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
onderzetting
  ... met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar hypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hypotheekbelofte
  ... onder de hypotheekbelofte verstaan we de belofte van de eigenaar van de onroerende zaak etc om...Lees meer
aflossingsvrije hypotheek
  ... Onder een aflossingsvrije hypotheek of ook wel aflosvrije hypotheek verstaan we een hypotheek waarbij u ervoor kiest om niet...Lees meer
financieringskosten
  ... de financieringskosten vormen alle kosten die u moet maken om een lening hypotheek te sluiten voorbeeld van financieringskosten zijn afsluitprovisie...Lees meer
fixatieprovisie
  ... een fixatieprovisie is een vorm van provisie die sommige geldverstrekkers in rekening brengen wanneer u uw hypotheek omzet naar een andere...Lees meer
renteopslag
  ... de renteopslag is een verhoging van de basishypotheekrente de basisrente geldt meestal voor hypotheken met nationale hypotheek garantie naarmate het...Lees meer
restschuld
  ... de restschuld is het restant van een aflossingsvrije hypotheek bijvoorbeeld een beleggingshypotheek als de som van de beleggingen onvoldoende is...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
koppelverkoop
  ... er is sprake van koppelverkoop wanneer de leverancier de verkoop van een bepaald product afhankelijk stelt van de koop van...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kadastraalrecht
  ... het kadaster is een instelling van de overheid waar de onroerende zaken staan geregistreerd bij deze onroerende goederen wordt aantekening...Lees meer
annuleringskosten
  ... De annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
onderzetting
  ... met de term onderzetting bedoelen we het beschikbaar stellen van onroerend goed als onderpand bijvoorbeeld bij het verstrekken van...Lees meer
subprimemarkt
  ... de subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
bemiddelaars
  ... Bemiddelaars zijn personen en bedrijven die zich tegen het genot van een provisie bezighouden met het tot stand brengen van...Lees meer
unitlinked
  ... unit linked betekent gekoppeld aan een pensioenverzekering unit linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via deelname in producten als een beleggingshypotheek...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
hoofdverbintenis
  ... onder een hoofdverbintenis verstaan we een verbintenis die het fundament vormt van een tweede verbintenis die van het bestaan van...Lees meer
upside down sitting
  ... de upside downside ratio behoort tot de zogenaamde breath indicatoren...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
meenemen hypotheek
  ... onder het meenemen van uw hypotheek verstaan we het feit dat wanneer u een ander huis gaat...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
verpanding
  ... onder verpanding verstaan we het stellen van een onderpand bij het aangaan van een lening zoals bijvoorbeeld een hypotheek vraagt...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
zakelijke zekerheid
  ... onder een zakelijke zekerheid verstaan we een zekerheid voor de verplichtingen van een schuldenaar dat de schuldeiser verhaal kan...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
authentieke akte
  ... Een authentieke akte is een document dat is opgemaakt door of ten overstaan van een daartoe bevoegde ambtenaar zoals...Lees meer
lang vermogen
  ... onder lang vermogen verstaan we een lening met een looptijd van minimaal 10 jaar bijvoorbeeld een obligatielening of een...Lees meer
assurantiebeding
  ... Een assurantiebeding is een bepaling die de meeste geldverstrekkers in de hypotheekakte laten opnemen het wil zeggen dat als het onderpand...Lees meer
verstrekkingsnorm
  ... onder de verstrekkingsnorm verstaan we bij een hypotheek de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever meestal een bank maximaal...Lees meer
annuiteit
  ... Aflossen op basis van een annuïteit is een manier van het berekenen van een aflossingsschema voor een lening en of...Lees meer
bouwdepot
  ... bij een bouwdepot wordt de hypotheek op moment van aankoop voor gehele bedrag afgesloten en in een depot gezet...Lees meer
coderinghypotheek
  ... we spreken van een codering hypotheek ofwel een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar ook een negatieve...Lees meer
registergoed
