donderdag 19 november 2015

Obligatiemarkt

Obligatiemarkt


De Obligatiemarkt is een deelmarkt van de effectenmarkt waar obligaties worden verhandeld.

Men onderscheidt naast de primaire en secundaire obligatiemarkt, deelmarkten voor (semi)overheidsobligaties, industriële obligaties, gezondheidszorgobligaties enz.

Een andere insteek is de abstracte obligatiemarkt ofwel het geheel van vraag en aanbod naar obligaties .
Gebruikte begrippen in obligatiemarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deelmarkt
  ... onder een deelmarkt of een marktsegment verstaan we een herkenbaar afzonderlijk deel van een uitgebreidere of meeromvattende markt...Lees meer
effectenmarkt
  ... onder de effectenmarkt verstaan we de markt waarop effecten worden uitgegevenondermeer bij een emissie en verhandeld de effectenmarkt wordt als een...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar obligatiemarkt in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

marktrisico
  ... het marktrisico is het deel van het risico dat een individueel aandeel loopt en dat wordt veroorzaakt door de fluctuaties...Lees meer
obligatieindex
  ... de obligatie index is een verhoudingsgetal het wordt berekend door het centraal bureau voor de statistiek en is bedoeld...Lees meer
carry trade
  ... onder een carrytrade verstaan we een transactie waarbij een partij op de obligatiemarkt geld aantrekt met een korte looptijd...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.