Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 19 november 2015

Obligatielening

Obligatielening


Een obligatielening is een lening, verdeeld in los uitgegeven delen, de obligaties.

De obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt als bewijs van hun deelneming.

Dat verstrekken is tegenwoordig trouwens niet veel meer dan een vermelding op een computeruitdraai.
Gebruikte begrippen in obligatielening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deelneming
  ... onder een deelneming of ook wel financieel belang verstaan we een belang dat door een rechtspersoon wordt gehouden in een...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer

Begrippen waar obligatielening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

clickfonds
  ... in de jaren negentig was het zogenaamde clickfonds zeer populair daarna zakte de animo iets in maar af en toe duiken...Lees meer
babybond
  ... Een baby bond is een normale of converteerbare obligatielening in de verenigde staten waarbij de obligaties per stuk minder waard...Lees meer
rentecoupon
  ... een rentecoupon is een soort waardebon een onderdeel van een verhandelbare lening of obligatie waarop het rentepercentage is genoteerd...Lees meer
asset backedlening
  ... Asset backed lening is de engelse term voor een lening met onderpand dat is een obligatielening waarbij bijvoorbeeld een...Lees meer
inflatierisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
koopkrachtrisico
  ... het inflatierisico ofwel het koopkrachtrisico is het risico dat burgers beleggers of bedrijven lopen door de ontwaarding van het geld...Lees meer
lang vermogen
  ... onder lang vermogen verstaan we een lening met een looptijd van minimaal 10 jaar bijvoorbeeld een obligatielening of een...Lees meer
consortiale lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door ã©ã©n bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
gesyndiceerde lening
  ... met een gesyndiceerde lening wordt bedoeld dat een obligatielening niet door één bank wordt verstrekt maar door een speciaal...Lees meer
serie obligatielening
  ... een serie obligatielening is een in series opgesplitste obligatielening hierbij worden verschillende series vanaf een bepaalde datum achtereenvolgend afgelost...Lees meer
premielening
  ... een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het...Lees meer
inkomstenobligatie
  ... een inkomstenobligatie is een vorm van een obligatie waarop de rente slechts wordt betaald voor zover de winst van het...Lees meer
inschrijving schuldregister
  ... we spreken van een inschrijving in het schuldregister bij het gebruik van een register waarin door de...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
municipal bond
  ... een municipal bond is een obligatielening uitgeschreven door een staat of door een locale overheid deze geldmiddelen kunnen aanvullend zijn...Lees meer
fixe
  ... een fixe is een obligatielening met een vaste looptijd en die aan het einde van de looptijd in zijn geheel...Lees meer
registered bond
  ... onder een registered bond verstaan we een obligatie waarbij de naam van de houders van de obligatie wordt opgenomen...Lees meer
rente werkelijke
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
werkelijke rente
  ... de werkelijke rente is het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing...Lees meer
DTC
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer
dutch treasury certificate
  ... een dutch treasury certificate is een door de staat ministerie van financi ën uitgegeven kortlopende obligatielening die ook wel...Lees meer
calendier
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
emissiekalender
  ... de nederlandse bank beheert de zogenaamde emissiekalender of ook wel calendrier en bepaalt daarmee het tijdstip waarop de uitgifte van...Lees meer
leningsvoorwaarden
  ... de leningsvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een onderhandse lening resp een obligatielening op de openbare kapitaalmarkt tot stand komt...Lees meer
versterkte aflossing
  ... een versterkte aflossing is een gedeeltelijk vervroegde aflossing van een obligatielening of een hypotheek...Lees meer
schuldregister
  ... een schuldregister is een register bij een uitgevende instelling waarin de naam van de belegger staat die deelneemt aan een...Lees meer
uitloting
  ... van een obligatielening wordt op een vooraf bepaald tijdstip een deel afgelost door loting wordt bepaald welke stuknummers of uitlotingsgroepen hiervoor...Lees meer
uitlotingsdatum
  ... onder de uitlotingsdatum verstaan we de datum waarop middels loting wordt bepaald welke houders van een obligatielening de hoofdsom terugbetaald...Lees meer
sellinggroup
  ... een selling group wordt gevormd door alle bedrijfsleden van de vereniging voor de effectenhandel die als inschrijver bij de...Lees meer
trustverband
  ... beding in de leningsvoorwaarden van een obligatielening dat de houders van obligaties zich tegenover de maatschappij die de betrokken...Lees meer
eeuwigdurende obligatie
  ... een eeuwigdurende obligatie is een obligatielening waarover wel rente wordt betaald maar die nooit wordt afgelost...Lees meer
warrantability
  ... de warrantability geeft bij een obligatielening met warrants de verhouding tussen de huidige beurswaarde van de aandelen die in de...Lees meer
groepsnummer bij een CF obligatie
  ... het groepsnummer bij een cfobligatie is een nummer dat aan elke zogeheten lotingsgroep van obligaties waarin...Lees meer
sinking fund
  ... het zogenaamde "sinking fund" is de reserve die een onderneming aanlegt om ter zijner tijd een obligatielening af te...Lees meer
annuïteiten aflossing van een obligatielening
  ... Onder een annuïteiteaflossing van een obligatielening verstaan we een methode van aflossing waarbij de zogenaamde...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.