Zoeken in deze blog

Translate

dinsdag 17 november 2015

Obligo

Obligo


Het begrip obligo kent meerdere betekenissen:

1. Verplichting tot het volstorten van niet-volgestorte aandelen op eerste aanvraag.

2. Een (al dan niet toekomstige) verplichting, uitgedrukt in een geldbedrag. Bijvoorbeeld de verplichtingen uit hoofde van een afgesloten termijncontract.

3. Het gedeelte van een krediet dat daadwerkelijk is opgenomenen en wordt gebruikt.
Gebruikte begrippen in obligo


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
volgestorte aandelen
  ... volgestorte aandelen zijn aandelen die door een vennootschap zijn uitgegeven en waarbij de nominale waarde van de aandelen volledig is betaald...Lees meer
volstorten
  ... onder volstorten verstaan we het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde...Lees meer

Begrippen waar obligo in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

obligo op aandelen
  ... onder het obligo op aandelen verstaan we een volstortingsverplichting van aandeelhouders van op naam gestelde nog niet volgestorte...Lees meer
wisselobligo
  ... we spreken van het wisselobligo bij het obligo de aangegane verplichting dat de bank vastlegt op naam van de klant...Lees meer
onderdekking
  ... we spreken van onderdekking wanneer voor een obligo verplichting zoals bijvoorbeeld de verplichting om een geldschuld terug te betalen niet de overeengekomen...Lees meer
bruto obligo
  ... het bruto obligo is de graadmeter voor de omvang van een landenrisico...Lees meer
uitputtingspercentage
  ... onder het uitputtingspercentage verstaan we het gedeelte van een krediet waarvan op een gegeven ogenblik daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt...Lees meer
chequeobligo
  ... onder het chequeobligo verstaan we dat obligo dat de bank ten name van een cliĆ«nt administreert het obligo komt overeen met...Lees meer
zonder obligo
  ... de term zonder obligo of in het engels without engagement is een clausule die op een wissel is opgenomen...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.