Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 22 december 2015

Premie

Premie


De premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd staat.

Er bestaan verschillende premies, bijvoorbeeld voor aankoop en verkoop van opties.

De premie is opgebouwd uit een stuk intrinsieke waarde en een stuk verwachtingswaarde, waarbij één van beiden nul kan zijn.
Gebruikte begrippen in premie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar premie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
gedekt schrijven
  ... gedekt schrijven is het schrijven van call opties terwijl men de onderliggende waarde of een call met lagere uitoefenprijs...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
actuarieel zuivere premie
  ... Onder de actuarieel zuivere premie verstaan we in de wereld van de pensioenen de pensioenpremie uitgedrukt als percentage...Lees meer
backend load
  ... We spreken van een back end load als een belegger bij het opzeggen van een investering nog een premie...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
keuzekarakter
  ... de term keuzekarakter komt uit de wereld van de derivaten daar onderkennen we derivaten met een keuze karakter ofwel derivaten...Lees meer
historische volatility
  ... onder de historische volatility die ook wel de statistische volatility wordt genoemd verstaan we de beweeglijkheid van een fonds...Lees meer
abandonneren
  ... Met de term abondonneren of ook wel abandon wordt in de optiewereld aangegeven dat we op de uitoefendatum verder niets...Lees meer
gearingratio
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
nieuwstrading
  ... traders die zich bezig houden met nieuwstrading volgen het nieuws op de tv op internet hun smartphone etc en wachten...Lees meer
risicobeheersing
  ... risicobeheersing cq risicobeheer is belangrijk voor elke belegger hoewel als...Lees meer
eisen trading systeem
  ... voordat we zelf een trading systeem gaan opzetten dan wel een systeem aan...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sluitingsverkoop
  ... er zijn drie mogelijkheden om een longpositie in opties te sluiten 1 door de rechten uit te oefenen...Lees meer
tijdswaarde
  ... de tijdswaarde is een andere naam voor de verwachtingswaarde in de premie van opties of een warrant...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
synthetische converteerbare obligatie
  ... synthetische dus zelfgemaakte ofwel kunstmatige aandelen zijn heel bekend maar er bestaan ook synthetische converteerbare obligaties...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
capital fulcrum point
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
CFP
  ... het bepalen van het capital fulcrum point is een techniek die ondermeer gebruikt wordt bij berekeningen aan warrants...Lees meer
junkbond
  ... een junk bond is een obligatie met een slechte naam maar een heel hoog rendement...Lees meer
hot issue
  ... we spreken van een hot issue bij een gehypte emissie van nieuwe aandelen waar de beleggers op voorhand al...Lees meer
combined write
  ... bij het schrijven van gedekte callopties is de combined write vaak een interessant alternatief...Lees meer
hooglaagconstructie
  ... onder een hoog laagconstructie verstaan we een constructie waarbij met de verzekeringsmaatschappij wordt afgesproken dat u aan het begin...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
aanzegpremie
  ... De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd...Lees meer
aanvullendpensioen
  ... Onder een aanvullendpensioen verstaan we een aanvulling op de aow het algemene ouderdoms pensioen een werknemer betaalt hiervoor pensioenpremie...Lees meer
premiumcall
  ... de premium call geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het breakevenpunt wordt bereikt...Lees meer
stellage
  ... een stellage is een weinig voorkomende vorm van een baissepremie respectievelijk haussepremie hierbij wordt de premie niet betaald op het moment...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
put en call premie
  ... een put en call premie is een premie affaire waarbij de rechten van een baissepremie en een...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
opportunityloss
  ... in het algemeen is de opportunity cost hetgeen we mislopen door het maken van een keuze als we al...Lees meer
lijfrente
  ... een lijfrente is een periodieke uitkering die iemand vanaf een bepaald moment tot aan zijn overlijden ontvangt op grond van...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
voorbeleggen
  ... onder voorbeleggen verstaan we het door het kopen van een calloptie het koersniveau vastleggen waarop men in de toekomst een...Lees meer
impliciete beweeglijkheid
  ... de impliciete beweeglijkheid of impliciete volatiliteit is het verhoudingsgetal een percentage tussen de koersbewegingen van de onderliggende waarde van...Lees meer
