Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 1 december 2014

goederen

GoederenGoederen is een algemene term uit de economie: Hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen voorzien.

Daarbij worden onderscheiden:

Vrije goederen:
voor de verkrijging van vrije goederen is geen beslag op productiefactoren nodig en deze goederen zijn dan ook niet schaars

Economische goederen:
Economische goederen zijn alleen te verkrijgen door beslag te leggen op productiefactoren . Economische goederen zijn dan ook schaars.

Goederen worden daarnaast ook onderscheiden in:

Individuele goederen:
Deze kunnen door de markt worden geleverd omdat er een individuele prijs voor kan worden gevraagd (Ze zijn splitsbaar in individueel aan een consument te leveren eenheden).

Collectieve goederen:
Deze kunnen niet door de markt worden geleverd omdat ze niet splitsbaar zijn in individueel leverbare eenheden zodat er geen individuele prijs voor kan worden gevraagd en er geen direct aan te wijzen consument voor is.

Ook wel tastbare producten, zoals voedingsmiddelen, duurzame consumptieartikelen, machines en dergelijke.

Als we echter praten over goederen in de context van de goederentermijnmarkt dan hebben we het in het algemeen over grondstoffen zoals olie, gas, metalen en agrarische producten.
Gebruikte begrippen in goederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

behoeften
  ... In de economische terminologie verstaan we onder behoeften de wensen van de mensen in de economie gaat het alleen om...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische goederen
  ... economische goederen zijn volgens de economische wetenschap de goederen waarbij ter verkrijging beslag op productiefactoren nodig is en deze goederen...Lees meer
goederentermijnmarkt
  ... op de goederentermijnmarkt worden termijncontracten op grondstoffen als metalen gas olie agrarische producten en dergelijke verhandeld de goederentermijnmarkten behoren tot de...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
vrije goederen
  ... vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn omdat er geen...Lees meer

Begrippen waar goederen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
adam smith
  ... Adam smith leefde van 1723 tot 1790 hij was een schotse moraalfilosoof en econoom economie was in die tijd...Lees meer
arbeidswaardeleer
  ... Het economische begrip arbeidswaardeleer komt uit de hoek van karl marx karl marx ging uit van het standpunt dat arbeid de...Lees meer
assetcategorie
  ... We onderkennen bij het samenstellen van een assetmix twee verschillende groepen van beleggingsmogelijkheden die assetcategorie worden genoemd...Lees meer
barter trade
  ... Barter trade is het engelse equivalent van wat we in nederland kennen als ruilhandel...Lees meer
allocatiefunctie
  ... De allocatiefunctie van de overheid is gericht op het zo doelmatig mogelijk inzetten van de middelen die...Lees meer
leverancierskrediet
  ... leverancierskrediet is een vorm van krediet dat de ene onderneming de leverancier aan een andere onderneming de afnemer verstrekt door...Lees meer
schaarse goederen
  ... onder schaarse goederen verstaan we de goederen die alleen kunnen worden aangeschaft door productiemiddelen aan andere gebruiksmogelijkheden te onttrekken...Lees meer
entrepot
  ... onder een entrepot verstaan we een onder douanetoezicht gestelde opslagplaats voor nog niet ingeklaarde goederen...Lees meer
fiatgeld
  ... fiduciair geld ofwel fiatgeld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fiduciair geld
  ... fiduciair geld is geld waarvan de intrinsieke waarde veel lager is dan de nominale waarde en dat door het...Lees meer
fifosysteem
  ... een fifosysteem is een systeem van &#8221voorraadwaardering waarbij fifo betekent &#8216first in first out' wat wil zeggen dat goederen die...Lees meer
first in first out
  ... letterlijk beteket first in first out "het eerst er in eerst er uit"...Lees meer
aan boord connossement
  ... onder een aan boord connossement verstaan we een vorm van een connossement waarin als zodanig is aangegeven dat...Lees meer
homogeen produkt
  ... we spreken van een homogeen product als dit in verschillende vormen op de markt komt en de consument er...Lees meer
marine bill of lading
  ... een marine bill of lading is een connossement voor het vervoer van goederen over zee...Lees meer
first notice day
  ... in de wereld van de goederentermijnhandel vinden we de first notice day de first notice day is de...Lees meer
forex
  ... Forex is de afkorting van foreign exchange waarmee de afdeling valuta arbitrage binnen een financiële instelling wordt bedoeld 2 een...Lees meer
durable goods orders
  ... de durable goods orders indicator is spraakgebruik voor één van de economische indicatoren van de fed die formeel...Lees meer
ism manufacturing index
  ... een indicator waar de fed haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ism manufacturing index deze...Lees meer
termijncontract
  ... wat is een termijncontract? onder een termijncontract verstaan we een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd met...Lees meer
accijns
  ... Met de term accijns of de ook veel gebruikte meervoudsvorm accijnzen wordt een vorm van bijzondere verbruiksbelasting op afzonderlijke goederen bedoeld...Lees meer
arbeidspecialisatie
  ... Onder de term arbeidsverdeling of arbeidspecialisatie verstaan we dat mensen zich bezighouden met slechts een gedeelte van het totale productieproces...Lees meer
bodembeslag
  ... onder een bodembeslag verstaan we een beslag dat de fiscus kan leggen voor vele soorten belastingen de sociale verzekeringspremies die...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
intermediair verbruik
  ... we spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind...Lees meer
