Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 21 januari 2016

pit

pit



De pit (ook wel "ring") was in de tijd van de open-outcry optie- en termijnbeurzen de fysieke plaats waar de optiehandel plaatsvond. Dit werd dan ook pithandel genoemd

De pithandel is inmiddels achterhaald door de beeldschermenhandel.

De handel, en met name de hoeveelheid stemvolume die daarbij door de vaak in kleurige (bedrijfs-) jasjes gehulde traders, geproduceerd werd was voor veel beleggers zo belangrijk dat het mogelijk was om een directe geluidsverbinding met de pit te regelen.

Rond de handel in de pit hing een vorm van mystiek die zeker door het vaak excentrieke gedrag van traders in stand werd gehouden. Ze werden wel gezien als het epicentrum van het kapitalisme. In de praktijk was het allemaal wel wat rustiger maar met de overgang naar de computerhandel zijn veel mensen afgevloeid en is de handel niet alleen technisch gezien veranderd maar ook qua opzet en mentaliteit.

Waar de pittrader eigenlijk alles in de strijd gooide om een zo goed mogelijke prijs te maken bij verkoop en een zo laag mogelijke bij koop, is het in de computerhandel meer een kwestie van een compromis berekenen. De menselijke factor is uit de handel verdwenen. "Jammer", zegt de ene persoon. "Gelukkig maar." zegt een ander.


Voordelen elektronische handel.

Uiteraard is men van de pit handel afgestapt omdat de elektronische handel de nodige voordelen bood, zoals bijvoorbeeld:

Gelijke kansen voor iedereen. 

Iedere deelnemer wordt bij elektronische handel gelijk behandeld, onafhankelijk van hun posities, hun aanbod of -best belangrijk- hun imago.

Kleinere bied-laat spreads

Deze kleinere spreads zorgen voor een toenemend handelsvolume met een betere liquiditeit.

Geld slaapt nooit

Het is in de huidige 24-uurs economie altijd mogelijk om ergens op de wereld te handelen. Orders gaan de computer in en worden over de gehele wereld verspreid. Kopen en verkopen kan altijd wel ergens.

Gelijke hulpmiddelen

Bepaalde hulpmiddelen (en vooral ook informatie) die voorheen aan een klein en select gezelschap voorbehouden waren zijn nu voor iedereen beschikbaar. Iedereen heeft toegang tot beurzen, tot geavanceerde software en andere tradinghulpmiddelen die voorheen slechts voor een klein groepje beschikbaar waren.









Gebruikte begrippen in pit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deelnemer
  ... een deelnemer is een bedrijf of persoon die een bepaald aandelenbelang in een onderneming bezit zie ook deelneming...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitalisme
  ... onder het kapitalisme verstaan we een economisch systeem waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren en het bedrijfsleven die zelf...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
open outcry
  ... met open outcry bedoelen we een manier van het tot stand komen van transacties op een beurs waarbij de...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiehandel
  ... het geheel van personen instituten en procedures wat samenhangt met de dagelijkse handel in opties zowel op de optiebeurs als...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar pit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

expittransaction
  ... met de term ex pit transaction wordt een transactie bedoeld die niet op een reguliere beurs tot stand...Lees meer
ring
  ... de pit ook wel "ring" was in de tijd van de open outcry optie en termijnbeurzen de fysieke plaats waar...Lees meer
marketreporter
  ... de market reporter was een functionaris van de optiebeurs die in de tijd van de vloerhandel bij de "...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.