  ... een registergoed is een goed waar voor de overdracht of de vestiging van zakelijke rechten een overschrijving of inschrijving...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
beding van niet zuivering
  ... een beding van niet zuivering is een beding uit de hypotheekakte waarin staat dat de geldverstrekker de...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
conversiekosten
  ... de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm...Lees meer
omzettingskosten
  ... de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm...Lees meer
disagio
  ... de term disagio kent vele betekenissen zoals...Lees meer
groeihypotheek
  ... een groeifonds is een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dit toevoegt aan het fondsvermogen de waarde van de participaties...Lees meer
inkomensgroeihypotheek
  ... onder een groeihypotheek verstaan we een hypotheek waarop in de eerste jaren niet wordt afgelost en waarvan de rente maar...Lees meer
middelrente
  ... de middelrente is de rente die geldt na middeling van uw huidige hypotheekrente met de rente voor een nieuwe rentevaste...Lees meer
netto hypotheeklasten
  ... onder de netto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek waarbij fiscaal...Lees meer
open eind clausule constructie
  ... onder een open eind clausule of openeindconstructie verstaan we een clausule of voorwaarde waardoor de looptijd van...Lees meer
openeindconstructie
  ... onder een open eind clausule of openeindconstructie verstaan we een clausule of voorwaarde waardoor de looptijd van...Lees meer
recht van hypotheek
  ... u geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
notarisverklaring
  ... de notarisverklaring is de verklaring die de notaris afgeeft na het passeren van een hypotheekakte...Lees meer
ontbindende voorwaarde
  ... een ontbindende voorwaarde is een clausule in een overeenkomst contract op basis waarvan deze kan worden beëindigd...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer
doorlopende uitgifte
  ... onder doorlopende uitgifte verstaan we een methode van inschrijving op nieuwe effecten kwam in het verleden vooral voor bij hypotheek...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
krediethypotheek
  ... onder een krediethypotheek verstaan we een hypotheek die tot zekerheid strekt van een bij de hypotheekakte als verschuldigd erkende maar...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
notariële volmacht tot hypotheek verlening
  ... een notariële volmacht tot hypotheekverlening is een volmacht waarbij een eigenaar van bijvoorbeeld een onroerend goed een...Lees meer
economie als wetenschap
  ... economie als wetenschap krijgt nog wel eens de wind van voren dat economie helemaal geen wetenschap zou zijn...Lees meer
passeren van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
verlijden van een akte
  ... het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de...Lees meer
pos neg verklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
positieve negatieve hypotheekverklaring
  ... een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan...Lees meer
preferentie
  ... onder het hebben van preferentie verstaan we het bezitten van een bepaalde voorrang waardoor een bepaalde vordering voldaan wordt...Lees meer
rangorde hypotheek
  ... de rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
oorspronkelijke hoofdsom
  ... de oorspronkelijke hoofdsom is het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend in de loop...Lees meer
annuiteitenhypotheek
  ... Onder een annuïteitehypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de lening afgelost wordt via de annuïteitenmethode dit komt erop neer dat u...Lees meer
concernhypotheek
  ... een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van...Lees meer
huurbeding
  ... een huurbeding is een bepaling in de hypotheekakte dat u het pand dat met hypotheek bezwaard is niet in gedeelten mag verhuren...Lees meer
hybride hypotheek
  ... onder een hybride hypotheek verstaan we een spaarhypotheek gecombineerd met een beleggingshypotheek een combinatie van een spaarhypotheek en...Lees meer
hypothecaire geldlening
  ... onder een hypothecaire geldlening of lening verstaan we een lening verstrekt door banken levensverzekeringmaatschappijen pensioenfondsen etc waarvoor als zekerheid...Lees meer
hypothecaire inschrijving
