Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 10 augustus 2015

Beleggingsfonds

Beleggingsfonds


We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor. Een beleggingsfonds kan in theorie door iedereen die over de juist vergunningen beschikt worden opgezet. Het fonds verzamelt dan geld van de deelnemers en belegt dat in dat waar het fonds voor is opgericht. Tropisch hardhout bijvoorbeeld. Of goud. Dollars. Bedrijven uit midden-amerika. Even zoeken en er is een beleggingsfonds voor te vinden. Ook onroerend goed fondsen die beleggen kantoorpanden of winkelcentra zijn populair. Want zoals ook met andere beleggingsvormen het geval is, biedt het beleggingsfonds mogelijkheden tot beleggen (zoals hier in een kantoortoren) die een particulier anders nooit zou hebben.

beleggingsfonds
Beleg via een beleggingsfonds in onroerend goed


Beleggingsfondsen zijn er dan ook in allerlei vormen. Van heel klein, gevormd door een paar particulieren die hun risico willen spreiden tot gigantische fondsen zoals bijvoorbeeld die van Warren Buffett. Deze laatste fondsen zijn dusdanig groot van omvang dat ze aardig het nationale kapitaal van een klein land kunnen vormen. Het mooie van bijvoorbeeld aan een beleggingsfonds in aandelen is dat er direct sprake is van spreiding. Door het kopen van participaties in het beleggingsfonds koopt u direct een fors aantal aandelen in verschillende fondsen. Ook die mogelijkheid zou je als particulier niet hebben en wat dat betreft is het beleggingsfonds vooral voor particulieren nog zo gek niet uit een oogpunt van risicospreiding.

Deelnemen in dit soort fondsen doe je ofwel direct ofwel via de bank en/of de beurs. Veel banken hebben een aantal eigen beleggingsfondsen, die meestal huisfondsen worden genoemd. Vaak is het mogelijk om periodiek te beleggen in deze huisfondsen. Je stort maandelijks een vast bedrag via een automatische boeking naar een speciale rekening en vanaf die rekening wordt een vast bedrag in aandelen gekocht.

Uiteraard kan de waarde flink op en neergaan maar per saldo zullen dergelijke beleggingen over de lange duur meer opbrengen dan geld dat op een spaarrekening is geparkeerd. Dit soort beleggingen in beleggingsfondsen moeten we echt zien als een lange-termijn belegging, Bijvoorbeeld voor een pensioen.

