donderdag 30 oktober 2014

subprime markt

subprime marktDe subprime markt is de markt voor risicovolle hypotheken, die worden verstrekt aan mensen die deze eigenlijk niet kunnen betalen dan wel onvoldoende onderpand tot hun beschikking hadden.

Een bekende versie is de zogenaamde 2/28 hypotheek, waarbij een hypotheek met een looptijd van 30 jaar wordt gesplitst in 2 jaar waarin nauwelijks rente en geen aflossing wordt betaald, gevolgd door 28 jaar met hogere rente dan gangbaar.

Zolang de huizenprijzen stegen werkte dit omdat men na 2 jaar gewoon weer een nieuwe hypotheek nam of deze over sloot. Dat kon zolang de huizenprijzen maar door stegen. Maar dat deden ze niet altijd.

Zomer 2007 kwam dit probleem pijnlijk naar buiten en leidde tot een lichte paniek op de financiële markten, vooral omdat banken elkaar niet meer bleken te vertrouwen
Gebruikte begrippen in subprimemarkt


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.