dinsdag 19 januari 2016

Bedrijfseconomisch toezicht

Bedrijfseconomisch toezichtOnder het bedrijfseconomisch toezicht verstaan we de controle op de liquiditeit, solvabiliteit en bedrijfsvoering van de banken en de effectenkredietinstellingen

Dit bedrijfseconomisch toezicht is ter bescherming van de belangen van de crediteuren en om de continuïteit van het Nederlandse bankwezen, te handhaven.

Het bedrijfseconomisch toezicht toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank. Het is natuurlijk van het allergrootst belang dat het vertrouwen in de banken gehandhaafd blijft. Dit wil door allerlei affaires echter toch nog wel eens een deuk oplopen.

Vertalingen bedrijfseconomisch-toezicht

Engels:  prudential control

Gebruikte begrippen in bedrijfs economisch toezicht


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
liquiditeit
  ... bedrijfseconomisch de mate waarin een onderneming op korte termijn aan de vervallen of opeisbare verplichtingen kan voldoen dus de mate...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.