Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

woensdag 21 mei 2014

Beursnotering

Beursnotering



Het hebben van een beursnotering wil zeggen dat een fonds op een  effectenbeurs wordt verhandeld.

Voor veel ondernemers is een beursnotering het non-plus-ultra. Hoger kun je als ondernemer niet komen.

Vaak gaat een beursgang indirect gepaard met een flink stuk van de onderneming tegen een in het algemeen niet gering bedrag, dus er zit ook een duidelijk fors financieel voordeel in het verschiet bij het aanvragen van een beursnotering.

Andere argumenten die wel gebruikt worden zijn de status van het bedrijf, gratis publiciteit die rond een beursgang hangt en tot slot kunnen de aandelen gebruikt worden als betaalmiddel, bijvoorbeeld bij een overname.

Maar zoals bij zoveel dingen is hier vaak "het bezit van de zaak is het einde van het vermaak".

Een beursnotering betekent allerlei controlerende instanties over de vloer, aandeelhouders met meningen, lastige aandeelhoudersvergaderingen, vooral als het dividend of de beurskoers te wensen overlaten en vooral veel, heel veel administratieve rompslomp door de stortvloed van regels die op de bestuurders van de vennootschap afkomen.

Ook het gevaar van verspreken of op een andere manier lekken van koersgevoelige informatie is een gewenningsproces.

Daarentegen dient van alles wat ook maar enigszins de koers kan beïnvloeden weer informatie naar buiten gebracht te worden, met altijd het grote gevaar dat de ene persoon eerder iets weet dan de andere.




Gebruikte begrippen in beursnotering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beurskoers
  ... de beurskoers of kortweg koers is de actuele marktprijs die middels vraag en aanbod en onderhandeling tussen vrager en aanbieder...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
koersgevoelige informatie
  ... koersgevoelige informatie is alle bedrijfsnieuws dat als het eenmaal openbaar is gemaakt de koers van het aandeel zou kunnen...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
stuk
  ... een stuk is een andere benaming voor een aandeel of een obligatie...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vloer
  ... de vloer of ook wel beursvloer was de vroegere plaats in het beursgebouw waar daadwerkelijk door de handelaren werd gehandeld...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar beursnotering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
going public
  ... de term going public is een andere benaming voor het aanvragen van een beursnotering...Lees meer
koersenbord
  ... het koersenbord was vroeger op de beursvloer het bord later electronisch waarop tijdens de handel continu de koersen worden genoteerd...Lees meer
beursonderneming
  ... een beursonderneming is een bedrijf waarvan de aandelen worden verhandeld op een effectenbeurs deze fondsen zijn opgenomen in de offici ële beursnotering...Lees meer
vereniging effecten uitgevende ondernemingen
  ... de vereniging effecten uitgevende ondernemingen veuo is een belangenorganisatie voor bedrijven met een beursnotering die ondermeer als...Lees meer
toelatingseisen
  ... dit zijn de eisen waaraan een vennootschap moet voldoen voordat een beursnotering kan worden verkregen...Lees meer
spaarbrief
  ... een spaarbrief is een soort van obligatie waarbij de rente aan het einde van de looptijd in de vorm van...Lees meer
emissiebedrijf
  ... het zogenaamde emissiebedrijf is een onderdeel van een bank dat gericht is op het adviseren en begeleiden van bedrijven die...Lees meer
genoteerd
  ... we spreken van genoteerd bij beleggingsfondsen wanneer deze een beursnotering hebben en dus via de beurs verhandelbaar zijn als in...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.