Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 juni 2015

kosten

Kosten


Kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten gebruikt en verbruikt worden, zoals grondstoffen, energie, arbeid en kapitaalgoederen.

Onderscheiden worden bij de kosten ook wel de

  • vaste kosten (ook wel: constante kosten) en 
  • variabele kosten. 


De vaste kosten variëren niet met de productieomvang. Vaste kosten zijn de kosten van de productiecapaciteit, zoals de kosten van gebouwen, inventaris en het gebruikte machinepark.

De variabele kosten als bijvoorbeeld het gebruik van grondstoffen en energie, variëren wel met de productieomvang.
Gebruikte begrippen in kosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
constante kosten
  ... onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar kosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

opties op cryptogeld
  ... velen van u zullen wel eens van opties in de aandelenwereld gehoord hebben of er zelfs...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
aandelenspaarplan
  ... een aandelenspaarplan is een combinatie van beleggen in een beleggingsfonds en een overlijdensrisicoverzekering of levensverzekering...Lees meer
aanloopverliezen
  ... We spreken van de aanloopverliezen van een onderneming bij de verliezen die gedurende de eerste zes jaar na het stichten...Lees meer
afkopen
  ... Bij het afkopen van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te be ëindigen en de actuele waarde van...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
ponzi schema
  ... een "ponzi schema" is de verzamelnaam van een aantal dubieuze of zelfs frauduleuze technieken die bedoeld zijn om mensen...Lees meer
signal exit
  ... de signal exit is simpel een signaal uit ons tradingsysteem dat aangeeft dat een positie op basis van de...Lees meer
vertical spread
  ... de zogenaamde vertical spread die ook wel moneyspread of pricespread wordt genoemd is een optiestrategie waarbij er sprake...Lees meer
12%b1 fee
  ... Een 12b 1 fee is een extra provisie die sommigebeleggingsfondsen in de Verenigde Staten...Lees meer
amerikaanse optie
  ... Een amerikaanse optie is een optie die op elk moment vã³ã³r de eigenlijk uitoefendatum tussentijds uitgeoefend kan worden...Lees meer
asset allocation
  ... Onder asset allocation of asset allocatie verstaan we de optimale verdeling van verschillende beleggersvormen assets zodat over het totale vermogen...Lees meer
balansgrootheden
  ... Onder balansgrootheden of zogenaamde tijdstipsgrootheden verstaan we grootheden waarbij de waarde op een specifiek moment geldig is bijvoorbeeld het moment...Lees meer
aandelenlease
  ... Bij het begrip aandelenlease praten we eigenlijk gewoon over een vorm van geld lenen aandelenlease was erg populair in de...Lees meer
aanschrijvingsbericht
  ... We spreken van een aanschrijvingsbericht als een bank een bericht stuurt aan een klant die effecten in bewaring heeft gegeven...Lees meer
actieve portefeuille
  ... Een actieve portefeuille is een vorm van een effectenportefeuille waarin regelmatige aan en verkopen plaatsvinden doel van een actieve...Lees meer
beleggingsfonds
  ... Het aantal beleggingsfondsen is de laatste tien jaar bijzonder snel gestegen beleggingsfondsen kunnen gezien worden als een paraplu een beleggingsfonds is...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
Alfred Marshall
  ... alfred marshall 1842 1924 was in de periode 1885 1908 hoogleraar in de economie aan de universiteit van cambridge...Lees meer
financieringskosten
  ... de financieringskosten vormen alle kosten die u moet maken om een lening hypotheek te sluiten voorbeeld van financieringskosten zijn afsluitprovisie...Lees meer
gestructureerd beleggingsproduct
  ... een zogenaamd gestructureerd beleggingsproduct is een vrij complex product dat is samengesteld uit allerlei beleggingsobjecten als aandelen obligaties en...Lees meer
marketingmix
  ... de zogenaamde marketingmix is het geheel aan gereedschappen dat men in de marketing inzet om de omzet maximaal te krijgen...Lees meer
rentabiliteit van het eigenvermogen
  ... onder de rentabiliteit op het eigen vermogen verstaan we de nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%...Lees meer
rollover
  ... een rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een...Lees meer
schaalvoordelen
  ... schaalvoordelen bestaan wanneer bij uitbreiding van de capaciteit van een onderneming of bedrijfstak de totale productiekosten minder dan proportioneel stijgen...Lees meer
afkoopwaarde
  ... Onder de afkoopwaarde verstaan we het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige be ëindiging van een levensverzekering de afkoopwaarde is afhankelijk van...Lees meer
would be trader
  ... wie wel eens lid geweest is van een beleggingsclub of beleggingsstudieclub die kent hem vast...Lees meer
antiek
  ... De koop en verkoop van antiek of het beleggen in antiek is voor de liefhebbers een handel of...Lees meer
beleggingsproduct
