Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 11 januari 2015

Moving average convergence divergence

Moving average convergence divergence

 

soms zijn de signalen van de MACD verbazend nauwkeurig, zoals hier bij de superval van de Bitcoin

 

Wat is de MACD ofwel Moving average convergence divergence

De Moving average convergence divergence is meer bekend onder de afkorting MACD en is ontwikkeld door Gerald Appel in 1979 als timer hulpmiddel voor de aandelenmarkt. Voor veel traders is dit nog steeds het meest gebruikte toepassingsgebied. Er zijn echter aanwijzingem dat MACD een veel breder toepassingsgebied heeft, bijvoorbeeld bij cryptogeld.

De MACD leent zich het beste voor het werken op de middellange termijn en bij voorkeur in trending markten. In non-trending markten zijn er waarschijnlijk betere indicatoren te vinden.

De MACD is een techniek waarbij het verschil tussen twee exponentiële gemiddelden wordt genomen, en waarbij van de ontstane waarde opnieuw een voortschrijdend gemiddelde wordt gemaakt.We zien die in het onderste deek van de grafiek terug, Deze lijn vormt dan de zogenaamde signaal lijn.

Moving average convergence divergence

De berekening van de MACD is als volgt:


  1. Neem een normale koersenset. We zien die boven de grafiek. In dit geval de koers van Unilever.
  2. Bereken een 12 daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers
  3. Bereken een 26 daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de slotkoers 
  4. Trek de 26-daagse waarden af van de 12-daagse waarden. Dit is de eigenlijke MACD. Deze wordt in de grafiek weergegeven als de blauwe staafgrafiek in het onderste deel. Deze MACD wordt ook wel de FAST MACD.
  5. Bereken een 9-daags exponentieel gemiddelde van de MACD. Dit is de rode lijn die we tussen de blauwe staafgrafiek zien lopen. De signaallijn komen we ook wel tegen als SLOW MACD.

Interpretatie van de MACD

We krijgen een koopsignaal als de MACD onder nul zit, en de rode verschil-lijn boven de signaal-lijn komt. We zien hem dan als het ware buiten de staafgrafiek komen.

Omgekeerd krijgen we een verkoopsignaal als de MACD boven 0 zit en de rode signaallijn buiten de histogram grafiek gaat komen

MACD zelf geeft een signaal als deze de nulllijn kruist. Is deze onder de nul dan zitten we in een neerwaartse beweging en komt hij boven nul dan is er sprake van een opwaartse beweging.

De crossings van de rode signaallijn en de blauwe MACD in de grafiek laat wel zien dat deze vorm betrouwbaardere signalen lijkt te geven de de MACD zelf. 

Pluspunten van de MACD

Volgens Elder is het grote voordeel van de MACD dat deze minder valse signalen geeft dan een systeem dat uitsluitend uit kruisende voortschriijdende gemiddelden bestaat. Het aantal signalen is weliswaar lager maar daar staat tegenover dat de kwaliteit weer aanzienlijk beter is.


MACD is populair voor optimalisatie

MACD is een populaire indicator voor traders om te verbeteren middels backtracking en optimalisatie software. Ook een combinatie van 5 en 34 daags EMA's met een signaallijn van 7 dagen. Volgens sommige goeroes kun je door maar lang genoeg te schuiven met de verschillende waarden elk signaal uit de MACD halen die je maar wilt. Dat geeft dan natuurlijk we twijfels over de robuustheid van een dergelijke indicator. Om over de bruikbaarheid van een sterk geoptimaliseerde Moving average convergence divergence maar helemaal te zwijgen, die gaat gewoon naar nihil. Zonde van de moeite. Dus als u de MACD wilt proberen, en dat zou ik zeker doen, gebruik dan de hierboven genoemde standaardwaarden.


