zaterdag 12 april 2014

Dragonfly doji (bearish)

Dragonfly doji (bearish)De Dragonfly doji (bearish) of ook wel de umbrella is een koerspatroon uit de candlestickanalyse dat zich als volgt laat verklaren:

Er is een kaars met een kleine body aan de bovenzijde van een trading range.

De onderste schaduw is minimaal twee keer zo lang als de body.

Er is geen bovenschaduw, of in elk geval zeer weinig. Tijdens een opgaande markt treed er sterke verkoopdruk op.

Maar aan het einde van de dag is deze weer ongedaan gemaakt, en de markt sluit gelijk aan de openkoers.


Dragonfly doji (bearish)

De kans op verdere verkoopdruk is groot.

De trendomslag moet wel eerst bevestigd worden voordat er echt van een trendomslag sprake is.

De algemene betekenis van de Dragonfly doji (bearish) is een omslag naar een downtrend

De verwachte richting voor de korte termijn is omlaag gericht

De betrouwbaarheid van de Dragonfly doji (bearish) is gemiddeld tot hoog.
Gebruikte begrippen in dragonfly doji


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearish
  ... een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen we spreken ook wel van een bear bij...Lees meer
body
  ... het begrip body ook wel de real body genoemd komt uit de uit de wereld van de candlestickanalyse...Lees meer
candlestickanalyse
  ... onder candlestickanalyse verstaan we het gebruik van een candlestickchart voor het maken van voorspellingen over de effectenbeurs...Lees meer
doji
  ... een doji is een kaars candle uit de candlestickanalyse met klein lichaam en kleine schaduwen soms is het lichaam niet...Lees meer
kaars
  ... de kaars candle zegt men in angelsaksische landen is de basisfiguur van de candlestickanalyse...Lees meer
korte termijn
  ... het begrip korte termijn betekent als het over kloktijd gaat 'op de korte duur' waarbij onder kort vaak korter...Lees meer
lang
  ... lang is een weinig gebruikte vertaling van het engelstalige long indien we spreken van long of een longpositie hebben we...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer
schaduw
  ... de schaduw van een candle uit de candlestickanalyse zijn de lijnen die bij een candle aan de bovenzijde en onderzijde...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
trendomslag
  ... dat het onderkennen van de trend van een fonds of een markt buitengewoon belangrijk is zal elke belegger bevestigen maar...Lees meer

Begrippen waar dragonfly doji in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

doji
  ... een doji is een kaars candle uit de candlestickanalyse met klein lichaam en kleine schaduwen soms is het lichaam niet...Lees meer
umbrellaline
  ... umbrella line is een verzamelnaam voor figuren uit de japanse candlestickanalyse met een klein hoog lichaam geen bovenschaduw en...Lees meer
tonbo
  ... een tonbo is de oorspronkelijke japanse naam voor een doji waarbij de open en de close samenvallen zoals bij de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.