donderdag 10 april 2014

macroeconomie

MacroeconomieDe macro-economie bekijkt de economische activiteiten op het niveau van een land of een samenwerking van landen.

Bij de macro economie is een dusdanige aggregatiegraad bereikt dat men niet meer kijkt naar individuele huishoudens maar bijvoorbeeld naar de economie van een compleet land of zelfs een samenwerking van landen als bijvoorbeeld de Europese gemeenschap.

Hierbij worden alle economische grootheden geaggregeerd op een dusdanig hoog niveau dat ze als 1 gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld alle individuele consumptieve bestedingen worden tot 1 comsumptieve besteding bij elkaar gevoegd.

Men kijkt bij de macro-economie bijvoorbeeld naar de totale werkgelegenheid, de totale productie in een land, de totale werkloosheid, de bestedingen van alle consumenten samen, de investeringen van alle producenten samen Het gaat hierbij vooral om de ontwikkeling van het nationale inkomen en de daarmee samenhangende grootheden.

Andere voorbeelden van zaken die men op macro economisch gebied bekijkt zijn bijvoorbeeld de monetaire zaken als de betalingsbalans en de wisselkoers. Het gaat hierbij vooral om de ontwikkeling van het nationale inkomen en de daarmee samenhangende grootheden.Maar ook of er bijvoorbeeld een Keynesiaanse theorie wordt toegepast.
Gebruikte begrippen in macroeconomie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aggregatiegraad
  ... We spreken van aggregatiegraad als we het hebben over de mate van samenvoeging van zaken ofwel de mate van abstractie...Lees meer
bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
betalingsbalans
  ... de betalingsbalans is het overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land hebben verricht met niet...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
huishoudens
  ... de sector in de economie die bestaat uit alle particuliere huishoudens mensen in zorginstellingen en de bedrijven van zelfstandige ondernemers...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.