Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 3 oktober 2014

Putoptie

PutoptieEen putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie (koper) het recht geeft om de onderliggende waarde op een bepaalde datum (de uitoefendatum) te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Ofwel u hebt een verkooprecht.

De verkoper (ook wel schrijver van de optie genoemd) neemt de plicht op zich de onderliggende waarde te kopen tegen de vastgestelde prijs, ongeacht de koers van dat moment.

Dit kan tot en met de uitoefendatum, maar zal bij putopties die in-the-money zijn meestal eerder gebeuren.

De rechten van de bezitter van een putoptie

Hebt u een putoptie in bezit? Dan bent u gerechtigd er de volgende dingen mee te doen:

Mogelijkheid 1:
U kunt de optie wanneer u wilt weer verkopen. De bedoeling is natuurlijk met winst maar blijkt uw visie op de beurs niet te kloppen dan kan het verstandig zijn om uw verlies te nemen om verdere verliezen tegen te gaan. Als u flink op winst staat kan verkopen interessant zijn omdat u dan waarschijnlijk ook nog wel wat verwachtingswaarde kunt vangen. Deze wordt steeds minder naarmate de uitoefendatum nadert.

Mogelijkheid 2:
U kunt de optie uitoefenen, dus de onderliggende aandelen verkopen tegen de uitoefenprijs van de opties. Dat kan bij veel opties gedurende de gehele looptijd (Amerikaanse opties) en bij anderen alleen op de uitoefendatum.

Mogelijkheid 3:
U kunt de optie laten verlopen. Soms is een optie waardeloos geworden. Dan is het niet verstandig om deze nog af te sluiten. Dat kost alleen maar geld en levert niet of nauwelijks meer iets op.

Mogelijkheid 4:
U kunt uw risico verminderen als u uitsluitend een putoptie bezit door er een nieuwe putoptie op te schrijven. Dus u gebruikt de oorspronkelijke put als onderliggende waarde. Als de optie al wat gestegen is, dan kunt u er met een beetje geluk net zoveel (of nog iets meer) voor vangen als wat u voor de oorspronkelijke put betaald hebt. We spreken in dat geval wel van een free trade.

Eerder artikel over putopties

In een ander artikel hebben we gezien hoe je door het kopen van een call optie kon verdienen als je het met de stijging van het aandeel dat je wilde kopen bij het rechte eind had. We gaan uit van het feit dat onze voorspelling klopt. In feite zijn we gewoon aan het speculeren. We kunnen ook zeggen dat we aandeel ABC absoluut willen hebben voor een vaste prijs.

Dan is er geen sprake van speculeren, maar van een soort verzekering van onze inkoopprijs. En dat komt nogal veel voor in de grondstoffenhandel. Daarom bestaan er bijvoorbeeld ook opties op aardappelen. Weet de frietboer op de hoek precies wat hij voor zijn aardappellen gaat betalen. Maar deze verzekering van onze inkoopprijs kost dus wel geld. Het geld dat we voor de premie neer moeten tellen.

We kunnen niet alleen onze inkoopprijs verzekeren, maar ook onze verkoopprijs. Stel dat we het aandeel ABC nu al hebben. En we zijn bang dat de koers om wat voor reden dan ook wel eens zou kunnen gaan dalen. Dan willen we zeker weten dat we het aandeel een tijdlang voor de huidige koers kunnen verkopen. We willen weer een verzekering. Dit keer voor onze verkoopprijs. Laten we maar weer een voorbeeld nemen:

Stel u bent ervan overtuigd dat het aandeel ABC, dat u al heeft, een prima belegging is. U bent echter bang voor een tijdelijke terugval van de koers.De koers van het aandeel ABC is op dit moment €95. U wilt een verzekering tot oktober om door de altijd moeilijke zomermaanden te komen.. We kopen dan een put ABC okt 95 optie. We betalen daar 2,00€ voor.

Dit wil zeggen dat we in oktober (om precies te zijn op de 3e vrijdag in oktober) het recht hebben om het aandeel ABC te verkopen voor 95€, ongeacht de koers op dat moment.

Als de koers dan op €90 staat, kunnen we het met onze optie toch verkopen voor €95. We zouden ze zelfs direct voor 90 weer terug kunnen kopen op de beurs. We hebben € 5 verdiend. We hadden €2,00 betaald, en maken dus op onze optie een winst van €3,00, ofwel 150%!! Maar blijft de koers gewoon op €95 staan, of stijgt hij zelfs, dan hadden we onze verzekering niet nodig gehad, en loopt deze waardeloos af. Onze €2 premie zijn we kwijt.

