Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 19 oktober 2015

Natuurlijk persoon

Natuurlijk persoonEen natuurlijk persoon is een mens in tegenstelling tot de rechtspersoon als rechtssubject, dat wil zeggen als de drager van rechten en plichten.

Samenvatting Natuurlijk persoon

natuurlijk persoon


Gebruikte begrippen in natuurlijk persoon


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
rechtssubject
  ... een rechtssubject wordt als een persoon in het recht gezien dat wil zeggen drager van wettelijke rechten en plichten...Lees meer

Begrippen waar natuurlijk persoon in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

absoluut recht
  ... Onder de term absoluut recht verstaan we een recht dat ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon bezit...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
bedrijfslid vereniging effectenhandel
  ... een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel is een rechtspersoon dan wel een vennootschap of een natuurlijk...Lees meer
algemene titel
  ... Onder een algemene titel verstaan we een gebeurtenis of rechtsfeit zoals bijvoorbeeld een overlijden door dat overlijden volgt een natuurlijk...Lees meer
medeborg
  ... in de mededingingswet die vroeger wet economische mededinging heette verbiedt alles wat een goede mededinging in de weg staat en...Lees meer
beschikkingsbevoegdheid
  ... met de term beschikkingsbevoegdheid wordt het recht bedoeld van een rechtspersoon of van een natuurlijk persoon zakenrechtelijke rechtshandelingen te verrichten...Lees meer
privékapitaal
  ... het privé kapitaal is het vermogen van een natuurlijk persoon dat noch tot het aansprakelijk vermogen van een naamloze...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
particulier krediet
  ... onder particulier krediet verstaan we krediet dat verleend wordt aan een natuurlijk persoon en dat een bestemming in de...Lees meer
privé vermogen
  ... onder het privévermogen verstaan we het vermogen van een natuurlijk persoon dit in tegenstelling tot het vermogen van een bedrijf...Lees meer
aannemer
  ... Een aannemer zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon accepteert een opdracht voor het uitvoeren van een groot werk bijvoorbeeld...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
beurslidverenigingvoordeeffectenhandel
  ... een beurslid vereniging voor de effectenhandel is een natuurlijk persoon die ofwel zelf bedrijfslid vereniging voor...Lees meer
trustkantoor
  ... een trustkantoor is een organisatie die als trustee optreedt en dus een trust op kan zetten en kan beheren...Lees meer
vennoot
  ... een vennoot is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die samen met één of meer anderen overeen is gekomen om een...Lees meer
wettelijkvertegenwoordiger
  ... onder een wettelijke vertegenwoordiger verstaan we een natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen is aangewezen...Lees meer
voogd
  ... een voogd is een natuurlijk persoon of rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die als wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige optreedt als...Lees meer
consumptief geldkrediet
  ... in plaats van de formele naam consumptief geldkrediet spreken we meestal van zaken als een direct krediet of een...Lees meer
persoonlijkezekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur...Lees meer
persoonlijke zekerheid
  ... een persoonlijke zekerheid is een zekerheid voor de verplichtingen van een debiteur dat wil zoveel zeggen dat ten opzicht van...Lees meer
woonplaats
  ... in de juridische zin is de woonplaats of ook wel de domicilie van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.