woensdag 6 mei 2015

Rederij

RederijIn principe is een rederij een samenwerkingsvorm die van rechtswege bestaat tussen de mede-eigenaren van een schip. Deze gebruiken dat schip voor gezamenlijke rekening. Deze rederij is dan geen vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap.

In het spraakgebruik wordt meestal een andere betekenis aan het woord rederij toegekend, namelijk de exploitatie van schepen, ongeacht de juridische vorm waarin dit geschiedt.

De rederij is, ook volgens het NBW, geen rechtspersoon.
Gebruikte begrippen in rederij


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
gezamenlijke rekening
  ... onder een gezamenlijke rekening verstaan we een rekening op naam van twee of meer personen...Lees meer
rechtspersoon
  ... een onderneming of organisatie is een rechtspersoon wanneer deze wettelijk gezien zelfstandig schulden en bezittingen heeft en dus een eigen...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer

Begrippen waar rederij in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

scheeps cv
  ... een wereld waarin constructies met een commanditaire vennootschap veel worden toegepast is de zogenaamde scheeps cv...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.