vrijdag 6 februari 2015

Algemene bijstandswet

Algemene bijstandswetDe algemene bijstandswet of ABW wordt uitgevoerd door de lokale overheid (gemeente, gemeentelijkse sociale dienst) en is bedoeld om een ieder die niet in eigen levensonderhoud kan voorzien een basisinkomen te verschaffen.

De regeling staat al lang vrijwel permanent ter discussie maar er verandert in feite nauwelijks iets. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afwisselde regeringen van verschillende politieke kleur die aanpassingen doen en de aanpassingen van anderen weer terugdraaien.

Wel is er inmiddels een zekere consensus aan het ontstaan dat er van degenen die een beroep doen op de algemene bijstandswet een tegenprestatie verwacht mag worden.

Gebruikte begrippen in algemene bijstandswet


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basisinkomen
  ... Onder het basisinkomen verstaan we het inkomen dat iedereen kan ontvangen ongeacht zijn levensomstandigheden...Lees meer
beroep
  ... Onder een hoger beroep verstaan we een juridische voorziening waardoor een rechtsgeding opnieuw voor een hogere rechter kan worden...Lees meer
consensus
  ... onder de consensus over de effectenmarkt verstaan we de gemiddelde verwachting van een groep analisten gezien de enorme spreiding in de...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
lokale overheid
  ... onder de lokale overheid verstaan we de onderdelen van de overheid die niet bij de centrale overheid en de...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer

Begrippen waar algemene bijstandswet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

sociale voorzieningen
  ... de sociale voorzieningen vormen het deel van de sociale zekerheid dat niet uit premieheffing maar uit de algemene middelen...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.