marktfalen
  ... soms werkt het marktmechanisme dat we kennen uit de economie niet goed men spreekt in dat geval van marktfalen of...Lees meer
fiscale beleggingsinstelling
  ... een fiscale beleggingsinstelling is een beleggingsmaatschappij die onder bepaalde voorwaarden geen vennootschapsbelasting verschuldigd is...Lees meer
consumptie goederen
  ... consumptiegoederen worden door de gezinnen en de overheid gebruikt over een langere termijn duurzame consumptiegoederen en verbruikt niet duurzame consumptiegoederen...Lees meer
homogene goederen
  ... onder homogene goederen verstaan we goederen die in het oog van de consument een bepaalde behoefte even goed bevredigen...Lees meer
huisherenverklaring
  ... een zogenaamde huisherenverklaring is een verklaring van de verhuurder of verpachter dat hij op de hoogte is van de rechten...Lees meer
importfinanciering
  ... importfinanciering is de financiering van goederen of diensten die uit het buitenland afkomstig zijn de financiering kan op verschillende manieren plaatsvinden...Lees meer
importkrediet
  ... onder een importkrediet verstaan we ofwel het krediet van een bank van een bankenconsortium van een land of een internationale...Lees meer
importsubstitutie
  ... we spreken van importsubstitutie als een land goederen die het eerst importeerde nu zelf gaat vervaardigen...Lees meer
Jean Baptiste Say
  ... jean baptiste say 1767 1832 is een klassiek econoom afkomstig uit frankrijk...Lees meer
kadaster
  ... de kabuse is de oorspronkelijke japanse naam voor de dark cloud cover bearish uit de candlestickanalyse...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
abstracte markt
  ... Een abstracte markt is het geheel van vraag en aanbod naar bepaalde goederen denk bijvoorbeeld aan de valutamarkt...Lees meer
armoedegrens
  ... onder de zogenaamde armoedegrens verstaan we een inkomensniveau waar beneden een individu of een huishouden als levend in armoede dat...Lees meer
aard en nagelvast
  ... Onder de term aard en nagelvast verstaan we de manier waarop roerende goederen aan een onroerend goed zijn...Lees meer
actio pauliana
  ... Onder actio pauliana verstaan we de wettelijke bevoegdheid van een schuldeiser om bij een faillissement binnen de voorwaarden die...Lees meer
gesloten bewaargeving
  ... onder gesloten bewaargeving vertaan we een vorm van in bewaring geven bij een bank of een gespecialiseerd bedrijf waarbij...Lees meer
afloat
  ... Afloat is een term uit de goederentermijnhandel waarmee aangegeven wordt dat de betreffende goederen aan boord van een schip of...Lees meer
gezinsconsumptie
  ... onder de gezinsconsumptie verstaan we goederen en diensten die door huishoudens worden aangekocht voor consumptie...Lees meer
liffe
  ... de london international financial futures and options exchange liffe verhandelt termijncontracten en optiecontracten op financiële instrumenten en goederen na jarenlang...Lees meer
goederenmarkt
  ... de goederenmarkt is de markt waarop internationale aan en verkooptransacties in stapelgoederen die al dan niet op termijn zijn afgesloten...Lees meer
lifosysteem
  ... een zogenaamd lifosysteem is een systeem van voorraadwaardering waarbij lifo betekent &#8216last in first out' wat wil zeggen dat de...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
bemoeigoederen
  ... Onder bemoeigoederen verstaan we de goederen die de overheid subsidieert om het gebruik ervan te stimuleren of juist extra belast...Lees meer
heterogene goederen
  ... met heterogene goederen worden goederen die in de beleving van de consument duidelijk van elkaar verschillen en waar dus...Lees meer
letters of indemnity
  ... de zogenaamde letters of indemnity zijn onherroepelijke garanties waarbij een verkoper zich garant stelt dat de koper bepaalde...Lees meer
levensstandaard
  ... de levensstandaard geeft de omstandigheden weer waaronder iemand leeft of gedwongen is te leven een manier om de levensstandaard te bekijken...Lees meer
stapelgoederen
  ... de big mac index is een sinds 1986 jaarlijks door the economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteiten van...Lees meer
termijnhandel
  ... onder het algemene begrip termijnhandel verstaan we het kopen en verkopen van goederen commodities in de toekomst voor...Lees meer
uitvoeringsgarantie
  ... een uitvoeringsgarantie is een garantie waarbij de bank ervoor instaat dat haar cliënt een toegewezen opdracht tot levering van goederen...Lees meer
vlottende kapitaalgoederen
  ... onder de term vlottend kapitaal of vlottende kapitaalgoederen verstaan we de goederen die door de producent verbruikt worden tijdens...Lees meer
consumer price index
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
CPI
  ... de consumer price index of cpi behoort tot de indicatoren waarop de fed haar beleid omtrent inflatie bepaalt...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
doorstootverplichting
  ... de term doorstootverplichting komt uit de wereld van het beleggen in onroerend goed want naast het zelfstandig beleggen in onroerend goed...Lees meer
geimporteerde bestedingsinflatie
  ... onder geïmporteerde bestedingsinflatie verstaan we een vorm van inflatie die voortkomt uit het duurder worden van goederen die geïmporteerd...Lees meer
nettoactief
  ... het zogenaamde nettoactief verschil tussen het bedrag aan bezittingen goederen vorderingen waarde van immateriële activa zoals goodwill en het bedrag...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
oneigenlijke zekerheid
  ... we spreken van een oneigenlijke zekerheid bij een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt zeg maar...Lees meer
vraagfunctie
  ... de vraagfunctie geeft aan wat het verband is tussen vraag en prijs meestal is het grafisch gezien een schuin lopende...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer
autarkie
  ... Bij het streven naar autarkie poogt een land of gebied geheel zelf in alle behoeften te voorzien...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
kruisprijs elasticiteit
  ... de kruisprijselasticiteit geeft aan hoeveel de prijs van het ene goed verandert bij een prijsstijging van een ander goed met...Lees meer
kwantiteitstheorie
  ... de kwantiteitstheorie is een geldtheorie die een directe samenhang tussen de geldhoeveelheid en de vraag naar goederen veronderstelt...Lees meer
algemeenvoorrecht
  ... een zogenaamd algemeen voorrecht wordt in de wet aan bepaalde crediteuren toegekend gezien de aard van hun vorderingen om...Lees meer
assurantiecertificaat
  ... Onder een assurantiecertificaat verstaan we een verklaring van een assuradeur of een assurantiemakelaar in deze verklaring vinden we welke risico's welke...Lees meer
goederenkrediet
  ... goederenkrediet wordt ook wel indirect krediet genoemd het is een vorm van krediet waarbij de kredietnemer geen geld in handen...Lees meer
deliverynotice
  ... de delivery notice is een geschreven document dat afgegeven wordt door de verkopers van een futurecontract waarin zij hun...Lees meer
voorraadkrediet
  ... een voorraadkrediet wordt ook wel stockfinanciering genoemd het is een vorm van krediet dat met het speciale doel wordt verleend...Lees meer
zakelijke waarden bij een belegging
  ... de zogenaamde zakelijke waarden bij een belegging zijn aandelen en andere effecten onroerend goed en voor...Lees meer
constante en variabele kosten
  ... er is een duidelijk verschil tussen constante en variabele kosten constante kosten blijven gelijk als de hoeveelheid geproduceerde...Lees meer
dekkingswaarde
  ... boekhoudkundig met de term dekkingswaarde bedoelen we de waarde die aan een bepaald onderpand wordt toegekenddoorgaans wordt een bepaald percentage van...Lees meer
delivery
  ... de term delivery kent in de financi ële wereld meerdere betekenissen...Lees meer
demandpull inflatie
  ... onder demand pull inflatie verstaan we een vorm van inflatie die ontstaat wanneer de vraag naar goederen het...Lees meer
demandpull
  ... een demand pull is een type inflatie veroorzaakt door een te grote vraag naar te weinig goederen wat een...Lees meer
dematerialisatie van het geld
  ... met dematerialisatie van het geld verstaan we de vervanging van geld in de vorm van goederen zoals...Lees meer
demonstratie effect
  ... we spreken van een demonstratie effect wanneer we producten gaan kopen uitsluitend vanwege het feit dat deze status en...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
directe ruil
  ... onder directe ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten tegen elkaar worden uitgewisseld...Lees meer
effectieve vraag
  ... de effectieve vraag is de hoeveelheid gevraagde goederen diensten van alle consumenten alle bedrijven de overheid en het...Lees meer
FCT
  ... onder het forwarding agents certificate of transport ofwel fct verstaan we de verklaring van de expediteur...Lees meer
forwarding agents certificate of transport
  ... onder het forwarding agents certificate of transport ofwel fct verstaan we de verklaring van de expediteur...Lees meer
individueel goed
  ... een individueel goed is een goed dat in beginsel bestemd is voor een persoon of soms een groep van...Lees meer
omzetpolis
  ... een omzetpolis is een krediet verzekeringpolis van de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv die in beginsel de gehele omzet van de...Lees meer
operationele activiteiten
  ... onder de operationele activiteiten van een bedrijf verstaan we alle handelingen van een bedrijf die op de productie en...Lees meer
overdrachtsinkomen
  ... onder een overdrachtsinkomen verstaan we een inkomen dat niet rechtstreeks met het produceren van goederen of diensten wordt verdiend zoals...Lees meer
personal income and consumption
  ... de personal income and consumption indicator één van de economic indicators van de fed staat ook bekend...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
VOF
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer
wichtcertificaat
  ... een wichtcertificaat is een document waarin degene die het document afgeeft het gewicht van de daarin vermelde goederen vaststelt en...Lees meer
bodemrecht
  ... recht van de fiscus verhuurder of verpachter om beslag te leggen op roerende goederen die zich als inventaris op de...Lees meer
ceel
  ... onder een ceel verstaan we een document waarin een veem verklaart dat zij zaken ter bewaring hebben ontvangen...Lees meer
certifiedstock
  ... de cesr is de europese overkoepelende organisatie van toezichthouders op de effecteninstellingen...Lees meer
chicago mercantile exchange
  ... de chicago mercantile exchange of ook wel cme is een grote goederen en grondstoffenbeurs in chicago opgericht in...Lees meer
CME
  ... de chicago mercantile exchange of ook wel cme is een grote goederen en grondstoffenbeurs in chicago opgericht in...Lees meer
delivery price
  ... de delivery price is de prijs die uiteindelijk na aftrek van kosten betaald wordt voor de goederen bij de fysieke...Lees meer
transactiekosten
  ... het zogenaamde transactiemotief is een motief voor het aanhouden van kasgeld en andere primaire liquiditeiten om verschillen in het patroon...Lees meer
commercial letter of credit
  ... een commercial letter of credit is een vorm van documentair krediet dat beschikbaar is tegen aanbieding van...Lees meer
eigendomsvoorbehoud
  ... het zogenaamde eigendomsvoorbehoud is een voorbehoud dat door de leverancier van goederen gemaakt wordt zodat hij ondanks de levering van...Lees meer
GNP
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
gross national product
  ... het gross national product ofwel gnp is de totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
juridischeeigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak waaronder goederen en ook rechten vallen het volledige...Lees meer
douanefactuur
  ... onder een douanefactuur verstaan we het formulier dat voor de invoer van goederen in sommige landen vereist is...Lees meer
economische kringloop
  ... onder de economische kringloop verstaan we een eventueel geschematiseerde voorstelling van de goederen en geldstromen die bestaan in een...Lees meer
economische goederen
  ... economische goederen zijn volgens de economische wetenschap de goederen waarbij ter verkrijging beslag op productiefactoren nodig is en deze goederen...Lees meer
maatschap
  ... een maatschap of ook wel burgerlijke maatschap in de praktijk meestal kortweg maatschap genoemd is een overeenkomst waarbij twee of...Lees meer
niet financiele vennootschappen
  ... de niet financiële vennootschappen vormen een sector in de economie die bestaat uit de bedrijven met rechtspersoonlijkheid die...Lees meer
pandbeslag
  ... het pandbeslag was een vereenvoudigd conservatoir beslag dat de verhuurder en de verpachter konden leggen voor de achterstallige termijnen op...Lees meer
pandjeshuis
  ... een zogenaamd pandjeshuis is een vaak particuliere instelling waar men geld kan lenen tegen overleggen van meestal duurdere luxegoederen als...Lees meer
niet aankomstrisico
  ... het niet aankomstrisico is een risico dat een importeur loopt dat de goederen die hij vooruit heeft betaald niet in...Lees meer
bruto investeringen
  ... onder bruto investeringen verstaan we aile aankopen van materi ële kapitaalgoederen door producenten gedurende een bepaalde periode zonder dat deze...Lees meer
contante afrekening
  ... contante afrekening wordt in het spraakgebruik ook wel boter bij de vis genoemd er wordt bij levering van goederen of...Lees meer
investeringkrediet
  ... investeringskrediet is een vorm van krediet dat bestemd is voor de aankoop van goederen die voor investeringsdoeleinden worden gebruikt denk...Lees meer
invoerrecht
  ... het invoerrecht is een vorm van belasting welke wordt geheven op de invoer van goederen het invoerrecht is nu in feite...Lees meer
particuliere consumptie
  ... onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
prijsindexcijfer
  ... een prijsindexcijfer geeft de procentuele prijsstijging of prijsdaling aan ten opzichte van de prijzen in een basisjaar waarin deze waarde...Lees meer
prijsrisico
  ... prijsrisico is het risico dat een positie een totaal andere richting uitgaat dan we verwachtten bij het openen van een...Lees meer
producent
  ... de producent combineert productiefactoren om goederen en diensten te vervaardigen en te leveren of anders geformuleerd een persoon of onderneming...Lees meer
PPI
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
producer price index
  ... de producer price index ofwel de ppi meet de ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een mandje goederen...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
productiefactoren
  ... onder de productiefactoren verstaan men in de economie alle middelen die gebruikt worden bij het produceren van goederen en diensten...Lees meer
quasi collectieve goederen
  ... quasi collectieve goederen zijn producten diensten die best wel gesplitst kunnen worden per persoon en dus door het...Lees meer
received for shipment connossement
  ... een zogenaamd received for shipment connossement is een connossement dat aangeeft dat de goederen ter verscheping zijn...Lees meer
rangorde
  ... de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen...Lees meer
differentieel koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
meervoudig koersstelsel
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd het zijn verschillende koersen die...Lees meer
multiple koersen
  ... een stelsel van multiple koersen wordt ook wel differentieel koersstelsel of meervoudig koersstelsel genoemd...Lees meer
af kade
  ... Onder af kade verstaan we in de handelsterminologie een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de goederen af zal...Lees meer
af schip
  ... Met de handelsterm af schip bedoelen we een leveringsconditie die inhoudt dat de verkoper de gekochte goederen zal leveren...Lees meer
afnemerskrediet
  ... Een afnemerskrediet is een krediet dat door de afnemer koper van het product wordt verleend aan de leverancier...Lees meer
bruto nationaal product
  ... onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen...Lees meer
concernhypotheek
  ... een concernhypotheek is een hypotheek op één of meerdere onroerende goederen die als zekerheid is gegeven voor de verplichtingen van...Lees meer
consumeren
  ... er zijn meerdere omschrijvingen van consumeren in omloop bijvoorbeeld onder consumeren verstaan we het kopen van goederen door de consument...Lees meer
cost insurance and freight
  ... afgekort aangeduid als cif cost insurance and freight haven is een leveringsconditie waaronder de verkoper de assurantie...Lees meer
finale bestedingen
  ... onder de finale bestedingen verstaan we de waarde van de geproduceerde eindproducten dit wordt daarna onderverdeeld naar de uitvoer...Lees meer
finale goederen
  ... onder finale goederen en diensten verstaan we de goederen en diensten die direct voorzien in de behoeften van de...Lees meer
franchising
  ... onder de term franchising verstaan we een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemingen waarbij elke onderneming op zich voor eigen rekening en risico...Lees meer
franco grens
  ... onder franco grens verstaan we een leveringsconditie die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van de verkoper...Lees meer
franco huis
  ... met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van...Lees meer
free alongside ship
