Zoeken in deze blog

Translate

Waarom is dit weblog ook voor u interessant?

Ook u kunt online geld verdienen met beleggen en trading. Geld verdienen is vooral een kwestie van kennis. Kennis van beleggen, geld, trading en moderne ontwikkelingen zoals Bitcoin. En heel belangrijk, kennis van uzelf!! Uw grootste vijand als het op beleggen en handelen aankomt bent u namelijk uiteindelijk zelf.

Hebt u eenmaal de juiste kennis, dan komt het rendement vanzelf. Dat is een kwestie van tijd. Tijd is de vriend van elke belegger.

Op dit blog met dit woordenboek voor zelf beleggen vindt u veel noodzakelijke kennis. Beleggen is nooit 100% zonder risico, maar met de juiste aanpak is het risico wel tot het minimum te beperken. Beleg alleen NOOIT met geld dat u niet kunt missen of waar u al een doel voor heeft.

zaterdag 12 april 2014

Schuldbekentenis

SchuldbekentenisEen schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd.

Het is een ondertekend geschrift waarin de ondertekenaar verklaart een bepaalde som geld schuldig te zijn.

De onderhandse schuldbekentenis moet geheel met de hand zijn geschreven door de ondertekenaar of een zogeheten goedschrift bevatten.

Dat wil zeggen de voluit met de hand geschreven aanduiding van hetgeen verschuldigd is.

Voorbeeld: ‘goed voor éénduizend euro. Indien de schuldbekentenis niet geheel met de hand is geschreven resp. het goedschrift ontbreekt, vormt de schuldbekentenis geen verplicht volledig bewijs, maar slechts begin van bewijs.

Voor obligaties en schuldverplichtingen die door de debiteur zijn aangegaan in het kader van zijn bedrijf, geldt dat de eis van het geheel met de hand geschreven zijn resp. het goedschrift niet.

Indien niet het rechtsfeit waaruit de schuld voortvloeit, bijvoorbeeld geldlening, wordt vermeld zal, naar veelal wordt aangenomen, de schuldeiser het bestaan van de schuld moeten bewijzen als de schuldenaar zulks betwist.
Gebruikte begrippen in schuldbekentenis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
euro
  ... de euro is de munteenheid van de europese unie ingevoerd in 2001 en eerder in de financiële wereld de deelnemende...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldlening
  ... in plaats van geldlening spreken we ook wel van vaste geldlening het ter beschikking stellen van een som geld ineens...Lees meer
goedschrift
  ... een goedschrift een eigenhandig geschreven goedkeuring die neerkomt op het schuldig zijn van het voluit in letters geschreven bedrag...Lees meer
schuldbewijs
  ... een zogenaamd schuldbewijs is een obligatie die niet op de beurs genoteerd is en nog wel eens door banken worden...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar schuldbekentenis in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
overheidspapier
  ... onder de verzamelnaam overheidspapier verstaan we schatkistbiljetten schatkistpromessen schatkistcertificaten leningen op schuldbekentenis van de nederlandse staat de provincies...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
spaarpandbiljet
  ... een spaarpandbiljet is een schuldbekentenis van een hypotheekbank waarbij de beginwaarde een gebroken bedrag is en de eindwaarde door...Lees meer
floater
  ... onder een floating charge wordt een zekerheidsrecht om een krediet te kunnen verkrijgen verstaan op alle dus ook de...Lees meer
floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
FRN
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
koppen en staarten
  ... koppen en staarten zijn de los verhandelbare onderdelen van een onderhandse lening waarvan de aflossing in jaarlijkse termijnen...Lees meer
kasgeld lagere overheid
  ... het zogenaamde kasgeld lagere overheid bestaat uit vaste voorschotten tegen schuldbekentenis met een looptijd van in de regel...Lees meer
schatkistbiljet
  ... onder een schatkistbiljet verstaan we in het algemeen een aan toonder luidende schuldbekentenis van de staat met daaraan bevestigde halfjaarcoupons...Lees meer
schatkistpromesse
  ... een schatkistpromesse is een schuldbekentenis van de staat waarvan de rente wordt verrekend bij uitgifte...Lees meer
lening op schuldbekentenis
  ... een lening op schuldbekentenis is een lening die niet wordt ingeschreven en waaraan uitsluitend een schuldbekentenis ten grondslag...Lees meer

Vanaf €2,- per boek
bij aankoop gehele serie


Klik op de afbeelding voor meer informatie

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.