Net als bij andere verzekeringen kunnen we ook hier een eigen risico inbouwen. We kunnen bijvoorbeeld een put abc okt 90 kopen. Die is goedkoper, bijvoorbeeld €0,50. Maar deze verzekering gaat pas werken als de koers onder de €90 is terechtgekomen. We hebben dan immers het recht om voor €90 te verkopen. En dat is €5 minder dan de koers van nu. En die zijn we kwijt. Voordeel is wel dat we weer minder premie betalen. Het is net onze ziektekostenverzekering.

Winst/verlies diagram putoptie


Stel de onderliggende waarde staat half april op 100 en we kopen een put juli 95. Dan krijgen we het volgende winst/verlies diagram


Samenhang tussen putopties en callopties:


samenhang putopties en callopties
klik op afbeelding voor betere kwaliteitGebruikte begrippen in putoptie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
belegging
  ... Onder een belegging verstaan we datgene waar een belegger zijn geld in geã¯nvesteerd heeft met de bedoeling er een vorm...Lees meer
beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
dalen
  ... het dalen van effectenkoersen is een begrip waarmee lagere koersen worden aangeduid...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
houder
  ... de houder van een waardepapier is een andere naam voor de koper van een optie warrant obligatie aandeel en andere...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
speculeren
  ... letterlijk betekent speculeren "ergens naar uitkijken" ofwel vertaald naar de beurs het doen van een transactie in de hoop daar...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer
uitoefenen
  ... uitoefenen is het opdracht geven aan de bank of commissionair om gebruik te maken van de rechten die een gekochte...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
verwachtingswaarde
  ... vooral voor de schrijver van opties het verval van de verwachtingswaarde een belangrijk gegeven...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar putoptie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