  ... als de term free alongside ship in de handelsovereenkomst is opgenomen wil dat zeggen dat de goederen...Lees meer
freight carriage and insurance paid
  ... onder het handelbegrip freight carriage and insurance paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van...Lees meer
freight carriage paid to
  ... met het handelsbegrip freight carriage paid to [plaats]" waarbij [plaats] voor de plaats van bestemming staat bedoelen...Lees meer
full carrying charge market
  ... de term full carrying charge market is afkomstig uit de goederentermijnhandel en er wordt mee bedoeld dat...Lees meer
fungible goederen
  ... onder fungible goederen verstaan we goederen waarvan de individuele exemplaren van dezelfde soort zo weinig van elkaar verschillen dat...Lees meer
gedeeltelijke levering
  ... de term gedeeltelijke levering komen we tegen in de wereld van het documentair krediet...Lees meer
handelsbalans
  ... onder de handelsbalans die ook wel goederenbalans wordt genoemd verstaan we een onderdeel van de betalingsbalans van een land dat...Lees meer
handelsonderneming
  ... 1 onderneming met een winstdoel die zich richt op de in en verkoop van goederen en ervoor zorgt dat vraag en...Lees meer
hypothecaire obligatie
  ... het begrip hypothecaire obligatie kent meerdere betekenissen 1 obligatie waarvoor als zekerheid hypotheek wordt verleend op de onroerende goederen van...Lees meer
individuele goederen
  ... onder individuele goederen verstaan we in de economische wetenschappen de goederen waarvoor een individuele prijs kan worden gevraagd...Lees meer
inelastische vraag
  ... onder de inelastische vraag verstaan we de situatie waarbij de vraag naar goederen nagenoeg onafhankelijk is van de prijs...Lees meer
inferieure goederen
  ... inferieure goederen zijn goederen met een negatieve inkomenselasticiteit bij het stijgen van het inkomen gaat men van deze goederen...Lees meer
intermediaire goederen
  ... intermediaire goederen zijn goederen of diensten die worden gebruikt bij de voortbrenging van andere goederen of diensten...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
koopkracht
  ... onder iemands koopkracht verstaan we de hoeveelheid goederen en diensten die iemand kan kopen met zijn besteedbaar inkomen...Lees meer
kostprijsverlagende subsidie
  ... onder kostprijsverlagende subsidies verstaan we subsidies aan ondernemingen waarmee het de bedoeling is dat bedrijven met deze subsidie de...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
marge bij documentair krediet
  ... de marge bij documentair krediet is dat deel van het kredietbedrag waarvoor door de bank zekerheid in...Lees meer
marktpartij
  ... een marktpartij is een persoon of organisatie die producten of diensten aanbiedt of afneemt op een bepaalde markt...Lees meer
maximumprijs
  ... de maximumprijs indien aanwezig voor het verkopen van goederen wordt door de overheid bepaald...Lees meer
gebonden medeeigendom
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
mede eigendom
  ... een medeborg is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich tesamen met andere personen borg heeft gesteld voor één debiteur...Lees meer
vrij mede eigendom
  ... we spreken van medeëigendom bij een vorm van eigendom dat toebehoort aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen...Lees meer
nationaal kapitaal
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
nationaal vermogen
  ... het nationaal vermogen wordt ook wel het nationaal kapitaal genoemd het nationaal vermogen is het totaal aan goederen in...Lees meer
NCM
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
nederlandsche credietverzekering
  ... de nederlandsche credietverzekering maatschappij nv wordt afgekort aangeduid met ncm het is een in amsterdam gevestigde maatschappij...Lees meer
niet verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een nietverhandelbaar exemplaar van een connossement is een exemplaar van een connossement dat voor administratieve doeleinden...Lees meer
notify address
  ... het notify address is een als zodanig in het transportdocument vermelde naam en adres van degene aan wie de...Lees meer
officieuze economie
  ... de officieuze economie is dat deel van de economie waar men belastingen en premies ontduikt het is het zogenaamde...Lees meer
omlooptijd voorraad
  ... de omlooptijd voorraad is de gemiddelde termijn meestal uitgedrukt in maanden of dagen die goederen in voorraad zijn gebleven...Lees meer
omlooptijd
  ... onder de omlooptijd ofwel de omzetduur verstaan we bij goederen de tijd die verloopt tussen de inkoop van de goederen...Lees meer
productievolume
  ... onder het productievolume van een bedrijf verstaan we de totale hoeveelheid goederen die een bedrijf per jaar kan produceren...Lees meer
reëele ontwikkeling
  ... de reële ontwikkeling is de ontwikkeling van een begrip verminderd met de prijsveranderingen de term reële ontwikkeling wordt gebruikt...Lees meer
vrij vervoerder
  ... vrij vervoerder is een leveringsconditie waaronder de verkoper aan zijn verplichtingen heeft voldaan als hij de goederen aan de...Lees meer
maturity factoring
  ... onder maturity factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor de vorderingen overneemt zonder recht van regrã¨s...Lees meer
forwarding agents certificate of receipt
  ... met een forwarding agent&#8217s certificate of receipt dat in de praktijk meestal wordt afgekort tot fcr...Lees meer
afbetaling
  ... Onder afbetaling verstaan we betaling in een vooraf bepaald aantal termijnen van op krediet gekochte goederen een bekende vorm van...Lees meer
gemeenschap van goederen
  ... huwen in gemeenschap van goederen of ook wel algemene gemeenschap van goederen is een manier van het sluiten...Lees meer
cash commodity
  ... de engelse term cash commodity komt uit de goederen en grondstoffenhandel die aangeeft dat het om de goederen zelf...Lees meer