  ... onder een hypothecaire inschrijving verstaan we het door de notaris laten registreren van de hypotheek in het hypothekenregister...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
hypothecaire lening
  ... een hypothecaire lening of hypothecaire geldlening is een vorm van een lening waarvoor als zekerheid voor de terugbetaling van...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
hypotheekbank
  ... een hypotheekbank is een specialistische bank die zich bezig houdt met verkrijgen van gelden van het publiek met een termijn...Lees meer
hypotheekbedrag
  ... onder hypotheekbedrag verstaan we het maximumbedrag waarvoor hypotheek wordt verstrekt dan wel het bedrag van de lening waarvoor de hypotheek...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
hypotheeknemer
  ... in de praktijk worden de termen hypotheeknemer en hypotheekgever nogal eens met elkaar verward...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
hypotheekrente
  ... de hypotheekrente is het rentepercentage wat aan de bank betaald moet worden voor de hypothecaire lening...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
inkomenstoets
  ... het begrip inkomenstoets kent meerdere betekenissen 1 bij aanvang van de hypotheek zal de hypotheekverstrekker een werkgeversverklaring en een recente loonstrook...Lees meer
levenhypotheek
  ... onder een levenhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij de hypotheek aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden...Lees meer
maandlast
  ... de maandlast is het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost de bruto maandlast is daarbij het bedrag dat u...Lees meer
nationale hypotheek garantie
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
NHG
  ... de nationale hypotheek garantie is een vorm van borg of garantstelling die door het waarborgfonds eigen woningen...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
niet risicogewogen hefboom
  ... de niet risicogewogen hefboom is het aantal keer dat een bank haar eigen vermogen heeft belegd volgens de...Lees meer
overwaarde hypotheek
  ... de overwaarde is het verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije...Lees meer
overwaarde
  ... we spreken van het overtrekken van een rekening in de situatie waarin een klant bij een bank...Lees meer
hypotheek met gestaffelde aflossing
  ... onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek...Lees meer
hypotheek met lineaire aflossing
  ... onder een hypotheek met lineaire aflossing verstaan we een hypothecaire geldlening waarbij gedurende de looptijd van de...Lees meer
hypotheek met uitgestelde aflossing
  ... onder een hypotheek met uitgestelde aflossing verstaan we een vorm van een hypothecaire geldlening waarop gedurende de...Lees meer
hypotheekvestiging
  ... Onder een hypotheekvestiging verstaan we de inschrijving in het hypotheekregistervan de akte waarmede het recht ...Lees meer
inschrijving in het hypotheek register
  ... onder inschrijving in het hypotheekregister verstaan we een handeling waarbij de opgemaakte notariële akte van hypotheekstelling wordt...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer
boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer
boetevrije aflossing
  ... de boetevrije aflossing is het bedrag waarmee u de hypotheek tussentijds vrijwillig mag aflossen zonder dat u boete hoeft...Lees meer
bouwfinanciering
  ... onder de bouwfinanciering verstaan we de wijze waarop in termijnen een nieuwbouwhuis wordt betaald...Lees meer
bruto hypotheeklasten
  ... onder de bruto hypotheeklasten verstaan we de te betalen lasten aan aflossing plus rente van de hypotheek zonder dat...Lees meer
bruto maandlasten
  ... de bruto maandlasten zijn het bedrag wat u maandelijks verschuldigd bent aan degene bijvoorbeeld de bank die u de...Lees meer
cedent
  ... een cedent is degene die een bepaald recht heeft en dat recht overdraagt aan een andere partij...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
derden hypotheek
  ... een derdenhypotheek is een hypotheek die gegeven wordt door een ander persoon dan de schuldenaar...Lees meer
doorloopconstructie
  ... van een doorloopconstructie is sprake als u een hypotheek met vermogensopbouw zoals de spaar en beleggingshypotheek niet aflost aan het...Lees meer
eerste storting
  ... wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost...Lees meer