hedgeratio
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
aandelenoptie
  ... Onder een zogenaamde aandelenoptie verstaan we voor de koper van de optie een verhandelbaar recht om aandelen te kopen...Lees meer
aangewezen worden
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
covered straddle
  ... een covered straddle is een wat misleidende naam voor de volgende positie koop 100 aandelen en...Lees meer
geschreven putoptie
  ... een geschreven putoptie ook wel short put genoemd is de verplichting om de onderliggende waarde op de afgesproken datum...Lees meer
windhandel
  ... de term windhandel kent meerdere betekenissen...Lees meer
covered call
  ... de covered call ofwel de gedekte call is een optiestrategie waarbij tegenover de...Lees meer
at money
  ... We spreken van een at the money of atm optie bij een optie waarbij de uitoefenprijs zeer dicht...Lees meer
optie aangewezen
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
reverse convertible
  ... de reverse convertible is een bijzonder soort obligatie van huis uit zijn obligaties risicomijdend...Lees meer
fiduciary call
  ... we spreken van een fiduciary call als we de combinatie aandeel + putoptie protective put vervangen door...Lees meer
gecalled worden
  ... de term gecalled worden wordt gebruikt bij schrijvers van opties die dus een bepaalde verplichting zijn aangegaan die ze...Lees meer
hedging
  ... de term "hedge" heeft tegenwoordig een rare bijsmaak die voortkomt uit de acties van sommige hedgefunds die soms rare transacties...Lees meer
assignment
  ... Onder assignment verstaan we het willekeurig at random aanwijzen van iemand met verplichtingen in opties short posities om de...Lees meer
free trade
  ... de free trade is een optiepositie een speciale variant van de vertical spread de positie wordt geopend door het kopen...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
combination
  ... een long combination is een optiestrategie waarbij een putoptie en een calloptie gekocht worden met verschillende uitoefenprijzen...Lees meer
optiecontract
  ... een optiecontract is een standaardovereenkomst waarbij de houder koper van de optie tegen betaling van een optiepremie het recht heeft...Lees meer
straddle
  ... een straddle is een optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand en...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper van het recht om gedurende...Lees meer
short gaan
  ... u bent bezig met short gaan als u iets verkoopt wat u niet hebt in de hoop dat later...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
a la baisse
  ... Een ၠla baisse transactie is een transactie op de beurs waarbij effecten worden verkocht in de...Lees meer
effectenkrediet
  ... effectenkrediet is een vorm van een lening waarbij effecten als zekerheid of onderpand voor de lening dienen het stellen van...Lees meer
putcall ratio
  ... de theorie achter de put call ratio het speculatief gebruik van opties heeft de laatste twintig jaar een...Lees meer
aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
delta.
  ... de delta is de mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de...Lees meer
grieken
  ... de "aftermarket" of aftermarkt is een vrije markt waarop amerikaanse en europese effectenhuizen per telefoon etcin eurobonds transacties afsluiten nadat...Lees meer
vega
  ... de vega is een der minst bekende grieken uit de optiewaardering...Lees meer
bookmakertrading
  ... bookmakertrading of zoals het ook vaak genoemd wordt "trading like a bookie" is een veilige manier van handelen in met...Lees meer
butterflyspread
  ... een butterfly spread ook wel gewoon butterfly die soms ook wel sandwich spread wordt genoemd is een optiepositie...Lees meer
in the money
  ... een in the money call is een calloptie waarbij de uitoefenprijs lager is dan de koers van de...Lees meer
optiewaarderingsmodellen
  ... in de loop der jaren zijn er vele optiewaarderingsmodellen verschenen om de theoretische waarde van die opties te bepalen...Lees meer
aanzegpremie
  ... De aanzegpremie die ook wel baissepremie wordt genoemd is het bedrag dat betaald moet worden om gedurende een bepaalde tijd...Lees meer
baissegaan
  ... Het begrip "ã  la baisse" gaan is ã©ã©n van de begrippen die aanduiden dat we een short...Lees meer
putpremie
  ... de putpremie is de premie die betaald moet worden voor het verkrijgen van een putoptie de verkregen putoptie geeft de koper...Lees meer
afnameplicht
  ... De afnameplicht komt uit de wereld van de geschreven putopties de schrijver van putopties heeft de plicht op zich genomen om...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
plastic aandeel
  ... een zogenaamde plastic aandeel is een aandeel dat kunstmatig is samengesteld door het gelijktijdig kopen van een calloptie en...Lees meer
strangle
  ... optiestrategie waarbij gelijktijdig een putoptie en een calloptie worden gekocht of verkocht waarbij de uitoefenmaand gelijk is maar de uitoefenprijzen...Lees meer
gokken of trading
  ... veel mensen hebben er moeite mee als hun zo goed uitgedachte trade totaal...Lees meer
koperoptie
  ... de koper van een optie is degene die een recht verwerft door een optiecontract af te sluiten...Lees meer
hedgewrapper
  ... een hedgewrapper is een optiestrategie bestaande uit een long positie in een aandeel een long out of the money...Lees meer
long straddle
  ... een long straddle is een optiepositie straddle die bestaat uit gekochte opties een dergelijke positie verdient pas geld bij...Lees meer
guts
  ... een guts optiestrategie is een minder bekende vorm van de strangle waarbij gebruik gemaakt wordt van in the money opties...Lees meer
up and in optie
  ... de up and out optie is een vorm van een barrieroptie...Lees meer
breakevenpunt
  ... het breakevenpunt is het aantal eenheden product waarbij de totale produktiekosten gelijk zijn aan de totale opbrengsten zodra we voorbij dit punt zijn...Lees meer
synthetische putoptie
  ... de synthetische putoptie stamt uit de begintijd van de handel in opties toen er slechts callopties te verkrijgen waren...Lees meer
protective stop
  ... de protective stop is een stuk gereedschap uit de wereld van de moneymanagementtechnieken het wil zoveel zeggen dat we...Lees meer
up and out optie
  ... de term uniform pensioen overzicht ofwel upo komt uit de pensioenwereld het uniform pensioen overzicht is een gestandaardiseerd...Lees meer
