zondag 12 april 2015

Conversion

Conversion


Onder een long conversion wordt verstaan een long (hausse) positie in effecten, edele metalen en dergelijke in combinatie met een overeenkomend aantal gekochte putopties (long) en verkochte callopties (short) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde afloopdatum.

Onder een short conversion wordt verstaan een short (baisse) positie in effecten, edele metalen en dergelijke in combinatie met een overeenkomend aantal gekochte callopties (long) en verkochte putopties (short) met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde afloopdatum.

Een conversion heeft een vaste realisatiewaarde. Dit zien we terug als de blauwe lijn in het winst/verlies diagram.

long conversion
long conversion
De groene lijn is de geschreven call en de rode de gekochte put. De roze lijn is het aandeel. Omdat deze positie altijd een vast bedrag oplevert bovenop de waarde van de aandelen krijgen we een ideale kans en opbrengst grafiek:

We kunnen de positie ook opzetten met de tegengestelde posities en krijgen dan een short conversion, een positie die onder normale marktomstandigheden altijd een gering verlies zal lijden (zie de blauwe lijn) en dus niet erg zinvol lijkt te zijn.
Gebruikte begrippen in conversion


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
baisse
  ... Onder een baisse of baisseperiode verstaan we in de wereld van de economie een achteruitgang van de economische bedrijvigheid het...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
hausse
  ... een hausse haussestemming haussemarkt hausse periode bullmarktet of hoe het ook verder allemaal genoemd wordt is dus een langdurige flinke...Lees meer
long
  ... het voorvoegsel long wordt bijvoorbeeld gebruikt bij longpositie in het algemeen is geeft een long positie aan dat er sprake is...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar conversion in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

converteren van een betalingsopdracht
  ... onder het converteren van een betalingsopdracht verstaan we het omzetten van hand of machinegeschreven betalingsopdrachten naar een...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.