  ... Een beleggingsproduct of asset is iets waar we in kunnen beleggen er blijken bij nadere beschouwing vele mogelijkheden te zijn...Lees meer
fundamentele analyse
  ... wat is fundamentele analyse onder fundamentele analyse verstaan we een methode om koers bewegingen te voorspellen middels het bestuderen van...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
koers winstverhouding
  ... de koers winstverhouding wordt gebruikt om te zien of een aandeel relatief duur geprijsd is ten opzichte van andere...Lees meer
rationeel handelen
  ... volgens sommige beleggingstheorieën is rationeel handelen de basis van het beleggen een belegger weegt alle keuzes af op basis...Lees meer
volume omzet
  ... ook wel omzet onder volume verstaan we het totale aantal aandelen obligaties of futures die verhandeld worden in een bepaalde...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer
afsluitprovisie
  ... Onder de afsluitprovisie verstaan we een bedrag aan eenmalige provisie dat door verstrekkers van leningen en hypotheken...Lees meer
alternatieve kosten
  ... Bij alternatieve kosten worden de kosten uitgedrukt in het alternatief dat wordt opgeofferd bijvoorbeeld een uur extra vrije tijd kost...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
arbeidstekort
  ... We spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen een arbeidstekort kan meerdere...Lees meer
externe effecten
  ... onder externe effecten verstaan we de kosten of nadelen of opbrengsten voordelen van productie en consumptie die niet in...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
maximale totale winst
  ... de maximale totale winst ontstaat als het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten maximaal is...Lees meer
monopolie
  ... we spreken van een monopolie als er slechts één aanbieder is en er meerdere vragende partijen zijn bij een homogeen...Lees meer
overheidsfalen
  ... het feit dat de overheid zich bij de overheidsconsumptie niet altijd als een normale consument gedraagt noemen we het overheidsfalen...Lees meer
totale variabele kosten
  ... onder de totale variabele kosten ofwel de tvk verstaan we de kosten die evenredig zijn aan de omzet...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
compound optie
  ... een compound optie is een optie op een optie dus met een andere optie als onderliggende waarde...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
moral hazard
  ... met de nauwelijks te vertalen engelse term moral hazard wordt bij verzekeren het verschijnsel verstaan dat iemand die verzekerd...Lees meer
bestensorder
  ... een bestensorder is een opdracht tot aan of verkoop van effecten en opties waarbij geen koerslimiet is opgegeven en dus...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
beleggingsverzekering
  ... Onder een beleggingsverzekering verstaan we een kapitaalverzekering waarbij een deel van de verzekeringspremies die u betaalt belegd worden in een...Lees meer
boedelschuld
  ... met het begrip boedelschuld verstaan we de schulden die zijn aangegaan door de curator of die zijn ontstaan door of...Lees meer
consumentenprijsindex
  ... de consumentenprijsindex is een door het cbs samengested indexcijfer dat de gemiddelde prijsverandering weergeeft van een pakket consumptiegoederen en diensten...Lees meer
fabricatierisico
  ... onder het fabricatierisico verstaan we het risico dat een ondernemer loopt dat er tijdens de fabricage geen vervolg kan worden...Lees meer
koopakte
  ... de koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis...Lees meer
old sofa syndrome
  ... het zogenaamde old sofa syndrome wat zich nog niet lekker herkenbaar in het nederlands laat vertalen is het...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
collar
  ... de collar ook wel zero cost collar is een minder bekende optiestrategie die vooral wordt gebruikt bij het "verzekeren "...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kapitaalverzekering
  ... onder een kapitaalverzekering verstaan we een overeenkomst met een verzekeraar waarbij tegen betaling van een bedrag ineens of een periodieke...Lees meer
accountantsverklaring
  ... een accountantsverklaring is een op schrift gestelde mededeling van een registeraccountant de accountantsverklaring bevat een verslag van de uitkomst van...Lees meer
annuleringskosten
  ... De annuleringskosten zijn de kosten die sommige geldverstrekkers aan u in rekening brengen als een hypotheek niet doorgaat nadat de...Lees meer
arbeidskostenforfait
  ... Het arbeidskostenforfait is een aftrekpost voor gemaakte kosten in verband met het werk dat iemand verricht welke kosten nu wel...Lees meer
afgiftekosten nieuwe aandelen
  ... Onder de afgiftekosten van nieuwe aandelen of participaties verstaan we de kosten die door een beleggingsinstelling eenmalig in...Lees meer
giraaleffect
  ... een giraal effect is een effect dat uitsluitend voorkomt op portefeuilleoverzichten en waartegenover bij een bewaarbedrijf de echte effecten...Lees meer
portfolioinsurance
