Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 13 mei 2015

Kredietfaciliteit

KredietfaciliteitOnder een Kredietfaciliteit verstaan we een door de bank met haar cliënt overeengekomen mogelijkheid voor de cliënt om geld op te nemen ten laste van de middelen van de bank of in andere vorm gebruik te maken van kredietverlening door de bank tot een van tevoren overeengekomen limiet en op vooraf vastgestelde condities. ofwel de mogelijkheid van een klant van een bank om "rood te staan" bij deze bank..

Bij een herroepelijke kredietfaciliteit kan de overeenkomst door de bank te allen tijde onvoorwaardelijk zonder opzegtermijn worden opgezegd. Bij een onherroepelijke kredietfaciliteit is dit niet het geval.

In beginsel is een aanbieding door de bank van een kredietfaciliteit aan de cliënt (bijvoorbeeld een hypotheekofferte) juridisch bindend en is er sprake van een onherroepelijke (krediet)faciliteit, tenzij de herroepelijkheid door de bank uitdrukkelijk in de aanbieding is vermeld.

Voor de vaststelling van de risicograad van de kredietfaciliteit is de oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst bepalend. Vaak mag deze situatie slechts een korte periode (bijvoorbeeld 3 maanden) duren
Gebruikte begrippen in kredietfaciliteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheekofferte
  ... de hypotheekofferte is waarschijnlijk belangrijker dan u denkt...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer
oorspronkelijke looptijd
  ... de oorspronkelijke looptijd is de bij het sluiten van een overeenkomst overeengekomen tijdsperiode tot de vervaldatum van de overeenkomst...Lees meer
opzegtermijn
  ... onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw...Lees meer

Begrippen waar kredietfaciliteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bereidverklaringsprovisie
  ... Onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
beschikbaarhoudingsprovisie
  ... onder een bereidverklaringsprovisie of ook wel beschikbaarhoudingsprovisie verstaan we een provisie die in rekening wordt gebracht als de bank een...Lees meer
bestedingscontrole
  ... met een bestedingscontrole bedoelt men een controle waarbij gekeken wordt of de bedragen waarover kan worden beschikt in het kader...Lees meer
overalllimiet
  ... een overall limiet is een vorm van een kredietlimiet waarbij de kredietnemer van de kredietfaciliteit gebruik mag maken in...Lees meer
kredietprovisie
  ... kredietprovisie wordt ook wel genoemd kasvoorschotprovisie provisie die door de bank in rekening wordt gebracht bij een kredietfaciliteit in rekeningcourant...Lees meer
seizoenkrediet
  ... het seizoenskrediet is een kredietfaciliteit die wordt verleend om in een specifieke kredietbehoefte tijdens een seizoenperiode te voorzien...Lees meer
standbijkrediet
  ... een standby letter of credit is een letter of credit die de functie heeft van een bankgarantie...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.