Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

dinsdag 11 augustus 2015

Budget

Budget


Een budget is een samenvatting van een plan dat in geldwaarde is uitgedrukt en waarvoor in een bedrijf een bepaalde functionaris verantwoordelijk is. Een budget geldt voor een bepaalde periode in de nabije toekomst, bijvoorbeeld een jaarbudget of een maandbudget.

In de praktijk worden de beschikbare inkomsten in de budgetperiode afgezet tegen de verwachte uitgaven waarbij deze gedetailleerd in kaart worden gebracht. Sommige punten zijn daarbij exact aan te geven omdat deze zijn vastgelegd, zoals huur en verzekeringen. Andere punten zijn minder voorspelbaar en dan zal er een schatting gemaakt moeten worden, vaak op basis van historische en/of vergelijkbare cijfers

Het totaliseren van alle inkomsten en uitgaven levert dan een eindbedrag op waaraan de haalbaarheid van het budget is te zien. Zo dienen bij een negatief bedrag een aantal punten bijgesteld te worden of de reserves moeten aangesproken worden.
Gebruikte begrippen in budget


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer

Begrippen waar budget in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
economische orde
  ... we verstaan onder de economische orde de manier waarop de beslissingen die de overheid consumenten producenten en belangenorganisaties zelf...Lees meer
revolving budget
  ... onder een revolving budget verstaan we een bedrijfplan dat regelmatig wordt aangepast aan de mogelijk veranderde omstandigheden waarbij ook...Lees meer
democratisch budgetmechanisme
  ... er is sprake van een zogenaamd democratisch budgetmechanisme als vertegenwoordigers die langs democratische weg gekozen zijn democratisch genomen besluiten...Lees meer
sociale verzekeringsbank
  ... de uitvoering van de aow en de anw is in handen van de sociale verzekeringsbank svb tegenwoordig worden meer...Lees meer
SVB
  ... de uitvoering van de aow en de anw is in handen van de sociale verzekeringsbank svb tegenwoordig worden meer...Lees meer
budgetverschil
  ... het budgetverschil is het verschil tussen een bedrag dat daadwerkelijk in de praktijk van het zakendoen tot stand is gekomen...Lees meer
eindejaarsmarge
  ... de overheid kent met de zogenaamde eindejaarsmarge een mechanisme waarbij ministeries maximaal 1 procent van hun begrotingstotaal door kunnen schuiven...Lees meer
inkomenselasticiteit van de vraag
  ... onder de inkomenselasticiteit van de vraag verstaan we in de wereld van de economie de procentuele verandering...Lees meer
wet van engel
  ... de wet van engel kijkt naar het verband tussen de uitgaven aan voeding en het inkomen...Lees meer
budgetsysteem
  ... het budgetsysteem is een verzamelnaam voor de regels en procedures waarmee een budget tot stand komt. er zijn geen vaste regels...Lees meer
budgettering
  ... onder budgettering verstaan we het opstellen van een budget volgens van tevoren afgesproken regels. deze regels bepalen de toegestane afwijkingen de...Lees meer
budgetelasticiteit van de vraag
  ... de budgetelasticiteit van de vraag laat zien met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een product verandert...Lees meer
budgetfrequentie
  ... met de budgetfrequentie bedoelt men het aantal keren dat een bedrijf binnen een bepaalde periode bijvoorbeeld een jaar een budget...Lees meer
budgethouder
  ... een budgethouder is iemand die er verantwoordelijk voor is dat het gehele budget of een deel daarvan wordt gehaald en...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.