Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

vrijdag 3 oktober 2014

aflossing via een gemengde levensverzekering

Aflossing via een gemengde levensverzekeringBij een zogenaamde "aflossing via een gemengde levensverzekering" spreken we over een methode van aflossing van een lening.

Het zal hier meestal een lening in de vorm van een hypotheek betreffen.

Gedurende de looptijd van de hypotheek wordt er niets afgelost maar alleen rente betaald. Deze rente is ficaal aftrekbaar, wat de constructie voorheen zeer interessant maakte. Inmiddels zijn de fiscaal gunstige voorwaarden flink afgezwakt.

Aflossing van de lening of hypotheek vindt plaats door middel van de uitkering van een gesloten gemengde levensverzekeringsovereenkomst.

Deze verzekering wordt gesloten op het moment van het aangaan van de lening.

De verzekering komt tot uitkering aan het einde van de looptijd van de lening of bij eerder overlijden van de verzekeringnemer.

De uitkering wordt gebruikt ter aflossing van de lening.

Deze vorm van lenen en aflossen is niet alleen beperkt aan de fiscale kant maar is ook door de vele affaires met woekerpolissen in een slecht daglicht komen te staan. Hierbij bleek het bedrag dat aan het einde van de looptijd ter beschikking kwam aanzienlijk lager te zijn dan men mocht verwachten. De hoge kosten voor verzekeringen die direct aan het begin van de looptijd in rekening waren gebracht zorgden ervoor dat er maar weinig geld over was om daadwerkelijk te beleggen en dus rendement van te trekken.

vertalingen aflossing via een gemengde levensverzekering

Engels: redemption via an endowment insurance

Gebruikte begrippen in aflossing gemengde levensverzekering


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

aflossen
  ... Onder aflossen dan wel het doen van een aflossing verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom...Lees meer
aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiĆ«le wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.