donderdag 10 april 2014

ISM manufacturing Index

ISM manufacturing IndexEen indicator waar de FED haar verwachtingen voor de inflatie op baseert is de ISM manufacturing Index. Deze index is gebaseerd op onderzoek onder 300 inkoopmanagers over de gehele USA verspreid. Ze zijn representatief voor 20 takken van industrie die zich daardwerkelijk met productie van goederen bezig houden.

Onderdeel van het onderzoek zijn zaken als het aantal nieuwe orders, de omvang van de productie, de werkgelegenheid, de voorraden, de levertijden, de orders naar het buitenland en de omvang van de import.

Deze index wordt als het summum van de indices op dit gebied gezien. Een waarde van 50% of hoger duidt op een groei van de sector en op een gezonde economie. Waarden onder de 50% duiden echter op krimp.

Maar ook de onderliggende cijfers geven een goede indruk over de activiteiten in de industrie. Zo is de industriële productie er goed uit af te leiden, de werkgelegenheid in bepaalde branches, de groei en afname van de import, de orders en de export en dergelijke/

De ISM manufacturing Index wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, omdat deze de waarde nogal kunnen beïnvloeden. Bron is de "Institute for Supply Management" dat voorheen bekend stond als de de NAPM ofwel de National Association of Puchasing Managers. De index verschijnt op de eerste dag van de maand en heeft betrekking op de maand ervoor.
Gebruikte begrippen in ism manufacturing index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
groei
  ... onder grijze handel verstaan we de handel in effecten die binnenkort op de markt komen maar die nu nog...Lees meer
indicator
  ... we komen de term indicator tegen in brede zin en in engere zin in de wereld van de technische analyse...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
voorraden
  ... onder de voorraden zoals we die in de cijfers van een onderneming tegenkomen verstaan we de waarde van alle grondstoffen...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer

Disclaimer


Alle informatie op dit weblog, inclusief de rekenmodulen, is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en de auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor toepassing van de informatie. Door dit weblog te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

De gebruikte gegevens zijn over een lange periode verzameld en de bron is niet meer te achterhalen. Mocht u van mening zijn dat uw rechten in het geding zijn dan vernemen we dat graag en zoeken ofwel een oplossing of verwijderen het betreffende begrip.

Vermelding van begrippen of onderwerpen die hier en daar ter discussie staan zoals Bitcoin en cryptogeld betekent geen aanmoediging tot investering. De schrijver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het bezoeken van dit weblog en door het toch te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Advertenties zijn geheel voor rekening van de plaatser.