  ... onder portfolio insurance ofwel portefeuilleverzekering verstaan een vorm van verzekering van een aandelenportefeuille tegen onverwachte en vooral forse dalingen...Lees meer
aflossing gemengde levensverzekering
  ... Bij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van...Lees meer
ondernemingskosten
  ... ondernemingskosten zijn aftrekbaar van de winst zij komen ten laste van de winst van het jaar waarop zij betrekking...Lees meer
retributie
  ... een zogenaamde retributie is een betaling aan de overheid waar een individueel aanwijsbare tegenprestatie door de overheid tegenover staat bijvoorbeeld...Lees meer
geschreven calloptie
  ... er is sprake van een geschreven call als we een calloptie contract verkopen of zoals dat dan heet schrijven...Lees meer
hedgetransactie
  ... een hedgetransactie is het afdekken van risico's op een positie in commodities effecten en dergelijk door een termijntransactie te sluiten...Lees meer
equitymethode
  ... de equitymethode is een manier om de waarde van een onderneming te berekenen uitgangspunt van de equitymethode is de aanschafwaarde...Lees meer
loonsom
  ... de loonsom is het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
feedratio
  ... de zogenaamde feed ratio is een verhoudingsgetal uit de wereld van de termijnhandel waarmee de kosten van voeding van...Lees meer
visualisatie bij trading
  ... een concept dat je bij succesvolle traders nog al eens tegenkomt is dat van de visualisatie dat heeft...Lees meer
hurdlerate
  ... de hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering...Lees meer
indirecte belastingen
  ... het is de bedoeling dat indirecte belastingen drukken op een ander dan diegene die de belastingaanslag krijgt...Lees meer
hebzuchtige trader
  ... het is heel gemakkelijk om hebzuchtig te worden in de tradingbusiness er ligt namelijk altijd een gevaar op...Lees meer
zelfverbetering voor traders
  ... verbeter de wereld en begin bij jezelf die aloude scheurkalenderwijsheid is de wereld van de trading op het...Lees meer
afstand van rechtvanregres
  ... Onder afstand van recht van regres wordt het afstand doen door degene die een wissel of...Lees meer
nettofondsrendement
  ... het netto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer
afsluitkosten
  ... Onder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek...Lees meer
belastingontwijking
  ... Onder de term belastingontwijking verstaan we handeling die erop gericht zijn zo min mogelijk belasting te betalen...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
credit default swap
  ... bij een credit default swap neemt een partij het risico over dat een derde partij failliet gaat...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
exploitatiekosten
  ... onder het begrip exploitatiekosten verstaan we de kosten met uitzondering van de verschillende afschrijvingen die bij de berekening van het...Lees meer
technisch bedrijfsoptimum
  ... onder het technisch bedrijfsoptimum verstaan we het punt waar een bedrijf optimaal produceert ofwel het punt waar de kosten...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
woekerpolis
  ... de wat opmerkelijke term woekerpolis is een veel gebruikte aanduiding voor een verzekeringpolis bijvoorbeeld voor een levensverzekering of als onderliggende...Lees meer
ratio callspread
  ... de ratio call spread bestaat uit een long calloptie en 2 short calloptiesdeze worden zodanig gekozen dat de...Lees meer
vermogensbeheer
  ... onder vermogensbeheer verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het in stand houden van het vermogen en...Lees meer
afkoop
  ... Onder afkoop verstaan we in zijn algemeenheid het opheffen van een verplichting die men op zich genomen heeft door het...Lees meer
kostengecorrigeerde performance
  ... bij het berekenen van een voor kosten gecorrigeerde performance worden de kosten die in rekening worden gebracht die...Lees meer
kostenkoper
  ... als de afkorting kosten koper achter de vraagprijs van een onroerende zaak bijvoorbeeld een woning staat dan zijn de...Lees meer
kostencalculatie
  ... onder de kostencalculatie verstaan we het op zo veel mogelijk manieren toerekenen van de kosten van bijvoorbeeld een project naar...Lees meer
kostencentrum
  ... onder een kostencentrum verstaan we een eenheid in een organisatie bijvoorbeeld een afdeling of een bepaald project waar kosten op...Lees meer
kostendekking
  ... er is sprake kostendekking als een onderneming noch winst noch verlies maakt de opbrengst is precies voldoende om de kosten...Lees meer
kosteninflatie
  ... kosteninflatie is een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren...Lees meer
kostenopslag
  ... de term kostenopslag komt uit de wereld van de pensioenen en verzekeringen het zijn de kosten die de verzekeraar in...Lees meer
kostenplaats
  ... onder een kostenplaats verstaan we een afdeling of andere eenheid binnen een bedrijf waar daadwerkelijk iets wordt geproduceerd of waar...Lees meer
nominalerente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
giraalgeld