MACD
Macd werkt ook op de vryptomunt e-Gulden

mechanische tradingsystemen en de MACD

Je zou verwachten dat een crossover systeem als de MACD zich ook wel zou lenen voor mechanische tradingsystemen zoals die in de cryptowereld zo populair zijn. Niets is echter minder waar. De praktijk wijst uit dat we teveel valse signalen krijgen. De enige aanpak die een klein beetje kan werken is voor de lange termijn. De MACD is kennelijk een indicator die meer bedoeld is om in combinatie met andere indicatoren onder supervisie van een goede trader gebruikt te worden.

Overbougth en oversold levels in de MACD.

We zien in de grafieken dat de MACD zich vaak binnen een vaste range begeven. Dan ligt het voor de hand om deze ook te gebruiken om signalen te geven op dit terrein. Het nadeel is, dat de waarden afhankelijk zijn van de gebruikte onderliggende waarde en de periodes die we hanteren voor het berekenen van de voortschrijdende gemiddelden. Het vraagt erg veel uitzoekwerk en je kunt je af gaan vragen of er geen betere technieken (zoals de TSI) beschikbaar zijn om overbougth en oversold levels te bepalen.

MACD en trendlijnen.

Ook zijn er traders die de MACD grafiek voorzien van trendlijnen, zoals we dat ook doen met de koersgrafieken. Ook dat levert steun- en weerstandsniveau's op, gecombineerd met doorbraken die voor koop- of verkoopsignalen kunnen zorgen. Het nadeel is, dat deze tradingvormen meestal andere indicatoren nodig gaan hebben om signalen te bevestigen. We gaan een relatief simpele techniek als de MACD dan geleidelijk aan steeds ingewikkelder maken tot deze nauwelijks meer te hanteren valt. Ik zou het zelf bij de basistechniek houden die heel aardig werken kan. Het is altijd de vraag of je historische gegevens niet net zo lang aan het aanpassen bent tot je iets overhoudt dat lijkt te werken. Wees daar voorzichtig mee.

Divergentie en MACD

De MACD is bedoeld voor trending markten. Maar uiteraard zijn er traders die deze ook in wensen te zetten voor non-trending markets en dan komt vaak divergentie tussen trendlijnen in de koersengrafiek en in de MACD om de hoek kijken. Ook hier weer een wat overdreven ingewikkelde aanpak waar veel simpeler technieken beschikbaar zijn die ook werken. Dat er traders zijn die alle signalen bij elkaar optellen om tot het volmaakte tradingsysteem te komen is te verwachten maar het is de grote vraag of die al met al ooit nog tot een koop- of verkoopsignaal gaan komen.

Gebruikte begrippen in Moving average convergence divergence (MACD)


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

gemiddelde
  ... een gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks te krijgen...Lees meer

grafiek
  ... een grafiek is een techniek om een reeks getallen, bijvoorbeeld aandelenkoersen visueel weer te geven...Lees meer

histogram
  ... een histogram of staafgrafiek geeft  waarden in een grafiek weer. Hierbij geeft de lengte van een...Lees meer

indicator
  ... we komen de veel gebruikte term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer

koers
  ... iedere belegger weet wel wat een koers is nietwaar hoewel? Maar wat zien we er nu eigenlijk aan? Elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer

lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long. Indien we spreken van long of een longpositie hebben we een positie die positief reageert op een koersstijging ...Lees meer

moving average
  ... een term die bij het beleggen en zeker bij de technische analyse zeer veel voorkomt is het voortschrijdend gemiddelde ofwel het moving average...Lees meer

optimalisatie
  ... we spreken van optimalisatie als we de variabele gegevens in een handelssysteem net zo lang bijstellen dat het geheel in een bepaalde periode een optimaal resultaat laat zien dat verder waardeloos is...Lees meer

robuustheid
  ... de robuustheid van een tradingsysteem is vermoedelijk de belangrijkste eigenschap die het systeem kan hebben maar die helaas niet in één of ander gemakkelijk hanteerbaar kengetal is uit...Lees meer

verkoopsignaal
  ... in de technische analyse kennen we vele vormen van het verkoopsignaal. Een voorbeeld daarvan is de neerwaartse doorbreking van een trendlijn of een...Lees meer

waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt. De waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren. Die waarden komen voor  in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.