dinsdag 19 januari 2016

capaciteitseffect

capaciteitseffectOnder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het verschijnsel dat het in gebruik nemen van machines en dergelijke invloed kan hebben op de grootte van de productiecapaciteit.

Zo zullen zogenaamde uitbreidingsinvesteringen (uitbreiding van de hoeveelheid kapitaalgoederen) de productiecapaciteit vergroten.

Vervangingsinvesteringen zorgen er echter voor dat de productiecapaciteit hetzelfde blijft. Er komen geen kapitaalgoederen bij. Ze worden slechts vervangen, in het algemeen omdat ze afgeschreven zijn.

Het doen van investeringen heeft ook een bestedingseffect, namelijk de machines worden aangekocht.

We maken dus onderscheid tussen het eigenlijke kopen en de daadwerkelijke ingebruikneming.

Gebruikte begrippen in capaciteitseffect


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingseffect
  ... onder het bestedingseffect ofwelk het economisch effect van bestedingen verstaan we het verschijnsel dat investeringen op zich een vergrotende effect op...Lees meer
capaciteitseffect van investeringen
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het effect dat investeringen de produktiecapaciteit vergroten...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer

Begrippen waar capaciteitseffect in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
capaciteitseffect van investeringen
  ... onder het capaciteitseffect van investeringen verstaan we het effect dat investeringen de produktiecapaciteit vergroten...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.