  ... giraal geld is een vorm van geld dat je niet tastbaar in handen krijgt zoals bij chartaal geld maar...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer
beheerskosten
  ... De beheerskosten zijn de kosten die beheersmaatschappijen en beleggingsinstellingen periodiek in rekening brengen ter dekking van hun kosten van administratie...Lees meer
big mac index
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
PPP
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
purchasing power parity
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
starbucks tall latte index
  ... een statement is een dagafschrift dat via het swift systeem wordt verzonden...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
prospectus
  ... het prospectus of ook wel emissieprospectus of introductiebericht is een publicatie waarin alle voorwaarden en dergelijke bij een emissie van...Lees meer
commissarissenbeloning
  ... onder de commissarissenbeloning verstaan we de vergoeding en het tantiã¨me toegekend aan een commissaris van de vennootschap...Lees meer
persoonlijkelening
  ... de persoonlijke lening wordt afgekort aangeduid met pl in de volksmond een pe elletje voor een nieuwe auto...Lees meer
winstinflatie
  ... winstinflatie is een vorm van inflatie die ontstaat als ondernemingen hun prijzen verhogen met het verhogen van de eigen winst...Lees meer
ziekenfondswet
  ... de ziekenfondswet was een werknemersverzekering die werknemers met een inkomen beneden de loongrens de verzekerde kosten van medische verzorging vergoedt...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
verzekeringspool
  ... een groep verzekeraars kunnen samen een verzekeringspool vormen in dat geval dragen ze gezamenlijk het risico voor een verzekering het...Lees meer
direct deal
  ... een direct deal is een effectentransactie die wordt afgesloten tussen twee partijen zonder de tussenkomst van een hoekman...Lees meer
synthetische convertible
  ... een synthetische convertible is een zelfgemaakte converteerbare obligatie men neme daarvoor een risicoloze belegging voor iets minder dan het...Lees meer
autonome winstgroei
  ... Onder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency door de vermindering van de...Lees meer
beding van eigenmachtige verkoop
  ... onder het beding van eigenmachtige verkoop verstaan we een beding in een hypotheekakte waarbij een eerste hypotheekhouder...Lees meer
bedrijfstijd
  ... onder de bedrijfstijd verstaan we het aantal uren per week dat een bedrijf daadwerkelijk produceert of diensten aanbiedt de meeste...Lees meer
bedrijfswinst
  ... er is sprake van bedrijfswinst als de totale opbrengst van de verkochte producten groter is dan de totale kosten van...Lees meer
belastingaftrek
  ... Er zijn verschillende vormen van belastingaftrek bekend maar vaak ter discussie staand vooral in de politiek zijn de vormen...Lees meer
bericht van betaling
  ... Onder een bericht van betaling verstaan we het bericht van bijvoorbeeld een incasserende bank dat een incasso is...Lees meer
bijzondere bijstand
  ... u heeft recht op bijzondere bijstand als u noodzakelijke bijzondere kosten maakt die u naar het oordeel van...Lees meer
constante en variabele kosten
  ... er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde...Lees meer
contributiemarge
  ... de contributiemarge is het gedeelte van de totale inkomsten dat de vaste kosten dekt bij een overschot aan contributiemarge is er...Lees meer
conversiekosten
  ... de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm...Lees meer
omzettingskosten
  ... de conversiekosten zijn de kosten om een hypotheek om te zetten naar een andere rentevaste periode rentesoort of hypotheekvorm...Lees meer
direct costing
  ... direct costing is een manier van kostentoerekening door een onderneming bij de fabricage van een bepaald product waarbij alleen...Lees meer
gemiddelde variabele kosten
  ... de gemiddelde variabele kosten ofwel de gvk zijn de totale variabele kosten gedeeld door het aantal geproducteerde eenheden...Lees meer
marginale bijdrage
  ... de marginale bijdrage is het verschil tussen de marginale kosten en de marginale opbrengst...Lees meer
protest
  ... onder een protest verstaan we de vaststelling van weigering van de acceptatie van een wissel van het voor gezien tekenen...Lees meer
tophypotheek
  ... een zogenaamde tophypotheek is een hypotheekvorm waarbij naast de koopsom van de woning ook alle bijkomende kosten worden gefinancierd...Lees meer
delivery price
  ... de delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
expenseratio
  ... de expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten de salarissen en dergelijke en vergelijkt...Lees meer
comparatief kostenverschil
  ... onder een comparatief kostenverschil verstaan we het verschil in kosten of prijzen die gelden voor twee partijen op verschillende...Lees meer
gemengde kosten
  ... de gemengde kosten zijn de kosten die naast een zakelijk doel tevens een persoonlijk element bevatten...Lees meer
GCK
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
gemiddeldeconstantekosten
