Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 19 oktober 2015

Eenmanszaak

Eenmanszaak


De eenmanszaak is in feite geen rechtsvorm omdat voor de wet de eigenaar en zijn bedrijf als één rechtspersoon worden gezien.

Gaat de onderneming failliet, dan gaat de ondernemer dat in principe zelf dus ook.

De ondernemer is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor eventuele verliezen in de onderneming.

Voordeel van de eenmanszaak is de simpele oprichting en er zijn ook fiscale voordelen aan verbonden, zeker in de eerste jaren na de oprichting

Kenmerken eenmanszaak

Eenmanszaak geeft geen scheiding tussen zakelijk en privé  vermogen waardoor de eigenaar aansprakelijk is met totale vermogen. Het regelen van huwelijkse voorwaarden is dan ook absoluut noodzakelijk . De verplichte Inschrijvng bij KvK geeft inschrijfnummer

Voordelen van een eenmanszaak • Er is sprake van een grote mate van zelfstandigheid 
 • Je kunt snel en flexibel werken. Geen afstemming met derden nodig 
 • Geen dure en tijdrovende publicatie van jaarstukken 
 • Geen deling van de winst 
 • Hogere inzet van de ondernemer geeft in het algemeen ook meer winst 


Nadelen eenmanszaak • De continuïteit is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij ziekte. Verzekeringen op dit gebied zijn vrijwel onbetaalbaar waardoor veel eigenaars nergens voor verzekerd zijn
 • Dr kwaliteit van de ondernemer is van belang en speelt eigenlijk een doorslaggevende rol
 • Er zijn beperkte tot geen mogelijkheden tot specialisatie 
 • Ondenemer draagt alle risico 
 • Financiering kan een probleem zijn 
 • Ook privé aansprakelijk maar dit kan weer wel een voordeel zijn bij kredietaanvragen 
 • Winst valt onder de inkomstenbelasting Samenvatting eenmanszaak

eenmanszaak

Gebruikte begrippen in eenmanszaak


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
eigenaar
  ... een eigenaar is iemand die volgens de wet het volledig eigendom zowel het juridisch eigendom als economisch eigendom heeft...Lees meer
failliet
  ... onder de failliet of in het engels de "bankrupt" verstaan we de persoon die niet meer in staat was zijn...Lees meer
huwelijkse voorwaarden
  ... door het op laten stellen van huwelijkse voorwaarden wordt vã³ã³r het huwelijk vastgelegd welke vermogensbestanddelen aan welke huwelijkspartner toebehoren...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
rechtsvorm
  ... de zogenaamde rechtsvorm is de juridische vorm waarin een zelfstandig georganiseerde organisatievorm aan het rechtsverkeer deelneemt...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer

Begrippen waar eenmanszaak in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

handelsnaam
  ... de handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven en die ingeval van een eenmanszaak kan afwijken van de...Lees meer
firmaverklaring
  ... onder de firmaverklaring verstaan we de akte waarin de ondernemer die een eenmanszaak onder een handelsnaam uitoefent verklaart dat hij...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
indelingen van ondernemingen
  ... voorkomende indelingen van ondernemingen zijn 1 de aard van de productie of het product primaire secundaire tertiaire en...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.