Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zondag 23 november 2014

gokken en trading

Gokken is gemakkelijker dan trading

Veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal de verkeerde kant op gaat en niet het resultaat heeft dat men verwachtte. Maar als de bal in casino op rood valt in plaats van op zwart waar we op ingezet hadden, dan is dat prima. Hoort bij het spel. Niemand zal er wakker van liggen dat de voorspelling niet klopte.

Het verschil zit hem in de beleving. Iedereen weet dat casinospelen niet te voorspellen zijn. Niemand heeft ook de pretentie een dergelijke voorspelling te kunnen maken. Maar bij trading heeft men wel een sterk gevoel wel degelijk een goede voorspelling te kunnen doen. En dan gaat het mis.

Bij een casino is een verkeerde bal iets vanzelfsprekends. In trading is een markt die de verkeerde kant op gaat iets wat velen als een persoonlijk falen zullen ervaren. De trader voegt aan zijn order een stukje persoonlijke verantwoordelijkheid toe dat hij in het geheel niet waar KAN maken. En hoe groter zijn ego, hoe erger dat wordt. En één ding is duidelijk: Er zijn in het geval van een dergelijke verliesgevende trade een enorm groot aantal factoren die je jezelf aan kunt rekenen.

Tenzij je als een professional de regels van je tradingsysteem hanteert. En als je accepteert dat er maar één plaats is voor gokwerk en die is in een casino te vinden. "Had ik maar...." is misschien wel de meest gebruikte term in de tradingwereld. Het is ook de meest zinloze. Het verleden kunt u niet veranderen. Hebt u gedaan wat u moest doen? Zo ja, ga vol vertrouwen verder. Zo nee, neem actie om uw eigen gedrag te corrigeren. Maar ga uzelf nooit verwijten maken over een foute beslissing.

U gaat een gevecht met uzelf aan dat u nooit winnen kunt. U wilt namelijk de wereld naar uw hand zetten. Dat lukt u niet. Dus doe alsof u in het casino bent. Die verkeerde bal bij roulette is even natuurlijk als uw gemiste trade.

Eigenlijk is de enige manier om te leren om hier mee om te gaan het regelmatig doen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dan niet op papier of met nepgeld maar met geld dat u kunt missen zonder dat het u of uw gezin directe schade berokkent. En natuurlijk met kleine trades waar de verliezen beperkt blijven.

U kunt natuurlijk altijd eerst een tijdje werken met een vorm van tradingsimulatie. Maar uw onderbewuste zal deze simulatie hardnekkig als "niet echt" blijven herkennen. Pas bij het werken met echt geld mogen we resultaat op het gebied van een echte verandering verwachten.

Maar stel uzelf altijd de vraag: Ben ik aan het gokken, traden of aan het beleggen?

Bij beleggen is het heel belangrijk het risico van het beleggen in de hand te houden. Werken met stoploss order en opties kan daarbij helpen om dat deze automatisch tot actie dwingen. Maar veel traders en beleggers stappen met de beste wil in een positie tot de markt plotseling een andere kant op blijkt te gaan en ze dat niet ingepland hadden. Dan vallen ze terug op het vage "hoop" begrip dat zo populair is in de tradingwereld maar dat niets te maken heeft met gedisciplineerde handel. Een financiële ramp wordt daarmee vrijwel onafwendbaar.

Veel mensen trekken daar de conclusie uit dat beleggen net zoiets is als gokken in een casino. De enorme gebouwen die een casino zich kan veroorloven komt toch eigenlijk alleen maar voort uit het feit dat een casino gemiddeld een winstkans heeft van een fractie boven de 50%. Meer niet. Het is kennelijk voldoende om een vermogen te verdienen

Een belegger of trader beschikt over veel meer hulpmiddelen en kan met een ijzeren discipline en een goed moneymanagement aanzien hoger dan 50% komen. De indruk dat beleggen en gokken dicht bij elkaar liggen is dan ook vooral bedoeld voor mensen die slecht opgeleid zijn in de materie, slecht geïnformeerd zijn en het allerbelangrijkste, die zonder goed plan te werk gaan. Want het is niet zo moeilijk om het geluk in deze aan uw zijde te krijgen. Er zijn drie belangrijke regels waarmee u het gokaspect uit uw trading en beleggingen haalt

De eerste en waarschijnlijk ook allerbelangrijkste regel is om het gokken uit uw beleggingen en trades te halen. Stel daarom in uw tradingplan vast welk percentage van uw beschikbare kapitaal aan risico blootgesteld mag worden. Dat percentage moet laag blijven wil u ooit nog de kans hebben om het weer terug te verdienen als er iets anders gebeurt dan u verwacht had. En dat gaat gegarandeerd gebeuren. Het heeft geen enkele zin om allerlei dubieuze hefboomconstructies te gebruiken als de kans ook bestaat dat een dergelijke transactie uw hele kapitaal kan vernietigen.

Een vuistregel is om maximaal 2% van het beschikbare kapitaal aan risico bloot te stellen. Dat wil niet zeggen dat u 2% heeft om te investeren. Het gaat om het bedrag dat u verliezen kunt. Er zijn traders die tot 5% gaan maar dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan en een groot bedrag achter je hebben. En dan nog is het van groot belang om de trades constant te volgen en direct in te grijpen zodra er iets niet naar wens verloopt.