  ... de gemiddelde constante kosten ofwel de gck worden steeds lager naarmate we de kosten als huur afschrijving en...Lees meer
gemiddelde totale kosten
  ... de gemiddelde totale kosten afgekort tot gtk is in feite een andere benaming voor de kostprijs per product...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
sigarenpeukbenadering
  ... bij de beleggingstechniek van de sigarenpeuk benadering eng cigar butt approach wordt een vergelijking gemaakt met een op straat...Lees meer
uncovered call writer
  ... een uncovered call writer is een schrijver van een calloptie die de onderliggende waarde niet kan leveren en...Lees meer
dividendprovisie
  ... de dividendprovisie zijn de kosten die banken hun klanten in rekening brengen om het dividend te innen...Lees meer
fiscaal aftrekbaar
  ... we noemen een bepaalde kostenpost bijvoorbeeld een aankoop fiscaal aftrekbaar als er ofwel in de privésfeer een mogelijkheid...Lees meer
maatschappelijke kosten
  ... onder maatschappelijke kosten verstaan we kosten voor de maatschappij als geheel kosten die niet aan een bepaald deel of...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
niet belasting ontvangsten
  ... de zogenaamde niet belastingontvangsten vormen een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de overheid die voortkomen uit de collectieve sector...Lees meer
moneyspread
  ... de money spread wordt ook wel price spread genoemd...Lees meer
redemptionfee
  ... onder een redemption fee verstaan we een mechanisme dat beleggers moet ontmoedigen om snel hun beleggingsfondsen weer te verkopen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
private kosten
  ... de private kosten zijn de kosten waar een individu ondernemer consument en dergelijke naar kijkt bij het nemen van...Lees meer
positive cashflow collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
zero cost collar
  ... de positive cashflow collar is een vorm van de normale...Lees meer
afsluiten van een hypotheek
  ... Het afsluiten van een hypotheek is misschien nog wel belangrijker dan u nu al denkt...Lees meer
fondsfamilie
  ... onder een fondsfamilie verstaan we een groep verschillende fondsen van één en dezelfde fondsaanbieder soms bieden fondsfamilies de mogelijkheid om tegen...Lees meer
netto winst per aandeel
  ... de nettowinst per aandeel is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs...Lees meer
parameter
  ... een parameter is een variabele en zelf instelbare grootheid bij een tradingsysteem denk als een voorbeeld van een parameter aan...Lees meer
complementaire kosten
  ... de complementaire kosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een machinepark van een bedrijf te laten...Lees meer
cost insurance and freight
  ... afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie...Lees meer
employmentcostindex
  ... Één van de indicatoren waar de fed rekening mee houdt bij het vaststellen van het beleid is de...Lees meer
fairtrade
  ... onder een fair trade verstaan we de prijs voor een derivaat die uiteindelijk na verrekening van kosten gelijk is...Lees meer
FOB airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
free on board airport
  ... de term fobairport komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on board airport het wil zeggen dat de leverancier...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
FOB
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
free on board
  ... de term free on board komt uit de handelsdocumenten en wordt vaak afgekort tot fob...Lees meer
FOR
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
free on rail
  ... de term for komt uit de handelsdocumenten en staat voor free on rail het wil zeggen dat de...Lees meer
frontend load
  ... met de term front end load bedoelen we een methode van provisieberekening waarbij de kosten van deelname aan...Lees meer
heffing
  ... we spreken van een heffing bij een bedrag dat door de overheid wordt vastgesteld en dat aan de overheid moet...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
instapkosten
  ... de zogenaamde instapkosten worden in rekening gebracht als u deel gaat nemen aan een beleggingsproduct een verzekeringsconstructie en dergelijke zeker...Lees meer
integrale kostprijs
  ... de integrale kostprijs is de som van alle kosten die gemaakt moeten worden om een bepaalde dienst te kunnen...Lees meer
kostenremanentie
  ... met de term kostenremanentie geven we aan dat de variabele kosten van de productie niet lineair stijgen met de productie...Lees meer
kostensoort
  ... met de kostensoort ofwel de kostencategorie verstaan we de onderverdeling in de kosten die administratief wordt gemaakt...Lees meer
kostprijs
  ... de kostprijs van een product is het totaal van de directe kosten en indirecte variabele kosten per eenheid produkt en...Lees meer
kredietequivalent
  ... onder het kredietequivalent verstaan we de totale som van de kosten van vervangende transacties indien tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
leveringskosten
