Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 11 januari 2015

lineaire hypotheek

Lineaire hypotheekBij de lineaire hypotheek wordt met de geldgever afgesproken, dat de lening in een bepaald aantal jaren wordt afgelost met een jaarlijks gelijk bedrag. De totale lasten, die bestaan uit een rentedeel en een aflossingsdeel, nemen ieder jaar af, aangezien over het afgeloste bedrag uiteraard geen rente meer wordt betaald.

Ter dekking van het risico van tussentijds overlijden wordt een tijdelijke overlijdensverzekering afgesloten met een lineair dalend kapitaal. Dat houdt in dat het verzekerde kapitaal gelijke tred houdt met het restant van de lening. Bij overlijden wordt de hypotheek door de verzekering afgelost.

Ter verduidelijking een voorbeeld: een hypotheek, groot € 300.000,--, wordt in 30 jaar a€gelost door middel van een aflossing van € 10.000,-- per jaar. De schuld daalt ieder jaar met dit bedrag. het verzekerde kapitaal daalt ieder jaar mee met hetzelfde bedrag, dus het eerste jaar € 300.000,--, het tweede jaar €290.000,--, het derde jaar € 280.000,-- enzovoorts. De rente wordt betaald over de schuldsom in dat jaar en daalt dus elk jaar mee.

Hoewel het in het begin van de looptijd een relatief "dure" hypotheekvorm is wordt deze geleidelijk aan wel goedkoper. Immers de rente wordt elke maand lager én de premie voor de overlijdensrisicoverzekering zal dalen. Daarnaast is het één van de weinige hypotheekvormen waarop nog de hypotheekrenteaftrek voor de inkomstenbelasting van toepassing is.

Vertalingen lineaire hypotheek

Engels: Linear redemption

Gebruikte begrippen in lineaire hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekrenteaftrek
  ... de hypotheekrente aftrek heeft er vele jaren lang voor gezorgd dat nederland meer en meer ging lenen daarbij gestimuleerd door...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
overlijdensrisicoverzekering
  ... onder een overlegeconomie verstaan we een vorm van een economische orde waarbij allerlei belangenorganisaties van werkgevers werknemers en vaak de...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer

Begrippen waar lineaire hypotheek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hypotheek met gestaffelde aflossing
  ... onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.