woensdag 30 december 2015

Reglement voor Keuring van stukken Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement voor Keuring van stukken Vereniging voor de Effectenhandel


Het Reglement voor Keuring van stukken Vereniging voor de Effectenhandel is het reglement dat bepalingen bevat met betrekking tot de beschadigingen aan fysieke effecten ofwel stukken op grond waarvan deze niet meer leverbaar zijn. Voorbeelden van te grote defecten zijn een bepaalde mate van beschadiging door scheuren of gaten, brand, roest, vetvlekken of verkleuringen.

Indien twijfel bestaat over de leverbaarheid van stukken, kan het oordeel van de Commissie voor de Keuring van stukken worden gevraagd. Deze geeft dan een certificaat van leverbaarheid of niet-leverbaarheid af en voorziet in beide gevallen het gekeurde stuk van een bepaald stempel.
Gebruikte begrippen in reglement voor keuring van stukken vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

certificaat
  ... sommige ondernemingen brengen meestal uit angst voor vijandige overname of vreemde medezeggenschap hun aandelen onder bij een administratiekantoor...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.