effectieve rente
  ... de effectieve rente geeft aan wat een hypotheek daadwerkelijk kost bij de berekening van de effectieve rente wordt rekening...Lees meer
rentemiddeling
  ... onder rentemiddeling verstaan we het berekenen van het gemiddelde van twee hypotheekrentes...Lees meer
versterkte aflossing
  ... een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek...Lees meer
borderel van inschrijving
  ... onder een borderel van inschrijving verstaan we een uittreksel uit de hypotheekakte dit borderel van inschrijving wordt bij het...Lees meer
bankhypotheek
  ... Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde...Lees meer
banksparen
  ... We spreken van banksparen bij een speciale spaarvorm waarbij wordt gespaard op een door de bank geblokkeerde rekening die gebruikt...Lees meer
bkr hypotheek
  ... we spreken van een bkr hypotheek als u een hypotheek zoekt maar wel een aantekening heeft ook wel een...Lees meer
rente vasteperiode
  ... de rentevaste periode is de periode waarin zowel u als de geldverstrekker de rente van een overeengekomen hypotheek niet...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
scheepshypotheekbank
  ... de scheepshypotheekbank wordt ook wel scheepsverbandmaatschappij genoemd het is een bank die haar bedrijf maakt van het verstrekken van leningen...Lees meer
tweedehypotheek
  ... we spreken van een tweede hypotheek bij een nieuwe hypotheek op een woning waar al een hypotheek op...Lees meer
uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer
vaste hypotheek
  ... onder een vaste hypotheek verstaan we een hypotheek die dient tot zekerheid voor de terugbetaling van een op het...Lees meer
verkrijgingskosten
  ... de verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning...Lees meer
verstrekkingsnorm voor een hypotheek
  ... de verstrekkingsnorm voor een hypotheek is de norm die aangeeft welk bedrag een geldgever maximaal wil uitlenen...Lees meer
royement van een hypotheek
  ... onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen...Lees meer
helicoptergeld
  ... recentelijk is de term helicoptergeld nogal eens te horen hiermee wordt bedoeld dat de staat aan alle inwoners een...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
loan to value
  ... bij het verstrekken van hypotheken op woningen wordt het begrip loan to value gehanteerd wat zoveel wil zeggen...Lees meer
looptijdhypotheek
  ... onder looptijd van de hypotheek wordt verstaan de periode waarbinnen de aflossingen van de lening plaats dienen te vinden...Lees meer
spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer
contante waarde van het renteverschil
  ... de term contante waarde van het renteverschil gaat u tegenkomen als u een lopende geldlening hypotheek...Lees meer
crossselling
  ... onder crossselling verstaan we een commerci ële activiteit waarbij in het contact met de cli ënt niet alleen de bankdiensten aan de...Lees meer
dagrente
  ... de dagrente is de huidige rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek die in principe dagelijks kan veranderen...Lees meer
gemeentegarantie
  ... gemeentegarantie is een vorm van verzekering voor afgesloten hypotheken per 1 januari 1995 vervangen door de nationale hypotheek garantie nhg...Lees meer
gezinsbescherming
  ... met de verzamelnaam gezinsbescherming worden een aantal bepalingen van het burgerlijk wetboek bedoeld die ervoor dienen dat is de medewerking...Lees meer
executieverkoop
  ... de mogelijkheid van een executieverkoop is een wezenlijk onderdeel van de hypotheek de geldverstrekker heeft het zogenaamde hypotheekrecht indien u...Lees meer
executiewaarde
  ... onder de executiewaarde verstaan we de "vermoedelijke opbrengstwaarde" van een goed als dit gedwongen verkocht moet worden bij een openbare...Lees meer
opzegtermijn
  ... onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw...Lees meer
annuleren
  ... Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen ofwel annulerensommige financiers zullen hiervoor kosten in...Lees meer
beleggingshypotheek
  ... Een beleggingshypotheek is een vorm van een hypotheek waarbij een hoger bedrag dan noodzakelijk voor aankoop van een woning wordt...Lees meer
debestebeleggingsadviseur
  ... natuurlijk wilt ook u weten wie de beste beleggingsadviseur ter wereld is u vertrouwt uw zuurverdiende geld natuurlijk...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.