Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 13 mei 2015

Transactiekosten

TransactiekostenOnder transactiekosten in algemene zin verstaan we de kosten die tevoren gemaakt moeten worden om een contract tot stand te brengen, dus bijvoorbeeld het vergelijken van prijzen en andere relevante eigenschappen van goederen en de kosten die daarna gemaakt worden om tot een overeenkomst te komen ennaleving van de overeenkomst af te dwingen.

Meer specifiek in de bank- en effectenwereld verstaan we de kosten die moeten worden betaald voor het aan- en verkopen van effecten.

Meestal is dan bij de transactiekosten sprake van een percentage van het bedrag van de transactie waarbij er meestal ook sprake is van een minimumbedrag.

Ook zijn transactiekosten soms opgedeeld in een vast en een variabel gedeelte, wat onderlinge vergelijking zo mogelijk nog verder bemoeilijkt.

Een nog algemenere benadering is om alle kosten te bekijken die met een ruil te maken hebben. Bij een ruil in natura zal het daarbij vooral om tijd gaan, waarbij inbegrepen de tijd die nodig is om iemand te vinden die iets met je ruilen wil.

Ook het gebruik van geld brengt kosten met zich mee zoals overschrijvingskosten, rekeningkosten, kosten voor een betaalpas en dergelijke.
Gebruikte begrippen in transactiekosten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
betaalpas
  ... een betaalpas was een plastic kaartje voorzien van de naam het rekeningnummer en de handtekening van de cli ënt de naam...Lees meer
contract
  ... het begrip contract in het algemeen wordt ook wel overeenkomst genoemd op wilsovereenstemming gebaseerde handeling tussen twee of meer personen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer

Begrippen waar transactiekosten in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

beleggerspsychologie
  ... De beleggerspsychologie ofwel de psychologische factoren bij beleggen en handelen zorgen voor van 50% van de resultaten en dus ook...Lees meer
verliesbeperking
  ... verliesbeperking komt uit het bekende beleggersgezegde "cut your losses and let your profit run" bij beleggen komt meer psychologie de zogenaamde...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer
scalping
  ... scalping is een handelstechniek waarbij geprobeerd wordt met relatief grote posities te profiteren van kleine koersbewegingen...Lees meer
Capital Asset Pricing Model
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
CAPM
  ... capm is een afkorting van capital asset pricing model het capital asset pricing model is een theoretisch wiskundig...Lees meer
efficiente markt hypothese
  ... de mening van academici over de voorspelbaarheid van beurskoersen wordt voornamelijk gedomineerd door de efficiente markt theorie hypothese...Lees meer
historische koersen
  ... de meeste technieken uit de technische analyse gaan uit van historische koersen we dienen dus te beginnen met het opbouwen...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
jellyrolls
  ... de jelly rollsis een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage gaat uit van een long position in synthetisch aandelen...Lees meer
kaal schrijven
  ... met de term kaal schrijven wordt een andere benaming bedoeld voor het ongedekt schrijven van opties in de praktijk...Lees meer
stockdividend
  ... stockdividend is een vorm van dividend dat niet contant maar in de vorm van aandelen wordt uitbetaald in plaats...Lees meer
beurskosten
  ... onder de beurskosten verstaan we de transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder...Lees meer
expenseratio
  ... de expense ratio meet de kosten van een beleggingsfonds zoals de operationele kosten de salarissen en dergelijke en vergelijkt...Lees meer
commissie
  ... onder de commissie verstaan we de transactiekosten bij aan en verkoop van effecten die aan de bank of de commissionair...Lees meer
beursorderlijn
  ... een beursorderlijn is een speciale telefoonverbinding met banken of commissionairs via welke met name particuliere beleggers hun effectenorders kunnen doorgeven...Lees meer
gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer
coase theorema
  ... het zogenaamde coase theorema is een leerstuk dat ontwikkeld is door de amerikaanse econoom coase...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.