  ... de leveringskosten zijn in het algemeen de kosten die aan de aankoop of verkoop van effecten zijn verbonden waarbij het...Lees meer
marginale kosten
  ... onder de marginale kosten verstaan we de toename van de kosten als de productie met één exemplaar toeneemt...Lees meer
mediator
  ... een medium term note is een doorlopend toonderpapier in veelvouden van 1 miljoen euro en met een minimale...Lees meer
Mei Mozes index
  ... de mei mozes index wordt beschouwd als de belangrijkste financiële graadmeter in de kunstwereld en kan ook goed...Lees meer
netto werkelijke rente
  ... onder de netto werkelijke rente verstaan we de werkelijke kosten van een hypotheek uitgedrukt in een percentage...Lees meer
nominale rente
  ... de nominale rente is de daadwerkelijke zuivere rente die u moet betalen over uw netto geldlening zonder dat...Lees meer
overdrachtsbelasting
  ... de overdrachtsbelasting is de belasting die wordt geheven bij verkoop van bestaande onroerende zaken...Lees meer
overheidstarieven
  ... de overheidstarieven zijn de kosten die de overheid voor zijn diensten in rekening brengt dat kan direct bijvoorbeeld door leges...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
zonder kosten zonder protest
  ... de clausule zonder kosten zonder protest of in het engels without expenses without protest is door de...Lees meer
hypotheekakte kosten
  ... de hypotheekaktekosten zijn de kosten die de notaris aan u in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en...Lees meer
inkomsten uit nietbelasting middelen
  ... onder inkomsten uit niet belastingmiddelen verstaan we een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de collectieve sector...Lees meer
koers verschil giraal chartaal geld
  ... het koersverschil giraal chartaal geld ontstaat door de kosten verbonden aan de omwisseling van chartaal geld in giraal...Lees meer
edelmetaal
  ... om aan een goede diversificatie te komen zien we ook dat mensen gaan beleggen in edelmetalen vaak spreken...Lees meer
CFD
  ... een cf effect is een standaard effect aan toonder dat bestaat uit een mantel en een dividend of couponblad...Lees meer
contract for difference
  ... cfd's ofwel contract for difference zijn overeenkomsten gemaakt tussen twee partijen om het prijsverschil te verrekenen tussen de aankoopprijs en...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
brutofonds rendement
  ... het bruto fondsrendement is het rendement op jaarbasis dat met de beleggingen is behaald in dit rendement zijn alle beleggingsopbrengsten...Lees meer
royementskosten
  ... royementskosten zijn volgens tarief vastgestelde kosten van omwisseling van certificaten in originele aandelen daarvan of van terugneming van aandelen of...Lees meer
switch fee
  ... onder een switch fee verstaan we de kosten die in rekening worden gebracht bij het overstappen van het ene...Lees meer
trackerfund
  ... een tracker fund is een fonds dat een bepaalde index volgt en probeert hetzelfde rendement te behalen als deze...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
boekhoudfraude
  ... het begrip boekhoudfraude komen we veelvuldig tegen in beleggersland meestal betreft het hier een verkeerde voorstelling van zaken waar het de...Lees meer
boete voor vervroegde opname
  ... onder de boete voor vervroegde opname verstaan we de kosten die door een bank in rekening worden...Lees meer
bouwrente
  ... wanneer u een nieuwbouwwoning koopt waarvan de bouw al is begonnen voordat u bij de notaris bent geweest betaalt u...Lees meer
brutowinst
  ... het begrip brutowinst staat boekhoudkundig voor de gemaakte winst voordat belastingen afschrijvingen en kosten er van afgetrokken zijn...Lees meer
BKR
  ... afgekort aangeduid met bkr deofficiële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
bureau kredietregistratie
  ... afgekort aangeduid met bkr de offici ële naam is stichting bureau kredietregistratie het doel van het bkr is het bereiken...Lees meer
carry
  ... met de term carry wordt het verschil bedoeld tussen de verschuldigde rente en kosten over aangetrokken gelden en de opbrengst...Lees meer
carrying charge
  ... de term carrying charge is afkomstig uit de goederentermijnmarkt het geeft het verschil aan tussen de prijs van twee...Lees meer
categorische resultatenrekening
  ... met het begrip categorische resultatenrekening wordt een resultatenrekening bedoeld waarin de kosten naar kostensoort zijn gegroepeerd...Lees meer
depositogarantiestelsel
  ... het depositogarantiestelsel ofwel het dgs houdt in dat rekeninghouders tegoeden tot maximaal 100000 euro terug kunnen krijgen indien de bank...Lees meer
depotrente
  ... onder depotrente verstaan we de rente die verschuldigd is verkregen wordt door stalling van geld in een depot een voorbeeld...Lees meer
differentiéle geldstroom
  ... onder een differentiële geldstroom verstaat men de toename of afname van een bepaalde geldstroom kosten of inkomsten binnen een...Lees meer
differentiéle kosten
  ... de differentiële kosten zijn de toename of de afname van de kosten binnen een onderneming door een specifieke beslissing...Lees meer