instappen
  ... we spreken van instappen als we aandelen van een fonds kopen tegenover uitstappen bij verkoop als in "ik ben gisteren in...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
lineaire hypotheek
  ... bij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt...Lees meer
wig
  ... in de economie verstaan we onder de wig het verschil tussen de totale loonkosten van een persoon en het nettoloon...Lees meer
conservatief schrijven
  ... de term conservatief schrijven komt uit de wereld van de opties en slaat op het schrijven van een calloptie...Lees meer
soorten volatility
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
volatilitysoorten
  ... als trader heb je te maken met een aantal soorten volatility een overzichtje...Lees meer
liquiditeitspremie
  ... met de liquiditeitspremie willen beleggers in vastrentende waarden een beloning voor het beleggen in rentedragende producten met een langere looptijd...Lees meer
liquiditeitsvoorkeurtheorie
  ... bij een lening of obligatie met een lange looptijd is de kans op beweging van de rente groter dan bij...Lees meer
algemeen ouderdomspensioen
  ... iedere ingezetene van nederland tussen de 15 en 65 jaar is verzekerd van een algemeen ouderdomspensioen ofwel aow de...Lees meer
ongedekte optie
  ... een ongedekte optie is een geschreven calloptie op een onderliggende waarde die men niet in de aandelenportefeuille heeft het...Lees meer
schadeverzekering
  ... onder een schadeverzekering verstaan we een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich verbindt om tegen betaling van een premie de verzekerde...Lees meer
negatieve selectie
  ... het verschijnsel van de negatieve selectie vinden we terug in de wereld van de verzekeringen...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
defined benefit scheme
  ... de term defined benefit scheme komt uit de pensioenwereld het is een pensioensysteem waarbinnen een pensioen van een...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
risicotransfer
  ... we spreken van risicotransfer als we middels derivaten kans zien om het risico van een portefeuille bij iemand anders neer...Lees meer
deferred start option
  ... met de term deferred start option worden opties aangeduid die al te verhandelen zijn vã³ã³r ze daadwerkelijk op...Lees meer
optiepremie
  ... de optiepremie is de koers van een optie er is een premie voor verkopen en voor het kopen van opties...Lees meer
beschikbare premie regeling
  ... we spreken van een beschikbare premieregeling als de hoogte van een pensioen afhangt van de premie die door werknemers...Lees meer
beschikbare premie systeem
  ... onder het beschikbare premiesysteem verstaan we een pensioensysteem waarbij de werkgever geen pensioenaanspraak maar een premie toezegt...Lees meer
premium ten opzichte van intrinsieke waarde
  ... we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven...Lees meer
risicoverzekering met opties
  ... volgens velen is de handel in opties buitengewoon gevaarlijk en risicovol dat is jammer want dit wat ongenuanceerde...Lees meer
differentials
  ... we spreken van differentials in de wereld van de termijncontracten als er een premie betaald moet worden voor een betere...Lees meer
premiedifferentiatie
  ... meestal wordt met premiedifferentiatie bedoeld dat de verzekeringspremie die iemand moet betalen mede wordt bepaald door persoonlijke omstandigheden hoe meer...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
expiratie
  ... expiratie betekent letterlijk "het aflopen" in de optiewereld is expiratie een bekende term de expiratie is namelijk het moment waarop een...Lees meer
betalingstermijn
  ... onder een betalingstermijn verstaan we de termijn waarover premie wordt berekend bij alle verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende...Lees meer
verzekeraar
  ... een verzekeraar is een onderneming of instantie die risico's van anderen overneemt en daarvoor een vergoeding de premie ontvangt...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
abonnementspolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
afkooppolis
  ... De pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
pauschalpolis
  ... de pauschalpolis is een polis van bijvoorbeeld een transportverzekering waarbij alle goederenzendingen tot een zeker maximumbedrag per zending gedurende een...Lees meer
premielening
  ... een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het...Lees meer
premietrekker
  ... verkoper van rechten bij een premieaffaire die de premie ontvangt en het risico van levering of ontvangst van de onderliggende...Lees meer
premiedruk
  ... we kennen twee vormen van premiedruk namelijk gemiddelde premiedruk en marginale premiedruk gemiddelde premiedruk het totale bedrag aan verschuldigde premie als...Lees meer
