Zoeken in deze blog

Translate

donderdag 23 april 2015

biedingsbericht

BiedingsberichtOnder een zogenaamde biedingsbericht verstaan we een publikatie zoals is voorgeschreven in het kader van de fusiegedragsregels en waarin uitvoerige informatie over een al eerder aangekondigd bod op aandelen van de over te nemen vennootschap.

Het biedingsbericht moet in elk geval de mededeling van de bieder bevatten dat het bod zich uitstrekt tot alle uitstaande aandelen van de soort(en) waarop het bod betrekking heeft.

De overnemende partij is daarbij bevoegd om effecten uit te sluiten die op het moment van het openbaar maken, dan wel van het uitbrengen van het bod, nog niet waren uitgegeven.

Voorts dient het bericht ondermeer een motivering van de hoogte van het bod (prijs of ruilverhouding indien in aandelen wordt overgenomen) te bevatten, alsmede het minimum aantal stukken dat de bieder wenst te verwerven, wil hij zijn bod gestand blijven doen, en de periode waarin de aandelen door de beleggers moeten zijn aangemeld.

Vertalingen van biedingsbericht

Engels: take-over bid 

Gebruikte begrippen in biedingsbericht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fusiegedragsregels
  ... de fusiegedragsregels zijn een serie gedragsregels opgesteld door de sociaal economische raad voor het bewaken van de belangen van alle...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
uitstaande aandelen
  ... onder de uitstaande aandelen verstaan we het aantal aandelen dat eerder door een vennootschap is uitgegeven...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.