differentiéle kostprijs
  ... de differentiële kostprijs is de kostprijs van bijvoorbeeld een bepaald product die wordt berekend door uit te gaan van...Lees meer
directe kosten
  ... de directe kosten zijn dat deel van de totale kosten die bijvoorbeeld moeten worden gemaakt om een product te...Lees meer
draagkrachtbeginsel
  ... het draagkrachtbeginsel is het streven naar draagkracht bij de belastingheffing waar men tracht de hoogste inkomenstrekkers relatief zwaarder te belasten...Lees meer
EBITDA
  ... ebitda is een afkorting van earnings before interest taxes depreciation and amortisation ofwel winst vã³ã³r rente belastingen afschrijvingen en herwaarderingen...Lees meer
economic value added
  ... onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van...Lees meer
EVA
  ... onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van...Lees meer
rollup
  ... onder een roll up verstaan we het sluiten van een geschreven...Lees meer
out of sample testing
  ... out of pocket expenses zijn kleine uitgaven die niet afzonderlijk in rekening worden gebracht maar waarvoor de...Lees meer
afbouwrisicoverzekering
  ... Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject...Lees meer
ruilfaciliteit
  ... een ruilfaciliteit is een mogelijkheid om zonder kosten of op basis van gereduceerde tarieven over te stappen op een ander...Lees meer
devilsmetal
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
zilver
  ... naast goud valt zilver onder de bekendste edelmetalen die op grondstoffenbeurzen en termijnmarkten worden verhandeld natuurlijk wordt een deel van...Lees meer
AWBZ
  ... De awbz is de veel gebruikte afkorting van de algemene wet bijzondere ziektekosten dit is een regeling voor de vergoeding...Lees meer
bestedingsverschil
  ... het bestedingsverschil is het verschil tussen de vaste kosten zoals ze begroot zijn en zoals die in werkelijkheid zijn uitgepakt...Lees meer
buitengewone baten en lasten
  ... wat zijn buitengewone baten en lasten? de buitengewone baten en lasten zijn opbrengsten of kosten die niet ontstaan...Lees meer
retail salesindex
  ... de retail sales index meet het totaal aan retailverkopen in usa diensten zijn hier niet bij inbegrepen het...Lees meer
schaduwprijs
  ... de schaduwprijs is een rekenprijs die de alternatieve kosten van een goed of een productiefactor weergeeft schaduwprijzen spelen een rol...Lees meer
variabele kosten
  ... de variabele kosten van een bedrijf zijn de kosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie...Lees meer
vaste kosten
  ... onder de vaste kosten of constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de productie stil...Lees meer
verkrijgingskosten
  ... de verkrijgingskosten zijn de totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een woning...Lees meer
verschot
  ... onder een verschot verstaan we een door een cliënt te betalen uitgaven die een bank heeft voorgeschoten en die niet...Lees meer
voorraadwaardering
  ... onder de voorraadwaardering verstaan we het in geld uitdrukken van het bezit aan grondstoffen en gereed produkt onderhanden werk en...Lees meer
vri jaan boord luchthaven
  ... onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de...Lees meer
risk reversal
  ... in plaats van het zomaar kopen van callopties of putopties maken...Lees meer
royement van een hypotheek
  ... onder royement van een hypotheek verstaan we het doorhalen van een hypotheek die in het hypotheekregister is opgenomen...Lees meer
ETF
  ... etf als indexaandeel etf is een afkorting van twee totaal verschillende begrippen een etf of tracker is een soort indexaandeel...Lees meer
Warren Buffett
  ... warren buffett is een van 's werelds bekendste beleggers warren buffett is nu directeur van berkshire hartaway een beleggingsmaatschappij...Lees meer
zelfoverschatting
  ... particuliere beleggers hebben de neiging om aan een vorm van zelfoverschatting te leiden iets wat velen in hun nabije omgeving...Lees meer
factorkosten
  ... onder factorkosten verstaan we de kosten die samenhangen met het gebruik van de productiefactoren loon winst pacht en rente...Lees meer
spaarvormen
  ... we onderkennen drie hoofdgroepen bij de verschillende spaarvormen die ieder op zich weer onder te verdelen zijn...Lees meer
totale constante kosten
  ... onder totale constante kosten afgekort tot tck verstaan we de kosten die niet afhankelijk zijn van de productieomvang...Lees meer
transactierisico
  ... onder het begrip transfer in financiële zin verstaan we een overheveling van koopkracht van het ene land naar het...Lees meer
transportkosten
  ... de transportkosten zijn de kosten voor het opmaken van de notariële transportakte en de kosten van het overschrijven van die...Lees meer
transactie op nettobasis
  ... het transactiereferentienummer is een uniek verwijzingsnummer van een bericht binnen het swiftverkeer...Lees meer
fund of funds
  ... het principe van een fund of funds was vooral populair in de jaren 50 en 60 het leek...Lees meer