premiegrens
  ... de premiegrens is het loon waarover ten hoogste premie voor de sociale verzekeringen verschuldigd is...Lees meer
premiegever
  ... de premiegever is vergelijkbaar met de koper van een optie de premiegever betaalt geeft de premie en verwerft daarvoor het...Lees meer
neerwaarts risico
  ... in het algemeen verstaan we onder het neerwaarts risico het theoretische verlies dat op een portefeuille geleden kan worden...Lees meer
notis procent v indicator
  ... de notis procent v indicator of ook wel de notis %v is een indicator gebaseerd op volatility...Lees meer
hypotheek met levensverzekering
  ... onder een hypotheek met levensverzekering verstaan we een hypothecaire geldlening waarop gedurende de looptijd niet wordt afgelost...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
gedekt schrijven van opties
  ... van verkopen ofwel gedekt schrijven van opties is sprake als de schrijver in het bezit is van...Lees meer
at parity
  ... We spreken van een at parity calloptie op het moment...Lees meer
time decay
  ... met de engelse term time decay wordt het steeds sneller verdwijnen van de tijdswaarde van een optie bedoeld op...Lees meer
inhaalkoopsom
  ... de term inhaalkoopsom is afkomstig uit de wereld van de pensioenen en dient ter correctie van een mogelijk te laag...Lees meer
equivalentiebeginsel
  ... we spreken van het equivalentiebeginsel bij het feit dat bij een verzekering de hoogte van de premie in een verhouding...Lees meer
koopsompolis
  ... een koopsompolis is een vorm van een levensverzekering waarbij de premie in één keer vooruit wordt betaald...Lees meer
fractie verzekering
  ... onder een fractieverzekering verstaan we een vorm van een levensverzekering waarbij zowel de premie als de uitkering gebaseerd is op...Lees meer
cap warrant
  ... een cap warrant is een call warrant met een gemaximeerde winstpotentie...Lees meer
dont
  ... een dont is een ouderwets woord voor een specifiek soort premieaffaire...Lees meer
contingent optie
  ... een contingent optie is een weinig voorkomend soort optie waarbij de premie pas behoeft te worden betaald als de...Lees meer
eerste storting
  ... wanneer u kiest voor een aflosvorm waarbij de hypotheek aan het eind van de looptijd in één keer afgelost...Lees meer
callpremie
  ... de callpremie is de prijs van een calloptie iemand die een calloptie koopt betaalt deze premie iemand die een calloptie verkoopt schrijft...Lees meer
dividend stelen
  ... de termen dividenddiefstal en dividend stelen staan voor dezelfde praktijk namelijk...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
risicozoeker
  ... een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico...Lees meer
short zijn
  ... onder short zijn verstaan we de situatie dat iemands verplichtingen op de markt toenemen op het moment dat deze...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
bijzondere spaarregelingen
  ... onder zogenaamde bijzondere spaarregelingen verstaan we spaarregelingen die erop gericht zijn de spaarzin te bevorderen door hiertoe in het...Lees meer
wet selectieve investeringsregeling
  ... de wet selectieve investeringsregeling of ook wel sir genoemd was een wet die sedert 1978 was ingesteld om...Lees meer
buy write strategie
  ... wat is een buy write strategie. bij de buy write strategie...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
spaarhypotheek
  ... onder een spaarhypotheek verstaan we een hypotheekvorm waarbij u naast de rente voor de hypotheek ook premie voor een...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
zratio
  ... de z ratio geeft aan hoeveel sneller een warrant stijgt dan het onderliggende aandeel waarbij we er van uitgaan...Lees meer
opbouwstelsel
  ... de term opbouwstelsel komt uit de wereld van de verzekeringen en de pensioenen hierbij is de uitkeringshoogte afhankelijk van de...Lees meer
optieprijs
  ... de term optieprijs is een minder gebruikelijke naam voor de koers of...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
inkomensafhankelijke regelingen
  ... onder inkomensafhankelijke regelingen verstaan we vormen van door de overheid geregelde inkomensoverdracht waarbij de omvang van die overdracht afhankelijk...Lees meer
kredietderivaat
  ... een kredietderivaat is een financieel instrument waarmee een partij die de protectiekoper wordt genoemd het kredietrisico op een andere partij...Lees meer
werkgeverspremie
  ... de werkgeverspremie is de door de werkgever te betalen premie voor de sociale verzekering...Lees meer
werknemerspremie
  ... de werknemerspremie is de door de werknemer te betalen premie voor de sociale verzekeringen...Lees meer
acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.