De tweede regel is dat u een manier van handelen moet zoeken die goed bij u past. Ieder mens gaat anders om met risico of anders gezegd, heeft een andere risicotolerantie. Die is vaak weer afhankelijk van ervaring dus de omstandigheden zijn in de loop der tijden nooit stabiel omdat de trader altijd bijleert. Al is het door schade en schande. Ga er als vuistregel maar van uit dat een hoog rendement altijd hand in hand gaat met een hoog risico. Neem dus ook in uw tradingplan op wat bij u past en blijf daarbij. Ga geen dingen doen die u niet liggen of posities innemen die niet bij uw risicotolerantie passen.

En dat alles hangt steving samen met uw inzicht in kansberekening
Het is in de basis simpel. Een investering gaat omhoog of omlaag. Of blijft min of meer constant maar ook dat is meestal niet gunstig, op enkele optiestrategiën na. Er zijn vele technieken op allerlei gebied die u helpen om een indruk te krijgen van de toekomstige ontwikkelingen die beter zijn dan 50%. Afkappen van wat verkeerd gaat en doorgaan met wat goed gaat kan dan ook prima werken.

Het kopen van puts om een verkeerd gaand aandeel af te dekken is een prima aanpak maar vermeerdert wel de totale kosten van de aankoop van de aandelenpositie. Dat betekent dat u dividend etc moet berekenen op basis van de totale aankoopkosten, dus inclusief de putoptie. Kortom, bestudeer uw kansen. Hoe groter uw kans hoe beter, uiteraard. En al helemaal als u alles wat niet goed gaat direct zonder enige aarzeling afkapt.

Een voorbeeld met poker!

De reden dat zoveel mensen het verschil tussen trading en gokken niet zien is omdat er eigenlijk best veel overeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld in een willekeurige volgorde:

Je moet risico's nemen om geld te verdienen

Wil je op den duur overleven dan is het belangrijk om te weten wat je in kunt zetten.

Je kunt er met wat handigheid goed van leven

Een soort van plan of strategie is absoluut noodzakelijk

Passen is net zo vanzelfsprekend als een stoploss uitvoeren bij trading. En u hoeft niet altijd mee te doen.

Ofwel, beperkt u tot de partijen (dan wel de mogelijkheden in de markt) met de beste kansen

Heb geduld

Het is best een opwindende bezigheid

Het heeft altijd de mogelijkheid van snelle, forse winsten en idem verliezen

Voor veel mensen is het een puur mysterie. Dat heeft zijn charme als het wel beheerst

Wees altijd gedisciplineerd. Houd u altijd aan uw eigen regels.

Je kunt er zelfs heel veel geld mee verdienen. Daar doen de meesten het ook voor.

Het lot kan je goed gezind zijn maar dat kan plotseling omslaan. Het omgekeerde kan ook.

Veel mensen hebben interesse, overwegen het ook, maar zien er toch weer vanaf. U doet het wel!

Alle verantwoording ligt bij uzelf. U beslist wat en wanneer u geld inzet en vooral welk bedrag
Gebruikte begrippen in gokken of trading


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenpositie
  ... onder het innemen of het nemen van een aandelenpositie verstaan we een risicodragende belegging in een vennootschap deze vennootschap kan...Lees meer
aarzeling
  ... Veel traders kennen een gevoel van aarzeling als ze eigenlijk volgens de regels van hun tradingsysteem tot actie over zouden...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
corrigeren
  ... in de beleggerswereld spreken we van corrigeren als ofwel individuele effecten ofwel de markt als geheel een flinke daling correctie doormaakt...Lees meer
dekken
  ... onder het dekken van een shortpositie verstaat men het kopen van aandelen die men eerder heeft verkocht zonder ze op...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
fractie
  ... een fractie ofwel een deel van een aandeel ook vaak een participatie in een beleggingsfonds kan worden verkregen door te...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
gokken
  ... gokken behoort tot de oudste bezigheden van het mensdom oude primitieve volkeren deden al aan allerlei varianten en er wordt...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
innemen
  ... ook wel genoemd aantrekken van kapitaal innemen is een begrip dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de internationale geldmarkt het is...Lees meer
investeren
  ... onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
overwegen
  ... we spreken van overwegen als we een aandeel sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
risicotolerantie
  ... één van de belangrijkste eigenschappen die een belegger moet hebben is een goed gevoel voor de hoeveelheid risico die hij...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen &#8211 een biedprijs en een laatprijs &#8211 waartegen de afgever...Lees meer
stoploss order
  ... een stop loss order ook wel kortweg "een stoploss" is een soort order waarbij men effecten als aandelen en...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
traden
  ... onder traden verstaan we het met korte tussenpozen kopen en weer verkopen van effecten of andere financiële waarden traden is...Lees meer
trader
  ... een trader is een handelaar of belegger die door relatief snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen ofwe hij...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
tradingplan
  ... een tradingplan is te vergelijken met een bedrijfsplan bij een startend bedrijk. Een goed plan is van levensbelang voor elke trader....Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
voorspellen
  ... het voorspellen van de beurs is een populaire bezigheid vooral rond de jaarwisseling wat zal het nieuwe beursjaar ons brengen? ladingen...Lees meer
werk
  ... in het algemeen bedoelen we met werk de betaalde productiefactor arbeid in het productieproces werk dat vrijwillig wordt verricht zonder dat...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.