asyoulikeoptie
  ... Een "as you like it" optie is een minder gebruikelijk soort optie waarbij de houder op een...Lees meer
asset or nothing putoptie
  ... Een asset or nothing put optie valt onder de meer exotische opties hierbij krijgt de optie een...Lees meer
atm
  ... Een atm optie wat een veelgebruikte afkorting is van een at the money optie is een optie waarbij de uitoefenprijs ongeveer...Lees meer
protective put
  ... we spreken van een protective put als tegengestelde van een fiduciary call als we bij een aandeel een...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
married put
  ... onder een married put verstaan we een putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht...Lees meer
naked option
  ... een naked option is een niet gedekte optie ofwel een geschreven calloptie waarbij de houder de onderliggende waarde niet...Lees meer
onderwater
  ... een optie is onder water als de uitoefenprijs van een call optie hoger is dan de huidige koers van...Lees meer
bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
converted put
  ... een converted put komt overeen met een putoptie maar is samengesteld uit een long calloptie en een shortpositie in...Lees meer
putratiospread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
ratioputspread
  ... de ratio put spread of ook wel put ratio spread bestaat uit een long putoptie en 2 short...Lees meer
conversiearbitrage
  ... onder conversie arbitrage verstaan we een order waarbij in ã©ã©n keer een aandeel wordt gekocht een calloptie geschreven en...Lees meer
currency convertible
  ... een zogenaamde currency convertible is een obligatie met een vorm van een putoptie en een optie in een...Lees meer
premieaffaire
  ... de premie affaire is de voorloper van de optie en nog bij wel bij fondsen waarop geen aandelen genoteerd...Lees meer
combo
  ... een zogenaamde combo is een weinig bekende optiestrategie bestaande uit een gekochte putoptie long put en een geschreven calloptie short call...Lees meer
covered writing
  ... covered writing is de engelse term voor gedekt schrijven die we echter in de nederlandse optiehandel heel veel tegenkomen...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
uncovered options
  ... we spreken van uncovered options als een belegger callopties...Lees meer
optietype
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
falpon
  ... falpon is een afkorting van fixed term agreement for long term put option on netherland securities...Lees meer
dubbele optie
  ... de optiestrategie dubbele optie is de nauwelijks tot niet gebruikte nederlandse...Lees meer
double option
  ... een double option is een exotische optie die door de koper naar eigen keuze zowel als een calloptie of...Lees meer
kredietlimiet bij effectenkrediet
  ... de kredietlimiet bij effectenkrediet is het maximumbedrag waarover een kredietnemer met een krediet tegen onderpand van effecten mag...Lees meer
neutrale positie
  ... een neutrale positie is een combinatie van long en short posities...Lees meer
ronde top
  ... de ronde top is een koerspatroon uit de technische analyse die normaal gesproken het einde van een opwaartse trend...Lees meer
put warrant
  ... een putwarrant is een warrant die de houder het recht geeft om gedurende een bepaalde termijn een aandeel tegen een...Lees meer
random selection
  ... met de term random selection bedoelen we het trekken van een willekeurig getal uit een verzameling getallen...Lees meer
gedekte optie
  ... een gedekte optie is een calloptie waarvan de schrijver in het...Lees meer
knockin
  ... de term knock in wordt aan een reverse convertible bond toegevoegd en geeft aan dat deze verhoudingsgewijs hoogrentende obligatielening...Lees meer
koopplicht
  ... de schrijver van een putoptie neemt een koopplicht op zich deze koopplicht wordt ook wel afnameplicht genoemd...Lees meer
strip
  ... de strip is een vrij exotische optiestrategie waarbij gelijktijdig twee callopties worden verkocht en één putoptie wordt verkocht waarbij de...Lees meer
directional straddle
  ... een directional straddle is een uitbreiding op de optiestrategie van de straddle...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer
schrijver van een optie
  ... de schrijver van een optie is de eigenlijk verkoper...Lees meer
move estimate percentage
  ... het move estimate percentage is een handigheidje om koerssprongen te schatten koersen reageren soms uitbundig op half jaarcijfers...Lees meer
risicozoeker
  ... een risicozoeker is een persoon of instituut die bereid is om tegen ontvangst van een vergoedingmeestal premie genoemd iemands risico...Lees meer
short sel against the box
  ... bij een short sell against the box is er sprake van het openen van een short...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
voortijdig uitoefenen
  ... we spreken bij een amerikaanse optie van voortijdig uitoefenen als de optie wordt uitgeoefend voordat de uitoefendatum is aangebroken...Lees meer
cash secured put
  ... wat is een cash secured put? stel uw lievelingsaandeel valt 10% omlaag en eigenlijk wil u ze voor...Lees meer
verkoopoptie
  ... een verkoopoptie is een andere naam voor een putoptie de term putoptie is echter veel meer ingeburgerd en zal in de...Lees meer
bodemvissen
  ... als een belegger bezig is om het allerlaagste punt van de koers van een aandeel te zoeken dan spreken...Lees meer
chooser option
  ... een chooser option is een optie waarvan de voorwaarden bijvoorbeeld is dit een calloptie of een putoptie naar keuze...Lees meer
cilinderoptie
  ... cilinderoptie is de nederlandse term voor de collar een optiestrategie met twee opties waarbij een putoptie met een lagere uitoefenprijs wordt...Lees meer
optierecht
  ... het optierecht is het recht dat de houder van een optie heeft...Lees meer
out of the money
  ... het begrip far out of the money wordt gebruikt bij callopties waarvan de uitoefenprijs ver boven...Lees meer
fysieke levering
  ... we spreken van fysieke levering in de wereld van de termijncontracten hierbij is fysieke levering vaak vooropgezet omdat bijvoorbeeld een...Lees meer
spreadtrading
  ... we spreken van spread trading bij een vorm van trading waarbij de de maximale resultaten afhankelijk zijn van een...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.