Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

donderdag 29 mei 2014

Hoekman

HoekmanDe term hoekman (meervoud hoeklieden) is ontstaan toen vroeger de fysieke beursvloer opgedeeld was in "hoeken" waar de handel plaatsvond.

Een hoekman is een Bedrijfslid van de Vereniging voor de Effectenhandel die als tussenpersoon de eigenlijke handel in effecten uitvoert. Voor de meeste fondsen treedt meer dan een hoekman op.

Hij stelt de prijs vast door vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en een zo groot mogelijk aantal transacties te maken. De hoekman doet dit tegen ontvangst van een courtage en heeft daarmee zelf ook belang bij een zo groot mogelijk handelsvolume.

Een hoekman mag niet tegelijk als commissionair in effecten optreden; Wel mag hij voor eigen rekening kopen (als het aanbod groters was dan de vraag) of juist verkopen (als de vraag groter was dan het aanbod)  ter bevordering van een goede koersvorming.

Een hoekman diende vraag en aanbod zodanig te reguleren dat een maximaal aantal effecten verhandeld kan worden. Wie zijn opdrachtgever is dient ten alle tijden strikt geheim te blijven.

Er mag alleen gehandeld worden met de andere beursleden op de beursvloer. Het is de hoekman niet toegestaan direct met het publiek te handelen.

De persoon van de hoekman is inmiddels in de fysieke vorm van de beurzen verdwenen en vervangen door de min of meer vergelijkbare functie van animateur, die dezelfde functie uitoefent van achter een computerbeeldscherm.
Gebruikte begrippen in hoekman


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
bedrijfslid
  ... een bedrijfslid is in de wereld van de effectenbeurs een lid van de vereniging voor de effectenhandel...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
commissionair in effecten
  ... een commissionair in effecten is een natuurlijk persoon vennootschap of rechtspersoon die onder eigen naam of onder firma...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kopen
  ... als iemand van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we dit...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
opdrachtgever
  ... de opdrachtgever is een cliënt van een bank voor wiens rekening een financiële transactie moet worden uitgevoerd bijv een betalingsopdracht...Lees meer
prijs
  ... de prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden soms is er sprake...Lees meer
tussenpersoon
  ... de tussenpersoon vinden we in allerlei vormen terug bijvoorbeeld als natuurlijke persoon of rechtspersoon die fungeert als respectievelijk...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer
verkopen
  ... als iemand aan een ander goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt dan noemen we...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar hoekman in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

advieskoers
  ... In de effectenwereld onder de adviesprijs verstaan we de prijsindicatie waartegen geen transacties in effecten af te sluiten waren de...Lees meer
beursvloer
  ... het begrip beursvloer of vloer is een verouderd begrip omdat deze bij invoering van de schermenhandel is verdwenen...Lees meer
hoek
  ... in de tijd dat de beurs nog een echte fysieke vloer had waarop gehandeld werd was deze vloer onderverdeeld in...Lees meer
hoekmansbedrijf
  ... een hoekmansbedrijf is een onderneming die vã³ã³r de introductie van de schermenhandel de functie van hoekman in een "hoek" van...Lees meer
adviesprijs
  ... Onder een adviserende bank die ook wel een kredietdoorgevende bank wordt genoemd verstaan we een bank die de opening...Lees meer
animateur
  ... Een animateur is een partij op de effectenbeurs die al dan niet tegen betaling zorgt voor een liquide handel in...Lees meer
stopkoers
  ... de stopkoers is de advieskoers die de hoekman om 1315 koers afgeeft als er nog geen andere koers voor een...Lees meer
gedaan en laten
  ... de term gedaan en laten wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
gedaan en bieden
  ... de term gedaan en bieden wil zeggen dat er op de evenwichtskoers die de hoekman of zijn opvolger...Lees meer
indicatiekoers
  ... De indicatiekoers is louter een een adviesprijs de hoekman of zijn opvolger geeft er een indicatie mee met betrekking tot...Lees meer
beurslid
  ... een beurslid is een persoon die of zelf of via het bedrijf waar hij werkt bedrijfslid lid is van de...Lees meer
dagafschrift van effectenclearing
  ... onder het dagafschrift van de effectenclearing verstaan we een opgave die dagelijks door de effectenclearing bv wordt verstrekt...Lees meer
direct deal
  ... een direct deal is een effectentransactie die wordt afgesloten tussen twee partijen zonder de tussenkomst van een hoekman...Lees meer
middenkoersorder
  ... een middenkoers order is een opdracht aan een hoekman tot het uitvoeren van een order tegen een gemiddelde koers...Lees meer
rainmaker
  ... een rainmaker is een grote belegger bank of instituut die een hoekman of vergelijkbaar aan belangrijke transacties helpt...Lees meer
posities afbouwen
  ... een hoekman dan wel de nieuwere functionaris die hem heeft opgevolgd zorgt ervoor dat hij de stukken die hij...Lees meer
prijssteller
  ... de prijssteller is degene die twee prijzen namelijk een biedprijs en een laatprijs noemt waartegen hij bereid is...Lees meer
frontrunning
  ... het illegale verschijnsel dat 1 een hoekman zijn eigen transacties voorrang geeft ten opzichte van de transacties van zijn klanten...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
onderhouden van een markt
  ... we spreken van het onderhouden van een markt door beurshandelaren als deze een bied en een laatprijs...Lees meer
parallelmarktspecialist
  ... de parallelmarktspecialist was vroeger een gespecialiseerd bedrijfslid van de amsterdamse effectenbeurs dat bemiddelde bij transacties op de parallelmarkt...Lees meer
biedkoers effecten
  ... onder de biedkoers effecten verstaan we de adviesprijs waarmee de hoekman aangeeft dat tegen die adviesprijs kooporders voor een...Lees meer
specialist
  ... een specialist is iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten...Lees meer
gelimiteerde order
  ... een gelimiteerde order is een order voor de aan respectievelijk de verkoop van effecten waarbij de cliënt een limiet...Lees meer
gesloten hoek met notering in twee perioden
  ... de inmiddels volledig achterhaalde term gesloten hoek met notering in twee perioden was een...Lees meer
courtage bij effectentransacties
  ... de courtage bij effectentransacties is de provisie die een hoekman dan wel de opvolger van deze persoon volgens...Lees meer
courtage
  ... het begrip courtage kent meerdere betekenissen 1 het bedrag dat een bank of commissionair aan de hoekman betaalt voor zijn diensten...Lees meer
wingorder
  ... de term wing order is een afkorting voor "waarschuwen indien niet gaat" order...Lees meer
provisiereglement vereniging voor de effectenhandel
  ... onder het provisie reglement vereniging voor de effectenhandel verstaan we het reglement dat de door...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.