Zoeken in deze blog

Translate

woensdag 13 augustus 2014

Kapitaal verkeer

Kapitaal verkeerOnder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen, beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden op de kapitaalbalans. Deze kapitaalbalans is een onderdeel van de betalingsbalans van een land.
Gebruikte begrippen in kapitaalverkeer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
directe investeringen
  ... onder directe investeringen verstaan we een vorm van investeringen waarbij ingezetenen van een land kapitaal verschaffen aan het buitenland...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
kapitaalbalans
  ... de kapitaalbalans of ook wel de kapitaalrekening vinden we terug op de de...Lees meer


Begrippen waar kapitaalverkeer in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

open economie
  ... onder een open economie verstaan we een economie waarbij er eigenlijk geen belemmeringen zijn op het gebied van handel...Lees meer
liberalisering kapitaal markt
  ... onder de liberalisering kapitaalmarkt verstaan we het opheffen van de verschillende al dan niet door de wet opgelegde bepalingen...Lees meer
economische en monetaireunie
  ... een economische en monetaire unie is een overeenkomst tussen landen die het voeren van een eenvormig althans...Lees meer
bank for international settlements
  ... De bank for international settlements bisofwel de bank voor internationale betalingen opgericht in 1930 met het hoofdkantoor...Lees meer
basic balance
  ... De basic balance is de som van de lopende rekening van de betalingsbalans plus het lange kapitaalverkeer...Lees meer
structureel kapitaalverkeer
  ... onder structureel kapitaalverkeer verstaan we kapitaalverkeer dat jaarlijks voorspelbaar optreedt zoals bijvoorbeeld kapitaalverstrekking aan ontwikkelingslanden...Lees meer

Onze boekenserie
tijdelijk maar €2,- per boek


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Onze gratis BITCOIN cursus,
geen verplichtingen,
geen registratie.


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.