zondag 8 februari 2015

Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Bankiersvereniging

Algemene Voorwaarden van de Nederlandse BankiersverenigingOnder de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Bankiersvereniging verstaan we de voorwaarden die van toepassing geachte worden te zijn op iedere bancaire betrekking tussen een bank en de klant. De Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Bankiersvereniging slaan alleen op de kantoren in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door alle bij de Bankiersvereniging aangesloten leden. Bij het aangaan van enige vorm van een bancaire relatie worden de Algemene Voorwaarden aan de cliënt uitgereikt dan wel wordt aangegeven waar deze te vinden zijn, bijvoorbeeld op internet.

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.