Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 14 november 2014

investeren

Investeren

Bij investeren kunnen we twee varianten onderscheiden, namelijk investeren in micro-economische zin (dus meer op bedrijfsniveau) en als alternatief voor beleggen. We zullen beide vormen eens tegen het licht houden.


Investeren in micro-economische zin

Onder investeren verstaan we in de economie het gebruiken van eigen of vreemd vermogen voor het aanschaffen van kapitaalgoederen door bedrijven (particuliere investeringen) en overheid (overheidsinvesteringen).

We onderscheiden ondermeer de volgende vormen van investeren:
 - vervangingsinvesteringen
 - netto investeringen
 - uitbreidingsinvesteringen (vaste kapitaalgoederen)
 - voorraadinvesteringen (voorraden eindproduct)

Investeren als alternatief voor beleggen

Maar we kennen ook het woord investeren als alternatief voor beleggen, hoewel er toch wel wat verschillen lijken te zijn.

Een investeerder komt voor de lange termijn. Een investeerder koopt dingen en niet dat dingen vertegenwoordigt. Om het wat duidelijker te stellen: Een investeerder koopt het bedrijf en geen aandelen van het bedrijf.  Want een investeerder kijkt naar de waarde van het bedrijf en niet naar de koers die niet veel meer is dan een momentopname van het sentiment van dat moment. En dat sentiment kan er voor zorgen dat de koers en de waarde fors bij elkaar vandaan liggen waarbij het niet te voorspellen is wat de hoogste waarde in euro zal hebben.

Een investeerder zal daarbij op zoek gaan naar zwaar ondergewaardeerde bedrijven. Dus met een intrinsieke waarde die hoger ligt dan de beurswaarde van dat moment en die zijn meestal wel te vinden.

Omgekeer zal een investeerder de neiging hebben om een bedrijf te verkopen als de beurswaarde veel hoger ligt dan de werkelijke waarde. Want ook dat komt regelmatig voor.


Quote:
The best time to invest is when you have money. This is because history suggests it is not timing which matters, it is time. 
- John TempletonGebruikte begrippen in investeren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer

Begrippen waar investeren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

koersmanipulatie(cryptogeld)
  ... we hebben het op dit weblog al een paar keer gehad over de unieke mogelijkheden die cryptogeld of...Lees meer
opties voor portefeuilleverzekering
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
portefeuille verzekeren met opties
  ... Opties zijn geschikte instrumenten om een portefeuille te verzekeren...Lees meer
gann
  ... w d gann begon zijn loopbaan op 13 jarige leeftijd met het verkopen van sigaren en kranten in de treinen...Lees meer
goud
  ... goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent toch is het niet het meest gebruikte...Lees meer
aanbodfactoren
  ... De aanbodfactoren bepalen volgens de leer van de economie in hoge mate de productiviteit van een land of tenminste...Lees meer
homo economicus
  ... de term homo economicus slaat op de veronderstelling dat de economische mens rationeel handelt waarbij met rationeel economisch handelen...Lees meer
cold calling
  ... met het begrip cold calling wordt bedoeld dat particulieren telefonisch worden benaderd om geld te stoppen in meestal zeer...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
american eagle
  ... Goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen kent...Lees meer
krugerrand
  ... een krugerrand is een gouden munt die wordt uitgegeven door zuid afrika...Lees meer
kritiek op beleggingsfondsen
  ... beleggingsfondsen kunnen handig zijn maar is ook kritiek op de beleggingsfondsen...Lees meer
zwartwit denken
  ... één van de bekendste problemen in trading is het zogenaamde zwart wit denken en in de beleggerspsychologie komen...Lees meer
babybond
  ... Een baby bond is een normale of converteerbare obligatielening in de verenigde staten waarbij de obligaties per stuk minder waard...Lees meer
buying opportunity
  ... een buying opportunity is volgens beleggers een ideaal moment om bepaalde aandelen te kopen...Lees meer
humancapital
  ... naast de in de economie meer gebruikelijke kapitaalgoederen kan ook human capital ofwel de kennis en ervaring die bij...Lees meer
accomoderend beleid
  ... Onder accomoderend beleid verstaan we het beleid van een centrale bank dat gericht is op het bevorderen van de...Lees meer
go with the flow
  ... go with the flow letterlijk 'ga mee met de stroom' is een beleggingsprincipe dat stelt dat men...Lees meer
risicospreiding
  ... onder risicospreiding verstaan we het spreiden van risico's door te investeren in verschillende beleggingen en beleggingsinstrumenten...Lees meer
overliquiditeit
  ... onder een overlijdensrisicoverzekering verstaan we een verzekering waaronder alleen een uitkering plaatsvindt bij overlijden van de verzekerde...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
gulden financieringsregel
  ... onder de zogenaamde gulden financieringsregel verstaan we dat de overheid alleen zelf geld mag lenen om dit weer te...Lees meer
verzadiging
  ... we spreken van verzadiging of van verzadiging van de markt als de verkoop van een product stokt omdat iedereen het...Lees meer
geldbelegging
  ... een geldbelegging is een verzamelnaam voor het beleggen investeren van geld in effecten of het zetten van geld op rente...Lees meer
chasing down
  ... de chasing down beleggingstechniek is zeker niet onomstreden het doet veel mensen een beetje denken aan de martingale techniek...Lees meer
microfinanciering
  ... het begrip microfinanciering komt oorspronkelijk uit de hoek van de ontwikkelingshulp hierbij werd aan lokale kleine ondernemers een klein krediet...Lees meer
gemiddeldespaarquote
  ... de gemiddelde spaarquote is de verhouding tussen dat deel van het nationaal inkomen dat niet voor consumptie wordt aangewend...Lees meer
underperformer
  ... we spreken van een underperformer bij een aandeel dat minder in koers is gestegen dan de aex of waarvan verwacht...Lees meer
uitbreidingsinvestering
  ... onder een zogenaamde uitbreidingsinvestering verstaan we een vorm van investeren die gericht is op het vergroten van de productiecapaciteit van...Lees meer
kredietexpansie
  ... de kredietexpansie is de groei in de omvang van de kredietverlening het geeft aan of bedrijven bereid zijn te investeren...Lees meer
halalfonds
  ... een zogenaamd halalfonds is een beleggingsfonds speciaal voor moslims met name turkse fraudeurs gebruikten deze fondsen om landgenoten op te lichten...Lees meer
risicodragende belegging
  ... we spreken van een risicodragende belegging bij een vorm van investeren waarbij we het risico lopen dat we deze...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
eagle
  ... de eagle is een amerikaanse massief gouden munt goud is waarschijnlijk het meest bekende edelmetaal ter wereld dat vele toepassingen...Lees meer
gewoonten van succesvolle beleggers
  ... Succesvolle beleggers hebben een aantal gewoonten die u gemakkelijk over kunt nemen....Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.