Gebruikte begrippen in beleggingsfonds


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
onroerend goed
  ... onroerend goed is de vaak gebruikte maar formeel iets minder juiste term voor een onroerende zaak...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicospreiding
  ... onder risicospreiding verstaan we het spreiden van risico's door te investeren in verschillende beleggingen en beleggingsinstrumenten...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
spreiding
  ... ten einde het risico van individuele fondsen in een portefeuille te vermijden wordt er aan spreiding gedaan...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar beleggingsfonds in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
balanced fund
  ... Een balanced fund is een beleggingsfonds dat belegt in verschillende soorten aandelen obligaties en soms derivaten om een zo...Lees meer
aandelenfonds
  ... Onder een aandelenfonds verstaan we een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen belegt. Meestal wordt belegd in aan beurzen genoteerde aandelen...Lees meer
aasgierfonds
  ... Onder een aasgierfonds verstaan we een weinig ethisch beleggingsfonds dat voor een zacht prijsje schulden overneemt van een crediteur en...Lees meer
tracking error
  ... onder een tracking error verstaan we de maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid...Lees meer
leveraged fund
  ... een leveraged fund is een beleggingsfonds dat naast het beleggen van de ingelegde gelden financiering met vreemd vermogen toepast...Lees meer
spread beleggingsfonds
  ... onder de spread van een beleggingsfonds verstaan we de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds...Lees meer
paraplufonds
  ... onder een paraplufonds of in het engels een "umbrella fund" verstaan we een soort beleggingsfonds waaronder zich verschillende andere...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
alpha
  ... Onder de alpha of de alphafactor van een fonds of een beleggingsfonds verstaan we de meerwaarde boven een bepaalde risicoloze...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
discount intrinsieke waarde
  ... we spreken van een discount ten opzichte van intrinsieke waarde als een bij beleggingsfonds de...Lees meer
vastgoed
  ... vastgoed is een veel gebruikte term voor onroerend goed denk bij vastgoed aan huizen winkels kantoorpanden en dergelijke...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
afof
  ... Een afof fonds is een beleggingsfonds in goederentermijncontracten dat een vergunning heeft verkregen van de autoriteiten in de uk...Lees meer
huisfonds
  ... een huisfonds is een beleggingsfonds dat beheerd wordt door een bankinstelling die hieraan doorgaans zijn eigen naam verbindt voorbeelden abnaandelenfonds...Lees meer
accumulationfund
  ... Een accumulation fund is de engelse term voor een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar dat dit dividend toevoegt...Lees meer
accumulation
  ... De engelse term accumulation staat voor het feit dat men bij een beleggingsfonds of gewoon fonds geen dividend uitkeert maar...Lees meer
focusbeleggen
  ... focus beleggen is het tegengestelde van gespreid beleggen uitgangspunt hierbij is dat je beter een paar bedrijven goed kunt volgen...Lees meer
relatieve sterkte MACD
  ... de relatieve sterkte macd is een combinatie van twee bekende technieken uit de technische analyse namelijk de macd...Lees meer
mengfonds
  ... een mengfonds is een beleggingsfonds dat in diverse waarden aandelen obligaties vastgoed deposito's belegt en dit doet in variabele verhoudingen...Lees meer
ulcerindex
  ... een techniek om rendementen van beleggingsfondsen te meten is de zogenaamde ulcer index...Lees meer
unitlinked
  ... unit linked betekent gekoppeld aan een pensioenverzekering unit linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via deelname in producten als een beleggingshypotheek...Lees meer
beleggingsbeleid
  ... De term beleggingsbeleid komen we tegen bij individuele afspraken tussen vermogensbeheerders en hun klanten maar ook bij de beheerders van...Lees meer
teakfonds
  ... een teakfonds is een vorm van een beleggingsfonds dat belegt in teakhout en teakhoutplantages het teakfonds was nog populair in de...Lees meer
closed end fund
  ... onder een closed end fund verstaan we een beleggingsfonds dat geen eigen aandelen inkoopt...Lees meer
managed derivatives fund
  ... een managed derivatives fund afgekort tot mdf is een beleggingsfonds of een hedge fund dat gespecialiseerd is in...Lees meer
opkoopfonds
  ... onder een opkoopfonds verstaan we een beleggingsfonds of groep grote beleggers die samenwerken om een meestal in nood verkerend bedrijf...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
landenfonds
  ... een landenfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen van in een bepaald land gevestigde bedrijven belegt tegenover het landenfonds...Lees meer
liquiditeitenfonds
