maandag 30 november 2015

Papieren winst

Papieren winst


Winst op een positie die wel ontstaan is, maar omdat de positie nog niet gesloten is, niet echt in geld is omgezet zodat de papieren winst in principe nog volledig kan verdwijnen dan wel omslaan in verlies.

Bij een flinke papieren winst is het vaak aan te raden om te kijken of niet minstens een gedeelte hiervan veilig gesteld kan worden.
Gebruikte begrippen in papieren winst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar papieren winst in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

papieren verlies
  ... een papieren verlies is een verlies dat wel ontstaan is maar omdat er nog niet verkocht is niet echt...Lees meer
gerealiseerd koersverlies
  ... het gerealiseerd koersverlies is het feitelijke verlies dat een belegger lijdt op het moment dat hij effecten verkoopt tegen...Lees meer
stalebull
  ... onder een stale bull verstaan we een effectenhandelaar die een papieren winst op zijn effecten heeft maar er geen...Lees meer
floating profit
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
ongerealiseerde winst
  ... de ongerealiseerde winst is hetzelde als de papieren winst de ongerealiseerde winst is de winst op een belegging die...Lees meer
niet gerealiseerdewinst
  ... onder de niet gerealiseerde winst of juist verlies verstaan we de waarde van een openstaande positie...Lees meer
gerealiseerde winst
  ... onder de gerealiseerde winst of verlies verstaan we de winst of verlies die overblijft na het sluiten van de...Lees meer
gerealiseerde koerswinst
  ... de gerealiseerde koerswinst is de feitelijke winst in geld die een belegger boekt op het moment dat hij effecten...Lees meer
risico opbrenst ratio
  ... Het in de hand houden van het risico is één van de belangrijkste doelstellingen van een willekeurige trader of belegger. ...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.