negotiable warehouse receipt
  ... onder een negotiable warehouse receipt verstaan we in de goederentermijnhandel een overdraagbaar document van een opslagfaciliteit...Lees meer
af magazijn
  ... Onder af magazijn verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkoper verplicht is om de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
directe investeringen
  ... onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland...Lees meer
abc contract
  ... Een abc contract is een vorm van een verkoopcontract waarbij goederen in feite twee keer worden verkocht...Lees meer
accijnsgoederenplaats
  ... Onder een accijnsgoederenplaats verstaan we elke willekeurige plaats waar op grond van de wet accijns zogenaamde accijnsgoederen vervaardigd mogen worden...Lees meer
af fabriek
  ... Met af fabriek bedoelen we een leveringsconditie waarmee de verkoper de verplichting krijgt de goederen in zijn fabriek of...Lees meer
bevoorrechte vordering
  ... een bevoorrechte vordering is een vordering die voorrang of preferentie heeft boven andere vorderingen deze worden vaak concurrente vordering...Lees meer
bijzonder voorrecht
  ... een bijzonder voorrecht wordt ook wel een speciaal voorrecht genoemd het bijzonder voorrecht wordt van rechtswege aan bepaalde crediteuren...Lees meer
binnenvaart connossement
  ... met een binnenvaart connossement wordt een in de meeste gevallen niet verhandelbaar document bedoeld met betrekking tot het vervoer...Lees meer
BBP
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
bruto toegevoegde waarde
  ... onder de bruto toegevoegde waarde verstaan we de opbrengstwaarde van de door de bedrijven voortgebrachte goederen die wordt...Lees meer
buitenland transacties
  ... onder buitenlandtransacties verstaan we alle transacties van ingezetenen van nederland met niet ingezetenen dit omvat onder andere de invoer en...Lees meer
buitentarief
  ... het zogenaamde buitentarief is een invoerrecht dat landen van een douane unie heffen op goederen uit derde landen een voorbeeld is...Lees meer
certificaat van oorsprong
  ... onder een certificaat van oorsprong wordt een document verstaan dat van de daarin omschreven goederen verklaart vanuit welk...Lees meer
debt service ratio
  ... met de debt service ratio bedoelen we de mate waarin de betalingen van rente en aflossing door de...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
derden hypotheek
  ... een derdenhypotheek is een hypotheek die gegeven wordt door een ander persoon dan de schuldenaar...Lees meer
documentaire wissel
  ... onder een documentaire wissel verstaan we een wissel waaraan de documenten zoals de factuur een certificaat van oorsprong een...Lees meer
doorconnossement
  ... met de term doorconnossement wordt een connossement bedoeld waaruit blijkt dat de goederen zullen worden overgeladen in een ander vervoermiddel...Lees meer
duty paid warehouse
  ... een duty paid warehouse is een opslagplaats voor goederen waarover de invoerrechten reeds zijn betaald zie ook entrepot...Lees meer
duurzameconsumptiegoederen
  ... onder duurzame consumptiegoederen verstaan we goederen en diensten die weliswaar gekocht worden ter consumptie maar die langer meegaan ofwel...Lees meer
lommerd
  ... de lommerd is een andere naam voor de bank van lening een bank waar men roerende goederen kortstondig in onderpand...Lees meer
roerende zaak
  ... onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden...Lees meer
derden beslag
  ... onder derdenbeslag verstaan we het beslag dat door een beslaglegger of een arrestant wordt gelegd op de goederen en openstaande...Lees meer
revindicatoir beslag
  ... revindicatoir beslag is een bijzonder soort conservatoir beslag revindicatoir beslag is een vorm van beslag dat gelegd wordt door...Lees meer
depository receipt
  ... een depository receipt is een verklaring van een bank een loods of andere opslagruimte die aangeeft dat het eigendom...Lees meer
ruilvoet
  ... een ruilvoet is een niet in geld uitgedrukte ruilverhouding tussen goederen of pakketten van goederen...Lees meer
betaling onder rembours
  ... onder de handelsterm betaling onder rembours verstaan we de leveringsconditie die bepaalt dat de goederen worden geleverd tegen...Lees meer
betalingsconditie
  ... onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt in het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de...Lees meer
bevoorschottingspercentage
  ... het bevoorschottingspercentage wordt ook wel het dekkingspercentage genoemd we verstaan er het percentage onder van de waarde van bijvoorbeeld tot...Lees meer
rijnvaart connossement
  ... een rijnvaart connossement is een connossement over het vervoer van goederen op de rivier de rijn...Lees meer
ruil
  ... het tegen elkaar uitwisselen van goederen en diensten zonder dat daar geld bij wordt gebruikt ruil kan alleen functioneren met...Lees meer
ruilhandel
  ... onder ruilhandel verstaan we het omruilen van goederen of diensten tegen andere goederen of diensten zonder dat daar geld aan...Lees meer
saldo lopende transacties met het buitenland
  ... het saldo lopende transacties met het buitenland is het geld dat een land per saldo...Lees meer
schoon connossement
  ... een schoon connossement is een connossement waarop geen clausule of aantekening is aangebracht die uitdrukkelijk een gebrekkige toestand...Lees meer
selfliquidatingcredit
  ... een selfliquidating credit is een vorm van een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte...Lees meer
uitkeringensocialeverzekeringinnatura
  ... onder uitkeringen sociale verzekering in natura verstaan we leveringen van goederen en diensten aan huishoudens in...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer
vaste kapitaalgoederen