  ... een liquiditeitenfonds is een beleggingsfonds dat belegt in direct opneembare tegoeden en korte leningen zoals bijvoorbeeld deposito's cd's en cp's...Lees meer
recoveryfund
  ... een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat...Lees meer
geldmarkt fonds
  ... een geldmarktfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend op de geldmarkt belegt dus in kortlopende waardepapieren of deposito's...Lees meer
kostengecorrigeerde performance
  ... bij het berekenen van een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die...Lees meer
ethisch beleggingsfonds
  ... een zogenaamd ethisch beleggingsfonds houdt bij het nemen van beleggingsbeslissingen rekening met niet financiele grootheden zoals het rendement van...Lees meer
intrinsiekewaarde van een beleggingsfonds
  ... de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van de beleggingen gedeeld door het aantal uitstaande participaties...Lees meer
gemengdfonds
  ... onder de een gemengd fonds verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen obligaties depositos en...Lees meer
sectorfonds
  ... een sectorfonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in fondsen uit een bepaalde bedrijfstak belegt in plaats van een sectorfonds spreken we...Lees meer
semi open ended beleggingsfonds
  ... een semi open ended beleggingsfonds is een vorm van een open ended beleggingsfonds dat de mogelijkheid heeft...Lees meer
spreiden van aankopen
  ... vooral in onzekere tijden op de beurs is het moeilijk om een...Lees meer
besloten beleggingsfonds
  ... een besloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participaties niet buiten de uitgever om verhandelbaar zijn...Lees meer
garantiefonds
  ... een zogenaamd garantiefonds is een beleggingsfonds dat vrijwel geheel is opgebouwd uit derivaten...Lees meer
gesloten beleggingsfonds
  ... een gesloten beleggingsfonds is een vorm van een beleggingsfonds waarbij de participatiebewijzen niet op de beurs verhandelbaar zijn...Lees meer
onroerengoedfonds
  ... een onroerend goed fonds is een beleggingsfonds dat alleen of voor het grootste deel in onroerende zaken investeert...Lees meer
open beleggingsfonds
  ... een open beleggingsfonds is een beleggingsfonds waarvan de participatiebewijzen aan derden kunnen worden overgedragen door bijvoorbeeld verhandeling schenking of...Lees meer
open end fund
  ... een openend fund is een beleggingsfonds dat zelf effecten kan in en verkopen...Lees meer
beleggingsdepot
  ... Een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een contractuele vorm beleggingsfonds is een beleggingsinstelling die geen rechtspersoonlijkheid heeft bijvoorbeeld niet een nv of een bv...Lees meer
opkomende markten
  ... de opkomende markten zijn de effectenbeurzen van landen die economisch gezien nu nog een kleine rol spelen maar waarvan...Lees meer
spaarbeleggingshypotheek
  ... spaarbeleggingshypotheken zijn hypotheken die kunnen worden opgemaakt als spaarhypotheek als beleggingshypotheek of als een combinatie van beide...Lees meer
premium ten opzichte van intrinsieke waarde
  ... we spreken van een premium ten opzichte van intrinsieke waarde als een beleggingsfonds noteert boven...Lees meer
expenseratio
  ... de expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten de salarissen en dergelijke en vergelijkt...Lees meer
groen beleggingsfonds
  ... de zogenaamde groeitheorie geeft een beschrijving van de ontwikkeling van de aanbodzijde van een economie deze theorie is afkomstig van harrod...Lees meer
groen fonds
  ... een groen beleggingsfonds is hetzelfde als een groenfonds het is een beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke producten die op ethische...Lees meer
commodity pooloperator
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
CPO
  ... een commodity pool operator is een persoon of bedrijf die geld of andere vermogenstitels inzamelt om daarmee te...Lees meer
vlaggenschip
  ... onder het zogenaamde vlaggenschip verstaan we meestal het oudste beleggingsfonds van een fondsaanbieder of het beleggingsfonds dat zeer veel...Lees meer
fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer
DRT
  ... drt was vroeger het symbool op de aex optiebeurs voor opties dordtsche petroleum drt is een soort beleggingsfonds in aandelen...Lees meer
mixedfund
  ... onder de een mixed fund verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen obligaties deposito' s enzovoort...Lees meer
obligatiefonds
  ... een obligatiefonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in obligaties...Lees meer
premium van een beleggingsfonds
  ... onder de premium van een beleggingsfonds ten opzichte van de intrinsieke waarde verstaan we bij een beleggingsfonds...Lees meer
fundmanager
  ... een fundmanager is de beheerder van een beleggingsfonds dat wil zeggen degene die voor die fonds de aan en verkoopbeslissingen...Lees meer
geannualiseerd rendement
  ... onder een geannualiseerd rendement verstaan we een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van...Lees meer
