donderdag 30 oktober 2014

subsidiariteitsbeginsel

SubsidiariteitsbeginselOnder het subsidiariteitsbeginsel verstaan we het verschijnsel dat een naasthogere bestuurslaag soms in moet grijpen bij beslissingen die door een bestuur gemaakt zijn.

Doel is de zogenaamde spillovereffecten te verminderen, zodat bijvoorbeeld de provincie optreedt als elke gemeente dezelfde peperdure voorzieningen wil gaan realiseren terwijl daar op gemeentelijk niveau geen of onvoldoende behoefte aan is.

Wel moet het streven zijn om de autonomie van elke bestuurslaag zoveel mogelijk in tact te laten
Gebruikte begrippen in subsidiariteitsbeginsel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
gemeente
  ... een gemeente is de laagste vorm van een gemeenschap met een eigen bestuur de gemeente als locale overheid is...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.