  ... de vaste kapitaalgoederen ook wel vast kapitaal genoemd zijn de goederen die een producent gebruikt in het productieproces en...Lees meer
veem
  ... een veem is een onderneming die zich bezighoudt met het bewaren van goederen en daarnaast eventueel zaken als het uitklaren...Lees meer
veempolis
  ... een veempolis is een door het veem op de naam van het veem afgesloten verzekering waarbij de goederen die er...Lees meer
veilinghuis
  ... onder een veilinghuis verstaan we een bedrijf dat zich bezighoudt met het bijeenbrengen van goederen die dan via een door...Lees meer
verhandelbaar exemplaar van een connossement
  ... een verhandelbaar exemplaar van een connossement is een vorm van een connossement deze geeft recht op de...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
voorrecht van uitwinning
  ... onder het voorrecht van uitwinning verstaan we het voorrecht van de borgen om te eisen dat de crediteur...Lees meer
vri jaan boord luchthaven
  ... onder vrij aan boord luchthaven verstaan we een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen uitgeklaard aan de...Lees meer
basisgrade
  ... Onder het begrip basisgrade verstaan we de gebruikelijke standaardkwaliteit van goederen die verhandeld worden via een goederentermijnbeurs...Lees meer
london commodity exchange
  ... de london commodity exchange die vroeger de fox werd genoemd is een termijnbeurs waar goederen als koffie suiker...Lees meer
expediteur
  ... de expediteur is een tussenpersoon die voor zijn opdrachtgever goederen doet vervoeren...Lees meer
exportrisico
  ... het exportrisico vinden we bij het exporteren van goederen en diensten naar het buitenland er is bij export sprake van een...Lees meer
exposure
  ... de exposure is het prijsrisico dat wordt gelopen over een economische voorraad financiële goederen het is dus het risico dat...Lees meer
factuur
  ... we spreken van een factuur die ook wel handelsfactuur of commerciële factuur wordt genoemd bij een document waarin goederen en...Lees meer
international factoring
  ... onder international factoring verstaan we een vorm van factoring waarbij de factor exportfactor in het land van de exporteur...Lees meer
kredietverzekering binnenland
  ... een kredietverzekering binnenland is een verzekering die het risico dekt dat een nederlandse onderneming geen betaling ontvangt van zijn...Lees meer
kwitantie
  ... een kwitantie is een document dat voor ontvangst van een som geld van andere waarden waardepapieren of goederen getekend wordt...Lees meer
last in first out
  ... last in first out ofwel lifo is een methode van voorraadwaardering waarbij ervan wordt uitgegaan dat goederen...Lees meer
leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
stuurmansrecu
  ... het stuurmansrecu geeft aan dat bepaalde met name genoemde en nader aangeduide goederen...Lees meer
terugkoopverklaring
  ... een terugkoopverklaring is een verklaring van een leverancier dat hij de door hem aan een debiteur geleverde goederen tegen betaling...Lees meer
transfergarantie
  ... de transferprovisie is de vergoeding die door een bank in rekening wordt gebracht voor het overmaken resp ontvangen van...Lees meer
transportdocument
  ... een transport document wordt ook wel een vervoersdocument genoemd in principe is een transport document elk document dat dient...Lees meer
exportkredietverzekering
  ... een export kredietverzekering dekt de betalingsrisico&#8217s die zijn verbonden aan de levering van goederen of het verrichten van diensten aan...Lees meer
transportverzekering
  ... onder een transportverzekering verstaan we de verzekering van goederen tijdens hun vervoer zoals blijkt uit het daarvoor afgegeven assurantiedocument...Lees meer
collectieve goederen
  ... onder collectieve goederen verstaan we de goederen die bestemd zijn voor veel personen en die niet via een markt...Lees meer
complementair goed
  ... een complementair goed ofwel aanvullend goed is een goed dat men meestal gebruikt in combinatie met een ander goed...Lees meer
connossement aan toonder
  ... onder een connossement aan toonder verstaan we bij de handelsdocumenten een connossement dat aan toonder is uitgeschreven...Lees meer
connossement op naam
  ... een connossement op naam is ook bekend als een rectaconnossement een connossement op naam is een connossement dat...Lees meer
connossement
  ... onder een connossement ook bekend onder de engelse term bill of lading verstaan we een document voorzien van een dagtekening...Lees meer
consulaire factuur
  ... onder een consulaire factuur verstaan we een vorm van een factuur met daarop een stempel of verklaring van een...Lees meer
consument
  ... een consument of consumptiehuishouding of gezin of gezinshuishouding is iedere eenheid persoon of groep van personen die geproduceerde goederen koopt...Lees meer
cost and freighthaven van bestemming
  ... cost and freighthaven van bestemming is een leveringsconditie waaronder de verkoper de vracht en andere kosten...Lees meer
costinsurance and freight
  ... onder het handelsbegrip cost insurance and freight verstaan we een leveringsconditie waarbij de verkopende partij de assurantie...Lees meer
geldschepping door monetisatie
  ... een van de vormen van geldschepping is de zogenaamde geldschepping door monetisatie deze geldschepping ontstaat bij de verwerving van...Lees meer
geldstroom
  ... de term geldstroom komt uit de wereld van de economische modellen dus waar men de economie in wiskundige grootheden uit...Lees meer
geprivilegieerde vordering
  ... een geprivilegieerde vordering wordt ook wel een bevoorrechte vordering genoemd...Lees meer
conservatoir beslag
  ... onder het conservatoir beslag verstaan we een vorm van beslag dat gelegd kan worden door een crediteur na verkregen...Lees meer
executie