income fund
  ... een income fund is een beleggingsfonds dat de de inkomsten in dividenden uitkeert in plaats dat deze dividenden worden...Lees meer
multimanager fonds
  ... een multi manager fonds is een beleggingsfonds waarbij het belegd vermogen is verdeeld over meerdere onafhankelijke beheerders om...Lees meer
niet genoteerd beleggingsfonds
  ... bij een niet genoteerd beleggingsfonds wordt er geen koers op de beurs bepaald het is immers niet op...Lees meer
no load fund
  ... onder een no load fund verstaan we een beleggingsfonds dat direct bij de aanbieder gekocht wordt zonder het...Lees meer
participatiebewijs
  ... een participatiebewijs is een bewijs van deelneming in een beleggingsdepot of beleggingsfonds dat recht geeft op een evenredig deel...Lees meer
recovery fund
  ... een recovery fund is een beleggingsfonds dat belegt in fondsen waarvan de koers ingestort is in de verwachting dat...Lees meer
regiofonds
  ... een regiofonds is een beleggingsfonds dat uitsluitend in aandelen van in een bepaalde regio gevestigde bedrijven belegt "ons latinafonds belegt uitsluitend...Lees meer
fonds voor gemene rekening
  ... een fonds voor gemene rekening of ook wel beleggingsdepot genoemd is een vorm van een beleggingsfonds waarbij...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
indirecte vastgoedbelegging
  ... we spreken van een indirecte vastgoed belegging als er niet daadwerkelijk in een gebouw of grond wordt belegd...Lees meer
participatie
  ... een belegger koopt een participatie in een beleggingsfonds wat te vergelijken valt met het kopen van een aandeel van een...Lees meer
halalfonds
  ... een zogenaamd halalfonds is een beleggingsfonds speciaal voor moslims met name turkse fraudeurs gebruikten deze fondsen om landgenoten op te lichten...Lees meer
BEVAK
  ... de term bevak staat voor een beleggingsfonds met vast kapitaal naar belgisch recht...Lees meer
BEVEK
  ... een bevek is een beleggingsfonds met veranderlijk kapitaal naar belgisch recht...Lees meer
closed end
  ... closed end is een aanduiding voor een beleggingsfonds dat niet verplicht is te allen tijde aandelen in te kopen...Lees meer
dakfonds
  ... een dakfonds is een vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsdepot dat niet zelfstandig de toevertrouwde gelden belegt maar zich...Lees meer
switch fee
  ... onder een switch fee verstaan we de kosten die in rekening worden gebracht bij het overstappen van het ene...Lees meer
themafonds
  ... een themafonds is hetzelfde als een sectorfonds dus een beleggingsfonds in een bepaalde sector bijvoorbeeld een technologiefonds...Lees meer
tracker
  ... een tracker of tracker fund is een aandeel een soort beleggingsfonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement...Lees meer
vergrijzingsfonds
  ... een vergrijzingsfonds is een beleggingsfonds dat hoopt te profiteren van de voortschrijdende vergrijzing van de samenleving...Lees meer
domicilie
  ... de domicilie ofwel het vestigingsland is het land waarin een persoon bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft...Lees meer
ecofund
  ... een ecofund is een beleggingsfonds dat zich bezig zegt te houden met duurzaam en groen beleggen het duurzaam beleggen of ook...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
fund of funds
  ... het principe van een fund of funds was vooral populair in de jaren 50 en 60 het leek...Lees meer
american trust unit
  ... Een zogenaamde american trust unit is een beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel en dat closed end...Lees meer
cashratio beleggingsfonds
  ... bij een beleggingsfonds verstaan we onder de cash ratio de verhouding tussen contanten en belegd vermogen...Lees meer
fondsbeheerder
  ... een fondsbeheerder is een persoon die een beleggingsfonds beheert en dus de daarmee samenhangende beslissingen neemt de fondsbeheerder wordt ook wel...Lees meer
groeifonds
  ... een groeiaandeel is een aandeel met een naar verwachting sterke trendmatige groei van de nettowinst per aandeel de winst wordt...Lees meer
groenfonds
  ... een groenfonds is een fiscaal vriendelijk beleggingsfonds dat investeert in milieuvriendelijke projecten en in aandelen in milieuvriendelijke ondernemingen...Lees meer
buyside analist
  ... een buy side analist is in dienst van een grote belegger zoals een pensioenfonds beleggingsfonds of verzekeraar het onderzoek...Lees meer
wereldwijdfonds
  ... een zogenaamd wereldwijd fonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van over de gehele wereld gevestigde bedrijven...Lees meer
discount beleggingsfonds
  ... onder de discount ten opzicht van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds verstaan we het verschijnsel dat dat de...Lees meer
directionaltrading
  ... we spreken van directional trading bij een vorm van trading waarbij de resultaten afhankelijk zijn van een juiste "voorspelling"...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.