woensdag 10 juni 2015

Conjunctuurwerkeloosheid

Conjunctuurwerkeloosheid


Onder conjunctuurwerkloosheid verstaan we de werkloosheid die ontstaan als gevolge van tekortschietende bestedingen.

We berekenen deze werkeloosheid als het verschil tussen arbeidsaanbod en de door de bestedingen veroorzaakte daadwerkelijke vraag naar arbeid.

Is er meer aanbod aan arbeid dan er nodig is om aan de vraag te voldoen dan ontstaat deze werkeloosheidsvorm.

De conjunctuurwerkloosheid wordt daarom ook wel onderbestedingswerkeloosheid genoemd.

Het ontstaan van deze vorm van werkeloosheid kan prima verklaard worden met de theorie van de econoom Keynes.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.