vrijdag 14 augustus 2015

Discontopolitiek

Discontopolitiek


De zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de Centrale Bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen beïnvloeden.

Door het vaststellen van rentetarieven tracht de Centrale Bank een stijging of daling van de rente die banken op tegoeden vergoeden dan wel bij kredietverlening in rekening brengen, te sturen.

Die rentetarieven hebben betrekking op de voorwaarden waartegen de Centrale Bank wissels en schatkistpapier die aan de Centrale Bank door deze banken worden aangeboden, aankoopt en waartegen zij op onderpand voorschotten aan dezelfde banken wil verlenen.
Gebruikte begrippen in discontopolitiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer

Begrippen waar discontopolitiek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldpolitiek van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de geldpolitiek van een centrale bank zoals de nederlandsche bank nv verstaan we het...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.