maandag 10 augustus 2015

derogatie akte

Derogatie akte


Een derogatie akte wordt ook wel een vennootschapsverklaring wordt genoemd. We verstaan onder een derogatie akte een akte waarin de vennoten van een vennootschap onder firma (VOF) ofwel de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap een verklaring afleggen.

 

derogatie akte

 

In deze verklaren stellen de vennoten, dat zij elkaar over en weer onbeperkt machtigen tegenover de bank.

Daarnaast zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van deze vennootschap. Ook de verplichtingen die een ieder van hen voor zich tegenover de bank kan aangaan.

Vertalingen van derogatie akte

Engels: derogation deed


Gebruikte begrippen in derogatieakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer

 
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer

 
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer

 
derogatie
  ... derogatie is een term die wordt gebruikt in het kader van de economische en monetaire unie...Lees meer

 
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer

 
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer

 
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.