Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

maandag 27 oktober 2014

Recessie

Recessie

Onder recessie verstaan we negatieve economische groei. Het is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door teruglopende groei van de economische activiteiten.

Gewoonlijk wordt van recessie pas gesproken als de negatieve groei van het bruto nationaal product twee achtereenvolgende kwartalen aanhoudt. Een recessie gaat in het algemeen gepaard met een dip in de aandelenkoersen, een dip in de werkloosheid en een dip in de huizenmarkt.

Een recessie is milder dan een depressie, tenzij de recessie lang gaat duren. Meestal wordt er dan van een depressie gesproken.

Over de echte oorzaak van een recessie zijn economen zeer verdeeld maar waar men het wel over eens is, is dat het schrijven over een recessie een grote mate van zelfvervullende profetie heeft. Als iedereen maar bang is van een recessie dan komt deze vanzelf. Er ligt in deze dan ook een zeer grote verantwoordelijkheid bij politiek, overheid en media die deze verantwoordelijkheid echter lang niet altijd als vanzelfsprekend beschouwen.

De Recessie van 2009 in de USA

Op dinsdag 5 mei 2009 deed de Amerikaanse centralebankpresident Ben Bernanke tegenover het Amerikaanse Congres de uitspraak dat de recessie in hevigheid lijkt af te nemen.

Bernanke verwacht daarbij dat de groei van de economie mogelijk later in 2009 jaar weer op gang komt.

Bernanke wees daarbij op bestedingen door huishoudens die weer aantrekken.

Ook de huizenmarkt lijkt de bodem bereikt te hebben.

OOk het feit dat voorraden opraken zorgt ervoor dat er weer nieuwe activiteit op gang komt.

Het normale patroon bij een recessie is dat de economie maar een aantal kwartalen of hoogstens een paar jaar nodig heeft, voordat het bruto binnenlands product het vorige piekniveau heeft geëvenaard of overtroffen. is er sprake van een langere periode dan spreken we eerder van een depressie dan van een recessie.Gebruikte begrippen in recessie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
bruto nationaal product
  ... onder het bruto nationaal product ofwel het bnp verstaan we de waarde van alle door nederlandse productiefactoren geproduceerde goederen...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
dip
  ... een dip is een tijdelijke en beperkte daling van de koers van een aandeel of een obligatie...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische groei
  ... onder economische groei verstaan we de toeneming van de behoeftenbevrediging en is dus ruimer dan productiegroei...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
verantwoordelijkheid
  ... een trader dient een goed gevoel voor verantwoordelijkheid te ontwikkelen de meeste traders gaan er van uit dat ze alleen...Lees meer
verdeeld
  ... verdeeld is een beursterm voor een licht lagere beurs...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer
zelfvervullende profetie
  ... nergens is de kans van het optreden van een zelfvervullende profetie zo groot als in beleggersland...Lees meer

Begrippen waar recessie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
bearmarket
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
berenmarkt
  ... een bearmarket is een markt waarbij de stemming flauw is en de verwachting is dat de koersen nog verder zullen...Lees meer
laagconjunctuur
  ... we spreken van een laagconjunctuur als de productie met een zeer laag percentage groeit of zelfs krimpt dan wel dat...Lees meer
stagflatie
  ... stagflatie is een samentrekking van de woorden stagnatie economische recessie en inflatie waarmee een situatie wordt aangeduid waarin bij een...Lees meer
kwantitatieve verruiming
  ... onder kwantitatieve verruiming of ook wel kwantitatieve versoepeling verstaan we het feit dat bij een dreigende recessie een centrale...Lees meer
mean return
  ... de term mean return komt uit de aandelenanalyse hierbij wordt de waarschijnlijke uitkomst van een een belegging berekend als...Lees meer
monetarist
  ... een monetarist is een aanhanger van de theorie dat de rol van de overheid bij de economie beperkt moet blijven...Lees meer
Yuan Renminbi
  ... de yuan renminbi is de nationale munteenheid van china de iso valutacode van de yuan renminbi is cny renminbi...Lees meer
softlanding
  ... een soft landing is een vorm van een recessie die geen nadelige gevolgen heeft voor consumenten en producenten...Lees meer
zero interestrate policy
  ... de zero interest rate policy af te korten tot zirp was is een geldpolitiek van de japanse...Lees meer
conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
zerointerestratepolicy
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer
zirp
  ... zirp is de afkorting van zero interest rate policy dit was een geldpolitiek van de japanse centrale bank die gekenmerkt...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.