geschillencommissie bankbedrijf
  ... de geschillencommissie bankbedrijf is een onafhankelijke beroepsinstantie aan wie particuliere cliënten hun geschil kunnen voorleggen...Lees meer
giraal leverbare fondsen
  ... giraal leverbare fondsen zijn normaal tot de notering op de amsterdamse effectenbeurs toegelaten effecten deze zijn echter bij...Lees meer
CIF
  ... afkorting van engelse term 'cost insurance and freight' betekent dat de prijs van het product inclusief de kosten zoals verpakking...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
costinsurance and freight
  ... onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie...Lees meer
egalisatiereserve
  ... onder een egalisatiereserve verstaan we een reserve die gevormd wordt om kosten die weliswaar regelmatig maar niet elk jaar worden...Lees meer
kalenderspread
  ... uitgangspunt van de kakkerlak theorie is dat er zijn altijd meer kakkerlakken aanwezig zijn dan dat je daadwerkelijk gevonden...Lees meer
cost of carry
  ... cost of carry is een term uit de wereld van het fysiek leveren bij termijnhandel...Lees meer
organische resultatenrekening
  ... een organische resultatenrekening is een vorm van een resultatenrekening waarin de opbrengsten en kosten zijn gegroepeerd per bedrijfsonderdeel...Lees meer
solawissel
  ... onder een zogenaamde solawissel verstaan we een wissel waarop vermeld wordt dat hij in enkelvoud getrokken is...Lees meer
vrij op spoorwagon
  ... vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een...Lees meer
vrij op vrachtauto
  ... vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de...Lees meer
vrij langsboord
  ... vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de...Lees meer
algemene kosten
  ... de zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet...Lees meer
annuleren
  ... Nadat beide partijen een hypotheekofferte hebben ondertekend kunt u alsnog de hypotheek afzeggen ofwel annulerensommige financiers zullen hiervoor kosten in...Lees meer
financieel risico
  ... Één van de risico's van een onderneming is het financieel risico dat ontstaat bij het gebruik van veel vreemd...Lees meer
financiële leasing
  ... financiële leasing of ook wel "full pay out leasing" is een manier van financieren waarbij een leasemaatschappij de lessor...Lees meer
free rider vraagstuk
  ... het zogenaamde free rider vraagstuk is het probleem dat individuen niet bereid zijn op te draaien voor de...Lees meer
vutregeling
  ... een vut regeling is een regeling voor vervroegde uittreding uit het arbeidsproces vut regelingen worden in tegenstelling tot pensioenaanspraken...Lees meer
pensioenpromotie
  ... we spreken van een pensioenpromotie als iemand vlak voor hij met pensioen gaat een extra grote loonsverhoging ontvangt...Lees meer
niet dooreenleverbaarheid
  ... onder niet dooreenleverbaarheid verstaan we de situatie waarin verschillende coupures van een zelfde fonds niet kosteloos onderling verwisselbaar zijn...Lees meer
budgethouder
  ... een budgethouder is iemand die er verantwoordelijk voor is dat het gehele budget of een deel daarvan wordt gehaald en...Lees meer
compliance costs
  ... onder compliancecosts verstaan we de kosten die gezinnen en bedrijven moeten maken om aan de door de overheid gestelde...Lees meer
constante kosten
  ... onder de constante kosten verstaan we de kosten die ook worden gemaakt als de produktie stil staat...Lees meer
cost of ownership
  ... de cost of ownership is het geheel aan vaste kosten en variabele kosten die verbonden zijn aan het...Lees meer
woekerpensioen
  ... een zogenaamd woekerpensioen is een pensioen dat last heeft van het verschijnsel dat verzekeraars voor hun pensioenregelingen zogenaamde "woekerkosten" in...Lees meer
cabinet bid
  ... onder het begrip cabinet bid verstaan we in sommige landen de mogelijkheid voor houders van out of the money...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
breakevenpoint
  ... het breakeven point is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra...Lees meer
brutowinstmarge
  ... onder de brutowinstmarge verstaan we de omzet na aftrek van alle kosten die wordt uitgedrukt in een percentage van de...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
bedrijfsresultaat
  ... het bedrijfsresultaat wordt ook wel het exploitatieresultaat genoemd we hebben het dan over de omzet minus de kosten die onvermijdelijk gemaakt...Lees meer
cpi nederland
  ... de cpi of voluit de consumentenprijsindex is een prijsindexcijfer van het cbs dat de ontwikkeling van de kosten van...Lees meer
FBI
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi en...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... fbi is een afkorting voor fiscale beleggingsinstelling er zijn twee verschillende soorten vennootschappen de een is geen fiscale beleggingsinstelling fbi...Lees meer
baatbelasting
  ... een baatbelasting kan geheven worden door een lokale overheid als een particuliere bezitter van een onroerende zaak voordeel heeft van...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.