  ... met het juridische begrip executie in het engels foreclosure genoemd bedoelen we het ten uitvoerleggen van een vonnis van een...Lees meer
executoriaal beslag
  ... onder een executoriaal beslag verstaan we een vorm...Lees meer
geïnsinueerde
  ... met de geïnsinueerde wordt degene bedoeld die gesommeerd wordt aan zijn verplichtingen te voldoen...Lees meer
productiefactorkapitaal
  ... onder de productiefactor kapitaal verstaan we alle goederen die ingezet worden in het productieproces om nieuwe goederen te kunnen...Lees meer
productiegroei
  ... onder productiegroei verstaan we de toename van het bruto binnenlands product...Lees meer
vrij op spoorwagon
  ... vrij op spoorwagon is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de plaats van verzending in een...Lees meer
vrij op vrachtauto
  ... vrij op vrachtauto in het engels free on truck ofwel fot is een leveringsconditie waaronder de verkoper de...Lees meer
vrije goederen
  ... vrije goederen zijn de goederen die in onze behoeften kunnen voorzien en die niet schaars zijn omdat er geen...Lees meer
vuil connossement
  ... onder een vuil connossement verstaan we een connossement met een daarop aangebrachte clausule of aantekening die uitdrukkelijk een gebrekkige...Lees meer
wederuitvoer
  ... we spreken van wederuitvoer bij goederen die via nederland vervoerd worden en daarbij tijdelijk eigendom worden van een ingezetene zonder...Lees meer
zeeconnossement
  ... Een zeeconnossement is een connossement voor het vervoer van goederenoverzee....Lees meer
zelfliquiderend krediet
  ... onder een zelfliquiderend krediet verstaan we een krediet dat afgelost zal worden uit de opbrengst van de verkochte goederen...Lees meer
vreemdelingenbeslag
  ... het vreemdelingen beslag wordt ook wel saisie foraine genoemd het is een vorm van conservatoir beslag dat gelegd...Lees meer
opstalverzekering
  ... onder een opstalverzekering verstaan we een verzekering die de schade dekt aan gebouwen exclusief de roerende goederen die zich daarin...Lees meer
vrij langsboord
  ... vrij langs boord is een leveringsconditie waaronder de verkoper de goederen in de haven van verscheping op de...Lees meer
CMR
  ... 1 cmr staat voor "convention relative au contrat de transport international de marchandise par route 2 internationale vrachtbrief voor wegvervoer getekend...Lees meer
consumentenbeleid
  ... het consumentenbeleid is dat deel van het beleid van de overheid dat zich richt op bescherming van de consument...Lees meer
escrow
  ... onder de term escrow verstaan we een akte die bij een derde wordt bewaard tot het moment waarop aan bepaalde...Lees meer
goederenrekening
  ... de zogenaamde goederenrekening is een deelrekening van de betalingsbalans op deze goederenrekening wordt dan de waarde van de ingevoerde en de...Lees meer
indirecte ruil
  ... onder indirecte ruil of ruilhandel verstaan we de situatie dat goederen of diensten niet tegen elkaar worden uitgewisseld zie...Lees meer
vrachtbrief
  ... een vrachtbrief is in tegenstelling tot een connossement geen verhandelbaar document naast het connossement als zeevrachtbrief kent men de spoorvrachtbrief...Lees meer
wet op het afbetalingsstelsel
  ... de wet op het afbetalingsstelsel is een wet die erop gericht is om overcreditering bij de particulier...Lees meer
beneficiaireaanvaarding
  ... We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden...Lees meer
echtgenotenbeslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
maritaal beslag
  ... ook wel genoemd echtgenotenbeslag dit is een bijzonder soort conservatoir beslag dit beslag kan bij een dreigende scheiding door...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
bevoorschotting
  ... onder bevoorschotting verstaan we een krediet dat door een bank wordt verstrekt ten behoeve van een handelstransactie meestal gebeurt dat op...Lees meer
budgetelasticiteit van de vraag
  ... de budgetelasticiteit van de vraag laat zien met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid van een product verandert...Lees meer
collectieve uitgaven
  ... de collectieve uitgaven zijn de de uitgaven van de collectieve sector in grote trekken bestaan ze uit collectieve bestedingen salarissen...Lees meer
collectieve voorzieningen
  ... de collectieve voorzieningen zijn de de voorzieningen die deels worden bekostigd door de collectieve sector...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
consumptiebeleid
  ... onder het consumptiebeleid verstaan we het beleid waarmee de overheid sturing wil geven aan het consumeren door gezinnen...Lees meer
nachtwakerstaat
  ... onder een nachtwakerstaat verstaan we een staatsvorm in de vorm van de kleinst mogelijke overheid die alleen echt onmisbare collectieve...Lees meer
accounts receivable turnoverratio
  ... de accounts receivable turnover ratio geeft een indicatie over de snelheid waarmee de organisatie haar geld binnen haalt...Lees meer
algemene economie
  ... het begrip algemene economie is de richting binnen de economie die zich onderscheidt van de bedrijfseconomie in de zin...Lees meer
commodities
  ... onder de verzamelnaam commodities verstaan we goederen en grondstoffen zoals koffie sojabonen katoen goud etc commodities zijn meestal via termijncontracten...Lees meer
connossement aan order
  ... onder het handelsdocument connossement aan order verstaan we een connossement dat degene aan wie de uitlevering van de...Lees meer
consigneren bij incasso
  ... onder consigneren bij incasso verstaan we het aan een bank zenden of ter beschikking van een bank stellen...Lees meer
eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
juridisch eigendom
  ... het juridische begrip eigendom is het recht om van een zaak goederen en rechten het volledige genot te hebben...Lees meer
beneficiaire aanvaarding
  ... een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.